Straatdokters symposium: ‘Dakloos en Toegang tot Zorg’

Start: 16 november 2021 - 14:00
Eind: 16 november 2021 - 17:00
Locatie: LantarenVenster, Otto Reuchlinweg 996 te Rotterdam

Deze nascholing gaat in op de achtergronden van dakloosheid, kenmerken, morbiditeit en mortaliteit en de toegang tot zorg. En is met name opgezet voor artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden die in de praktijk zorg bieden aan dak- en thuisloze mensen of hierbij nauw betrokken zijn. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

Accreditatie voor 3 punten is aangevraagd voor artsen (ID nummer: 444487).

Deelname is gratis. Deze nascholing wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de Doctors for Homeless Foundation en Erasmusmc afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg.

Aanmelding straatdokters symposium via www.marcelslockers.nl 

KVNRO symposium Corona accentueert noodzaak civiel-militaire

Start: 25 november 2021 - 11:45
Eind: 25 november 2021 - 18:30
Locatie: Generaal-Majoor Kootkazerne, Wolweg 100; 3776 LT Stroe

Op donderdagmiddag 25 november organiseert de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) in Stroe haar tweejaarlijkse symposium over civiel-militaire samenwerking in de nationale veiligheid. De coronacrisis zal dit jaar als centraal thema worden besproken.

Diverse ervaren sprekers leveren een bijdrage aan dit symposium onder wie de Commandant der Landstrijdkrachten, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de bestuursvoorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid. Het programma wordt gecompleteerd met een bijdrage uit Zweden en een interactieve paneldiscussie.

Het symposium staat open voor bestuurders, beleidsmedewerkers en overige geïnteresseerden die binnen het civiele en militaire veiligheidsdomein werkzaam zijn. Het symposium wordt hybride georganiseerd, zowel fysieke als online deelname is mogelijk. Kosten voor deelname zijn gering.

Tijdens het symposium worden ook enkele powerpitches gepresenteerd over creatieve/innovatieve ideeën die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de civiel-militaire samenwerking in crisisbeheersing en rampenbestrijding. Ideeën hiervoor kunnen nog tot 15 oktober worden ingediend via het mailadres gjludden@icloud.com.

Voor meer achtergrondinformatie over het programma, de powerpitches en de aanmeldingsprocedure zie onderstaande link.

https://www.kvnro.nl/2021/05/05/symposium-2021-coronacrisis-accentueert-noodzaak-civiel-militaire-samenwerking/

Nationaal Coassistenten Congres 2022

Start: 11 maart 2022 - 09:00
Eind: 13 maart 2022 - 18:00
Locatie: Nnb

Op 11, 12 en 13 maart is de 8e editie van het Nationaal Coassistenten Congres om de twee jaar wordt georganiseerd voor én door coassistenten.

  • Volg lezingen en workshops
  • Netwerk met collega’s
  • Orienteer op de toekomst

Meer informatie vind je op www.nccongres.nl.

Webinar voor zorgverleners: “Een griepprik, waarom zou ik?”

Start: 27 september 2021 - 16:00
Eind: 27 september 2021 - 17:00
Locatie: online

Ik krijg nooit griep. De griepprik helpt toch niet. Ik word juist ziek als ik de griepprik heb gehad. Dit is een aantal veel gehoorde redenen om geen griepprik te halen. Maar wat is ‘griep’ eigenlijk? Hoe voorkom je dat je het krijgt? Waarom is het belangrijk om geen griep te krijgen? Waarom was er geen griep in het afgelopen seizoen? En wat belooft dat voor het komende seizoen?

Deze en andere vragen komen aan bod in het webinar ‘Een griepprik, waarom zou ik’? Dit webinar is bedoeld voor zorgverleners in alle sectoren van de zorg.

Reflectie coronacrisis

Start: 14 oktober 2021 - 11:30
Eind: 14 oktober 2021 - 17:15
Locatie: Hotel Restaurant Oud London

Donderdagmiddag 14 oktober a.s. blikken wij tijdens een symposium terug op de coronacrisis en gaan in op belangrijke lessen die daarvan zijn geleerd.

Daarbij kijken we niet alleen naar de nationale aanpak, maar ook naar internationale conclusies en aanbevelingen die zijn opgetekend in het boek ‘Conquering Corona?’

Het programma wordt opgeluisterd door zes ervaren sprekers die elk een scherpzinnige reflectie op de aanpak zullen geven. Dat zijn:

  • Rob de Wijk (directeur Den Haag Centrum voor Strategische Studies)
  • Peter Bos (kwartiermaker onderzoek & onderwijs Instituut Fysieke Veiligheid)
  • Marianne Schuurmans (bestuursvoorzitter Veiligheidsregio Kennemerland en burgemeester gemeente Haarlemmermeer)
  • Eelco Dykstra (International Emergencymanagement Expert)
  • Annemarie van Gaal (ondernemer, investeerder en opiniërend schrijfster)
  • Frank Paauw (korpschef regionale politie-eenheid Amsterdam)

Voor meer achtergrondinformatie over het symposium, het programma en de aanmeldingsprocedure klikt u op deze link.

