Academisering stimuleren

Het IOSG (interfacultair overleg hoogleraren sociale geneeskunde) en de KAMG willen in samenwerking met de opleidingsinstituten de academisering van de opleiding arts M&G stimuleren.

Sociale geneeskunde legt de verbinding tussen de samenleving en de geneeskunde. Om adequaat met ontwikkelingen om te kunnen gaan, is een sterk vakgebied met een stevig wetenschappelijk fundament nodig. De academische afdelingen sociale geneeskunde kunnen daartoe sterker worden betrokken bij de theoretische vervolgopleidingen sociale geneeskunde en er zou meer sociaal geneeskundig opgeleid kunnen worden in de academische afdelingen sociale geneeskunde. Zo ontstaat een wisselwerking die de wetenschappelijke invloed op en onderbouwing en borging van de sociaalgeneeskundige vervolgopleidingen vergroot en verstevigt. Door de samenwerking willen we de wetenschappelijke invloed op, en de borging van de sociaalgeneeskundige vervolgopleidingen optimaliseren. Daarmee willen we de belangstelling van (aankomend) sociaal geneeskundigen voor de wetenschap vergroten.

Voorstel
Om de academische afdelingen sterker te verbinden aan de theoretische vervolgopleidingen, heeft KAMG samen met het IOSG een eerste voorstel opgesteld. In grote lijnen bevat het voorstel een programma met de volgende onderdelen:

  • Integratie van academische componenten in de vervolgopleiding
  • Professionalisering van instituut- en praktijkopleiders op het gebied van academisering.
  • Onderzoek van onderwijs: evaluatie van de onderwijsprogramma’s en prestaties van aios en afgestudeerde sociaalgeneeskundigen.

Volgende maand bespreken we met het ministerie van VWS of zij ons hierin kunnen steunen.