/Nieuws van VWS

Nieuws van VWS

RSS Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders 18 augustus 2017
  Nieuwe zorgaanbieders worden verplicht zich te melden voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Dat staat in het wetsvoorstel Wet toelating zorgaanbieders waarmee de ministerraad op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd.
 • Van Rijn omarmt plannen Nederlands-Indische gemeenschap voor erkenning verleden 11 augustus 2017
  Samen met vertegenwoordigers van de Nederlands-Indische gemeenschap (Indisch Platform, Indisch Herinneringscentrum, Stichting Pelita en Stichting Herdenking 15 Augustus 1945) heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) afspraken gemaakt over de verankering van het Indisch verleden in de Nederlandse samenleving. Belangrijk onderdeel van deze zogenaamde collectieve erkenning is een centrale ontmoetings- en herinneringsplek, een Indische pleisterplaats,  aan […]
 • Kabinetsreactie op Q-koorts adviezen 14 juli 2017
  Het kabinet zet in op behoud en versterking van kennis over Q-koorts zodat patiënten zo goed mogelijke zorg krijgen.
 • Borstkankermiddel Palbociclib in basispakket na succesvolle prijsonderhandelingen 13 juli 2017
  Minister Edith Schippers (VWS) heeft besloten het middel palbociclib voor de behandeling van borstkanker vanaf 1 augustus te vergoeden uit het basispakket.
 • Stevige afspraken Schippers en sector tegen GGZ-wachtlijsten 13 juli 2017
  Minister Edith Schippers (VWS) en GGZ-partijen hebben verregaande afspraken gemaakt om de wachtlijsten aan te pakken. Door een betere verdeling van de behandelcapaciteit komt er meer ruimte om op tijd psychische zorg aan patiënten met zware problematiek te verlenen. De inzet van e-health wordt stevig uitgebreid. De afstemming en samenwerking tussen de vele verschillende aanbieders […]
 • Schippers presenteert Nederlands bid voor Europees Medicijnen Agentschap 11 juli 2017
  Vandaag heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) in Brussel het Nederlandse bid voor de herlocatie van de EMA gepresenteerd. Wouter Bos, voormalig vice-premier en voorzitter van de Raad van Bestuur van VU medisch centrum in Amsterdam, wordt ambassadeur voor het Nederlandse kandidaatschap voor de EMA.   Op dit moment is EMA in Londen gehuisvest, maar door het […]
 • Praktijkteam palliatieve zorg gaat door 11 juli 2017
  Het praktijkteam palliatieve zorg gaat ook in 2017 door. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer. Het praktijkteam voorziet nog steeds in een behoefte, sinds maart 2016 kwamen ongeveer 200 meldingen binnen. Ook gaat het praktijkteam op bezoek bij vertegenwoordigers van patiënten, huisartsen, de GGZ, verstandelijk gehandicapten en gemeenten om te horen […]
 • Ton Heerts aan de slag voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen 6 juli 2017
  Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en ouders van de actie #ikziejewel hebben Ton Heerts (voorzitter MBO Raad en voormalig FNV voorman) bereid gevonden om onafhankelijk voorzitter te zijn van een nieuwe werkgroep die zich bezig gaat houden met het verbeteren van de zorg, hulp en ondersteuning voor Zeer Ernstig Verstandelijk en Meervoudig Beperkte (ZEVMB) kinderen […]
 • Tabak uit het zicht, automaat verdwijnt 5 juli 2017
  Behalve speciaalzaken moeten verkooppunten zoals supermarkten en tankstations in de toekomst alle rookwaren uit het zicht hebben. De maatregel beschermt jongeren tegen de verleiding om te gaan roken. Maar het is ook belangrijk voor mensen die al met roken zijn gestopt, of willen stoppen. Dat is de uitwerking van het uitstalverbod voor tabak- en aanverwante […]
 • Schippers: meer ondersteuning donorkinderen 4 juli 2017
  Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil donorkinderen meer ondersteunen bij het achterhalen van hun afkomst. Samen met de belangenbehartigers van donorkinderen (Stichting Donorkind, Stichting Donor Detectives NL/BE en Defence for Children) en het FIOM en de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (SDKB) heeft zij hiervoor een actieplan opgesteld.   Schippers: “Je ziet hoe belangrijk […]
 • Meer tijd, aandacht en vaste medewerkers voor bewoners verpleeghuizen 4 juli 2017
  Bewoners van verpleeghuizen en hun naasten kunnen volgend jaar rekenen op meer tijd, aandacht en vaste medewerkers die zij kennen. Verplegenden en verzorgenden in de verpleegzorg kunnen rekenen op duizenden extra collega's. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer bericht dat er vanaf 2018 jaarlijks 435 miljoen euro extra beschikbaar is.