U kunt zich inschrijven voor fysieke of online deelname.

Belangstellenden die zich vóór de datum van 24 juni aanmelden staat nog een extra verrassing te wachten. Meer daarover leest u op de website.

KAMG congres 2022

Start: 17 februari 2022 - 09:00
Eind: 17 februari 2022 - 16:50
Locatie: NBC Nieuwegein

Tijdens het KAMG-congres 2022 met als thema ‘Gezond leven: eigen keuze of privilege?’ gaan we uitgebreid in op vragen als: Welke kansen ziet de arts Maatschappij + Gezondheid tot enerzijds het bevorderen van een betere en gezonde leefstijl, anderzijds het komen tot een gezonde woon- en leefomgeving, dit om daarmee toekomstige gezondheidsproblemen te voorkómen? Hoe kunnen we bij deze missie de krachten bundelen met bijvoorbeeld artsen in het curatieve domein of partners in het sociale domein? En de centrale vraag hierbij is, bij wie uiteindelijk de verantwoordelijkheid ligt om te komen tot een gezond leven en welke beperkingen zijn hierbij aan te geven.

Gender in de speekkamer, durf het verschil te maken

Start: 25 november 2021 - 08:30
Eind: 25 november 2021 - 16:30
Locatie: Auditorium Radboudumc

Kwaliteit in de spreekkamer vraagt om gendersensitieve zorg. Daar is kennis voor nodig en vaardigheid om die kennis in de praktijk toe te passen. Hoe gaan vrouwen en mannen om met pijn, met stress en welke genetische verschillen zijn relevant voor goede zorg? Bestaat vrouwelijk leiderschap en hoe ziet dat eruit? De hoogleraren Monique Steegers, Rutger Jan van der Gaag, Nine Knoers en Yvonne Benschop brengen u de nieuwste inzichten. ‘s Middags is er keuze uit een viertal workshops om kennis en vaardigheden toe te passen.

Ga naar de eventpagina van Radboudumc voor meer informatie over ‘Gender in de spreekkamer, durf het verschil te maken’.

KNMG-webinar ‘Coping met crisis’

Start: 16 juni 2021 - 19:00
Eind: 16 juni 2021 - 21:00
Locatie: Online

Op 16 juni van 19.00 tot 21.00 uur organiseert KNMG het jaarlijkse congres met als thema: omgaan met de COVID-19 crisis. Artsen en bestuurders vertellen over hun ervaringen en aanpak van de crisis: wat doet deze crisis met jou als mens, als arts en bestuurder? Hoe houd je regie? Onder leiding van wetenschapsjournalist Diederik Jekel gaan onder andere Damiaan Denys, Piet-Hein Buiting, Marcel Levi en Ashis Brahma met elkaar in gesprek. Deelname aan dit webinar is gratis. Accreditatie is voor twee punten toegekend bij ABAN.

Bekijk het volledige programma. Aanmelden kan hier.

SOGEON Congres opleiders M+G: Blijf op Koers

Start: 22 september 2021 - 00:00
Eind: 22 september 2021 - 00:00
Locatie: online

In opdracht van SOGEON organiseren TNO en de NSPOH het congres met als thema Blijf op Koers.

Als praktijkopleider lever je een belangrijke bijdrage aan de opleiding van je aios. Je werk vraagt om competenties op verschillende terreinen: zorgen voor een veilig leerklimaat en juiste voorwaarden; de juiste begeleiding op het juiste moment geven; de vorderingen van de aios bewaken en beoordelen. Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen van opleiden in het constant veranderende werkveld M+G?

Het congres trapt af met een pleidooi van Anja Schreijer, hoofd infectieziektebestrijding GGD Amsterdam en OMT lid, om als arts M+G zichtbaar te zijn en leiderschap te tonen. En uiteraard gaat het dan ook over jouw rol als opleider om je aios zich daarin te laten ontwikkelen! Verder is er een ruime keus uit workshops en masterclasses, gegroepeerd rond de thema’s vakmanschap, leiderschap, samenwerken en academisering.

Door een sociale bril kijken

Start: 11 mei 2021 - 19:30
Eind: 11 mei 2021 - 20:55
Locatie: Live webinar

De rol van de arts Maatschappij + Gezondheid tijdens covid-19

Dat de coronacrisis grote impact heeft op de gezondheidzorg en de daarbij betrokken specialisten, is voor iedereen duidelijk. De geleverde zorg aan het bed is zicht- en tastbaar, maar wie bevinden zich achter de schermen en houden zich bezig met de minder zichtbare gevolgen van deze crisis? De arts Maatschappij + Gezondheid is zo’n iemand. Wat verbindt deze artsen die in het kleurrijke palet van de publieke gezondheidzorg hun werkzaamheden verrichten vanuit een verschillend profiel en inhoudelijke expertise? Hoe hebben zij bijgedragen aan de coronacrisis en waar houden zij zich mee bezig? Kortom, de impact van de covidcrisis vanuit de sociale bril.
De aanwezige specialisten zijn een arts jeugdgezondheidszorg, vertrouwensarts, arts medische milieukunde en arts defensie.