/Nieuws van VWS

Nieuws van VWS

RSS Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Van Rijn: muziek laat mensen met dementie opbloeien 23 juni 2017
  Muziek geeft een gevoel van veiligheid, geborgenheid en van thuiskomen. Het brengt welbevinden en kan daarmee de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbeteren. Met die woorden sloot staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zijn lezing af tijdens het symposium “Muziek & Dementie” op het Cityproms-festival in Leeuwarden. CityProms Leeuwarden is hét grootste, vrij toegankelijke […]
 • Schippers: Eenduidige codering medische hulpmiddelen 21 juni 2017
  Verschillende partijen in de zorg hebben afspraken gemaakt over eenduidige codering van medische hulpmiddelen. Deze codering maakt elektronisch scannen mogelijk zodat altijd duidelijk is bij welke patiënt welk medisch hulpmiddel is gebruikt. Dat is belangrijk omdat daarmee de patiëntveiligheid verbetert. De afspraken zijn tot stand gekomen op verzoek en onder regie van het Ministerie van […]
 • Schippers: € 2,5 miljoen voor lymeziekte-expertisecentrum 20 juni 2017
  Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt voor de komende vier jaar € 2,5 miljoen beschikbaar voor het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum. Dat laat de minister weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het centrum, een samenwerkingsverband van vier partijen, werkt de komende jaren samen om preventie, behandeling en de diagnostiek van de ziekte van […]
 • Minister Schippers sluit eerste akkoord voor paramedische zorg 19 juni 2017
  Kwaliteit omhoog, administratieve lasten omlaag en herstel van vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Dat is de kern van het eerste zorgakkoord voor de paramedische zorg. Vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners ( fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten) hebben vandaag samen met minister Edith Schippers (VWS) hun handtekening gezet onder de afspraken. Het akkoord […]
 • Partijen slaan handen ineen voor betere verpleeghuiszorg in Rotterdam 12 juni 2017
  Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) stelt zes miljoen beschikbaar voor betere verpleeghuiszorg in Rotterdam. Dat maakte hij bekend bij het ondertekenen van de intentieverklaring Samen Sterk 010. Hierin hebben de Rotterdamse zorgaanbieders Aafje, Humanitas, Laurens, Lelie zorggroep, Zilveren Kruis Zorgkantoor, gemeente Rotterdam en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afspraken gemaakt hoe ze samen […]
 • Geslaagde prijsonderhandeling borstkankermiddel pertuzumab en longkankermiddel pembrolizumab 9 juni 2017
  Minister Edith Schippers (VWS) en de leveranciers van pertuzumab (merknaam: Perjeta) voor de behandeling van borstkanker en pembrolizumab (merknaam: Keytruda) voor de behandeling van onder andere longkanker zijn het na intensieve onderhandelingen eens geworden over de prijs. Hierdoor kunnen de middelen vergoed worden uit het basispakket.
 • Partijen slaan handen ineen voor betere verpleeghuiszorg Rotterdam 8 juni 2017
  Persuitnodiging: (niet voor publicatie) Maandag 12 juni ondertekenen de Rotterdamse zorgaanbieders Aafje, Humanitas, Laurens, Lelie zorggroep, Zilveren Kruis Zorgkantoor, gemeente Rotterdam en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de intentieverklaring  ‘Samen versterken’. Met als doel: de kwaliteit van de verpleeghuiszorg in Rotterdam verbeteren. Media zijn hierbij van harte welkom. Demissionair staatssecretaris Van Rijn zal […]
 • Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2018 ondertekend 8 juni 2017
  Minister Edith Schippers (VWS) en partijen in de medisch-specialistische zorg hebben vandaag het Hoofdlijnenakkoord 2018 ondertekend. Op 21 april was hierover al een onderhandelaarsakkoord bereikt; alle achterbannen hebben met het akkoord ingestemd.
