Middagsymposium 31mei KAMG/NVVG/NVAB

Middagsymposium Professionalisering Opleidingen Sociale Geneeskunde groot succes

Op 31 mei jl. vond het Middagsymposium Professionalisering Opleidingen Sociale Geneeskunde plaats bij het NBC Congrescentrum te Nieuwegein. De organisatie van het symposium lag in handen van coördinatieteam implementatie KOERS (KAMG, NVVG en NVAB). De middag stond in het teken van het informeren en bespreken van de belangrijke vernieuwingen en ontwikkelingen met betrekking tot de sociaal geneeskundige opleidingen.

 

Klokslag twee uur opende Prof. dr. Barend Middelkoop het symposium. Dr. Jan Lavrijsen, specialist Ouderengeneeskunde gaf vervolgens zijn visie en ervaringen bij de vernieuwing van de opleiding tot specialist Ouderengeneeskunde. Marjolein Bastiaanssen, bedrijfsarts/coördinatieteam KOERS, deelde de resultaten van project KOERS en het Kwaliteitskader. Het eerste deel van het programma werd afgesloten door Tineke Woldberg, onderwijskundige, coördinatieteam KOERS. Zij gaf haar kijk op de professionalisering van de praktijkopleider.

Er waren deelsessies over de nieuwe Landelijke Opleidingsplannen voor Bedrijfsgeneeskunde, Verzekeringsgeneeskunde en Maatschappij & Gezondheid. De workshop van de NVAB werd geleid door Marie-José Thunnissen, bestuurslid NVAB en bedrijfsarts & Truus van Amerongen-Leertouwer, bedrijfsarts/hoofdopleider HCC/ArboNed. Hans Bos, voorzitter Commissie Opleiding NVVG/GAV en Tineke Woldberg zorgden ervoor dat de workshop van de NVVG / GAV goed verliep. De KAMG workshop werd geleid door Hanna Bos, bestuurslid KAMG, portefeuille onderwijs en arts M&G. De deelnemers waren naar specialisme verdeeld over de diverse deelsessies, zodat men actief deel kon nemen en weet had van de inhoud.

Na afloop van de deelsessies gaf Rob van der Meer, arts M&G, secretaris RGS tijdens een plenaire presentatie de visie en rol CGS en RGS bij kwaliteitszorg van opleiding in de toekomst weer. De bijeenkomst werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling door Prof. dr. Barend Middelkoop.

Meer foto’s vindt u op www.nvvg.nl

Bron: www.nvvg.nl