Boodschap aan VWS: meerwaarde LOP breed gedragen

Op 20 februari heeft Elise Buiting, namens KAMG, een brief verstuurd…

Van Spreekkamer tot Tweede Kamer

Yvonne Vendrig-de Punder over haar rol als Arts Maatschappij…

2020: een mooi jaar voor de arts M&G

In december 2019 verschenen de nieuwe ramingen van het capaciteitsorgaan. In de periode 2021-2024 moeten er jaarlijks minimaal 211 artsen M&G opgeleid worden om de uitstroom en tekorten op te vangen. In 2019 zijn er slechts 99 artsen M&G gestart met hun opleiding. Er zit dus een enorme kloof tussen wens en werkelijkheid. Ik denk dan ook dat het dit jaar niet gaat lukken om de instroom en opleidingscapaciteit op peil te krijgen, maar ik heb goede hoop voor de nabije toekomst.