 • Afspraken voor betere hulpmiddelenzorg 8 juni 2017
  Elke patiënt moet het hulpmiddel krijgen dat het beste past bij zijn of haar persoonlijke situatie. Dus vraaggericht waarbij kwaliteit en maatwerk voorop staan; “eenvoudig waar het kan, specifiek waar het nodig is”. Dat is de uitkomst van het bestuurlijk overleg hulpmiddelen tussen patiënten, zorgverleners, apothekers, medisch speciaalzaken, zorgverzekeraars, overheid en fabrikanten. Aanleiding voor het […]
 • Schippers: neutrale niet-reanimerenpenning nu voor iedereen beschikbaar 7 juni 2017
  De neutrale niet-reanimerenpenning is een feit. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, opent vandaag het symposium waar de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) de uitgifte van de niet-reanimerenpenning overdraagt aan de Nederlandse Patiëntenfederatie. Iedereen die dat wil kan de penning nu kopen, daarmee wordt de penning losgekoppeld van een lidmaatschap van […]
 • Van Rijn neemt financiering Kindertelefoon over van gemeenten 2 juni 2017
  De diensten van de Kindertelefoon, het ‘luisterend oor’ en het vertrouwenswerk worden vanaf 2018 en verder door het Rijk geregeld. Daarmee is er een structurele oplossing gevonden voor het financieringsvraagstuk. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
 • Van Rijn: minder regels en meer tijd voor jeugdhulp 2 juni 2017
  Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil dat gemeenten en jeugdhulpverleners meer tijd besteden aan de hulp voor kinderen en hun ouders in plaats van administratie. Van Rijn schrapt daarom de verplichting voor kleine aanbieders om bij hun jaarverantwoording een accountantsverklaring te overleggen. Ook wil hij de wet aanpassen om standaard registraties en contracten tussen gemeenten […]
 • Zorgakkoord huisartsen en multidisciplinaire zorg 1 juni 2017
  Het budget voor huisartsenzorg mag in 2018 met 2,5% groeien. Patiënten, huisartsen, eerstelijns zorgverleners en zorgverzekeraars hebben hierover vandaag een zorgakkoord gesloten met Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het akkoord gaat over de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in de eerste lijn, zoals voor diabetes en COPD. Dit akkoord sluit aan op het eerdere […]
 • Van Rijn: kwaliteit verpleegzorg verder omhoog 31 mei 2017
  De zorg voor mensen in een verpleeghuis zal aan nieuwe kwaliteitsnormen moeten gaan voldoen. Dat heeft ook financiële consequenties. Op basis van de huidige inzichten en de huidige wettelijke kaders gaat het daarbij op termijn jaarlijks om circa 2,1 miljard euro. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn vandaag aan de Tweede Kamer.  
 • Azough overhandigt rapport ter preventie extremisme en over de impact polarisatie aan minister Bussemaker en staatssecretaris van Rijn 29 mei 2017
  Kabinet stelt hulplijn in met deskundigheid voor jeugdprofessionals   Zorgen dat professionals er niet alleen voor staan en een intensievere samenwerking tussen jeugd- en jongerenwerkers, onderwijs en het veiligheidsdomein zijn twee belangrijke aspecten die bijdragen aan het voorkomen van sociale spanningen en de preventie van extremisme. Dit schrijft speciaal rapporteur Naima Azough in haar rapport […]
 • Verbod op drug 4-Fluoramfetamine gaat donderdag 25 mei in 24 mei 2017
  De drug 4-fluoramfetamine (4-FA) is per 25 mei 2017 verboden. De drug die in de vorm van een pil, capsule of poeder te verkrijgen is, kan leiden tot ernstige hoofdpijnen en schade aan de hart- en bloedvaten. Gebruik leidt in sommige gevallen zelfs tot een hersenbloeding.
 • Prijsonderhandelingen geneesmiddel voor cystische fibrose beëindigd 23 mei 2017
  Omdat er geen zicht is op een aanvaardbare prijs, kan het geneesmiddel Orkambi voor cystische fibrose (voorheen bekend als taaislijmziekte) niet worden opgenomen in het basispakket. Nederland en België hebben hun gezamenlijke onderhandelingen met de fabrikant daarom moeten beëindigen. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft vandaag de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.
 • Van Rijn oefent met G20 collega's op internationale gezondheidscrisissituaties 20 mei 2017
  Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft met zijn collega gezondheidsministers van de G20 afspraken gemaakt om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op internationale gezondheidscrisissituaties. Tijdens de ontmoeting in Berlijn - de eerste keer in dit verband -  hebben de G20 gezondheidsministers twee dagen geoefend op scenario's om internationale uitbraken van infectieziekten onder controle te […]
 • Basispakket in 2018 verder uitgebreid 19 mei 2017
  Ook in 2018 wordt het basispakket van de zorgverzekering uitgebreid. Er verdwijnen geen behandelingen uit het pakket, wel komt er een bij. Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen met oefentherapie vergoed. Ook krijgen oncologiepatiënten die behandeld worden met immuuntherapie vanaf volgend jaar een vergoeding […]
 • Internationale samenwerking bij aanpak dementie 15 mei 2017
  Wereldwijd hebben 47,5 miljoen mensen dementie en dat aantal neemt alleen maar toe. Samenwerking in de aanpak van dementie is daarom cruciaal. Het is staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) gelukt om met Malta en Slowakije een gezamenlijke verklaring te tekenen om de aanpak dementie verder te verbeteren, verdiepen en te verspreiden (trio-voorzitterschap Europese Unie). Niet […]