/Vacatures

Vacatures

Hier vind je  (vrijwillige) vacatures bij (relaties van) KAMG

Tweede coördinator Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde

Het ABSG* verzorgt de coördinatie en de administratieve afhandeling van de accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten t.b.v. van herregistratie van Sociaal Geneeskundigen door de RGS.

Het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (ABSG) zoekt een tweede coördinator die in nauwe samenwerking met het secretariaat en het bestuur van het ABSG het accreditatieproces soepel laat verlopen.

Bekijk de taken van de coördinator

Kandidaten kunnen hun belangstelling per mail kenbaar maken aan het bestuur van de ABSG. Stuur je mail en CV voor 6 juni 2017 naar het ABSG-bureau t.a.v. Berdien van Overeem

Voor meer informatie: Elise Buiting

* Het ABSG is een samenwerkingsverband van:
– NVVG: de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
– NVAB: de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
– KAMG: de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid

Medisch Adviseur

Treve Advies is een onafhankelijke organisatie die sociaal-medische adviezen uitbrengt aan o.a. gemeenten, overheid, notarissen en instellingen. Bij Treve Advies is een vacature voor een medisch adviseur. Je doet medisch onderzoek bij mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen en gezondheidsproblemen. De adviseur staat in nauw contact met collega’s en andere interne en externe disciplines. De functie bevat geen behandelende elementen.

Lees meer over deze vacature

Vertrouwensartsen

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling terecht kan voor deskundige hulp en advies. De vertrouwensarts is betrokken bij alle meldingen vanuit de gezondheidszorg van (vermoeden van) geweld, zoals lichamelijke mishandeling, acute ernstige of zelfs levensbedreigende situaties voor volwassenen en kinderen, seksueel misbruik, (vermoeden van) psychiatrische problematiek, bij een vermoeden van verslavingsproblematiek, bij andere ernstige ziekten bij ouders, bij complexe problematiek waarbij meerdere vormen van mishandeling voorkomen.

Op dit moment zijn er vacatures bij verschillende regio’s en er komen er nog meer aan. Ben je vertrouwensarts of heb je de benodigde kwalificaties? Kijk dan of er een vacature is bij Veilig Thuis in jouw regio.