Advies instroom opleiding

Er is meer afstemming en regie nodig ten aanzien van het opleiden van artsen voor de publieke zorg. Dit is een van de aanbevelingen uit het NIVEL-onderzoek in 2014 naar de achterblijvende instroom in de gefinancierde opleiding arts M&G en de vier profielopleidingen. Op verzoek van het ministerie van VWS stelde KAMG samen met GGD GHOR NL en ActiZ een advies op.

Daarin pleiten we voor een vrijwillige, maar niet vrijblijvende:

  1. ‘bovenregionale’ regie op de instroom in de profielopleidingen Jeugdgezondheidszorg en Infectieziektebestrijding. Het idee is om Nederland te verdelen in vijf tot zeven regio’s waarin werkgevers onder begeleiding van een kwartiermaker afspraken maken over het opleiden van artsen in het specialisme Maatschappij & Gezondheid.
  2. Landelijke regie op de instroom in de opleidingen Medische Milieukunde en Tuberculosebestrijding.

Het advies kwam tot stand na een serie van van intensieve en bevlogen gesprekken met individuele werkgevers in de publieke zorg. Daarbij vroegen we naar ambities, kansen, belemmeringen en mogelijke oplossingen om voor nu en de toekomst voldoende artsen in en voor Public Health Nederland op te leiden.

Concept
Het hoe en waarom van beide vormen van regie is uitgewerkt in het concept advies. Dit is aangeboden aan de minister. Op het moment dat de minister dit advies met haar reactie aanbiedt aan de Tweede Kamer, kunnen wij het publiceren.

Zie ‘VWS wil opleiding arts M&G versterken’ voor het advies