 • Schippers: Meldpunt bijwerkingen implantaten van start 3 juli 2017
  Het meldpunt en expertisecentrum voor bijwerkingen van implantaten is van start. Burgers, patiënten en ook zorgverleners kunnen vanaf vandaag bijwerkingen melden. Dat laat minister Edith Schippers weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het doel is ongewenste effecten of bijwerkingen van implantaten zo vroeg mogelijk te ontdekken en te analyseren.
 • Nu ook strenge regels voor elektronische sigaret zonder nicotine 30 juni 2017
  Vanaf 1 juli 2017 is het verboden om reclame te maken voor de elektronische sigaret zonder nicotine en gaat ook het verbod in op het verstrekken van deze variant aan jongeren onder de 18 jaar. Deze nieuwe regels gelden ook voor kruidenmengsels  voor de waterpijp. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) stelt dit verbod in om […]
 • Meer geld, betere kwaliteit en meer beroepstrots wijkverpleegkundigen. Bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2018 ondertekend 28 juni 2017
  Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en alle partijen betrokken bij wijkverpleging zijn er uit. Komend jaar is er meer geld, wordt de kwaliteit verder verbeterd en krijgen wijkverpleegkundigen de ruimte om met trots hun vak verder te ontwikkelen. In 2018 gaat er 3,8 miljard euro naar wijkverpleging. Dat is inclusief de medisch specialistische verpleging thuis […]
 • Nieuwe stap in internationale samenwerking rond geneesmiddelen 27 juni 2017
  België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk starten een gezamenlijk project rond horizon scanning in de geneesmiddelensector. Daarbij worden potentieel belangrijke farmaceutische innovaties in kaart te gebracht nog vóór ze op de markt komen. Het structureel verzamelen en analyseren van informatie uit bijvoorbeeld onderzoek en literatuur geeft beter zicht op verwachte kosten, patiëntenaantallen en indicatie uitbreidingen. Zo […]
 • Van Rijn: muziek laat mensen met dementie opbloeien 23 juni 2017
  Muziek geeft een gevoel van veiligheid, geborgenheid en van thuiskomen. Het brengt welbevinden en kan daarmee de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbeteren. Met die woorden sloot staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zijn lezing af tijdens het symposium “Muziek & Dementie” op het Cityproms-festival in Leeuwarden. CityProms Leeuwarden is hét grootste, vrij toegankelijke […]
 • Schippers: Eenduidige codering medische hulpmiddelen 21 juni 2017
  Verschillende partijen in de zorg hebben afspraken gemaakt over eenduidige codering van medische hulpmiddelen. Deze codering maakt elektronisch scannen mogelijk zodat altijd duidelijk is bij welke patiënt welk medisch hulpmiddel is gebruikt. Dat is belangrijk omdat daarmee de patiëntveiligheid verbetert. De afspraken zijn tot stand gekomen op verzoek en onder regie van het Ministerie van […]
 • Schippers: € 2,5 miljoen voor lymeziekte-expertisecentrum 20 juni 2017
  Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt voor de komende vier jaar € 2,5 miljoen beschikbaar voor het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum. Dat laat de minister weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het centrum, een samenwerkingsverband van vier partijen, werkt de komende jaren samen om preventie, behandeling en de diagnostiek van de ziekte van […]
 • Minister Schippers sluit eerste akkoord voor paramedische zorg 19 juni 2017
  Kwaliteit omhoog, administratieve lasten omlaag en herstel van vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Dat is de kern van het eerste zorgakkoord voor de paramedische zorg. Vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners ( fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten) hebben vandaag samen met minister Edith Schippers (VWS) hun handtekening gezet onder de afspraken. Het akkoord […]
 • Partijen slaan handen ineen voor betere verpleeghuiszorg in Rotterdam 12 juni 2017
  Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) stelt zes miljoen beschikbaar voor betere verpleeghuiszorg in Rotterdam. Dat maakte hij bekend bij het ondertekenen van de intentieverklaring Samen Sterk 010. Hierin hebben de Rotterdamse zorgaanbieders Aafje, Humanitas, Laurens, Lelie zorggroep, Zilveren Kruis Zorgkantoor, gemeente Rotterdam en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afspraken gemaakt hoe ze samen […]