Cubaanse gezondheidszorg met de focus op GGZ

Start: 7 maart 2022 - 09:00
Eind: 11 maart 2022 - 16:00
Locatie: Havana, Cuba

Van 15-19 november 20121 vindt een door Cuba Medic georganiseerde studiereis naar Cuba plaats. Het gaat over de Cubaanse gezondheidszorg met de focus op geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Tijdens de reis worden er 8 locaties bezocht. Er worden bezoeken gebracht aan onder andere een centrum voor geestelijke gezondheidszorg in de wijk, huisartsen, poliklinieken, ziekenhuizen, een centrum voor verslavingszorg en wijkorganisaties.

Meer informatie vindt u in deze flyer en op de website van Cuba Medic.

De reis is geaccrediteerd voor 24 punten.