Vereniging Artsen Volksgezondheid

Gezondheidsbescherming en -bevordering rondom crises: hoe nu verder?

Start: 16 december 2021 - 13:00
Eind: 16 december 2021 - 17:00
Locatie: NBC en online

De bestrijding van de COVID-19 crisis en de gezondheids- en maatschappelijke gevolgen van die crisis onderstrepen de noodzaak voor een versterking van de publieke gezondheid. Hoewel gezondheidsbevordering en preventie de laatste jaren steeds meer aandacht krijgen en er belangrijke stappen zijn gezet, is het duidelijk dat voor een toekomstbestendige publieke gezondheid meer nodig is.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd om met medewerking van GGD-GHOR Nederland, het RIVM, de VNG en het Veiligheidsberaad te komen met verbetervoorstellen voor (de governance van) de publieke gezondheid.

In deze middag willen wij hier een bijdrage aan leveren. Dat doen we als volgt:

  • Onno de Zwart neemt ons mee in de publicatie ‘Versterking van de publieke gezondheid’. Door verschillende organisaties zijn dashboards samengesteld om zicht te verkrijgen op het verloop van de pandemie, de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames. In andere dashboards wordt vooral gekeken naar de macro-economische gevolgen van de crisis. Het Dashboard Sociale Impact Corona geeft inzicht in welke effecten de coronacrisis en de genomen maatregelen hebben op het maatschappelijk leven en het welzijn van inwoners. Het dashboard is ontwikkeld door de VNG samen met tal van partners, waaronder de ministeries van SZW, VWS, OCW, BZK, JenV, ZonMw en het Verwey-Jonker Instituut.
  • Vervolgens neemt Bert Roes ons mee in de totstandkoming en doorontwikkeling van dashboard Sociale Impact Corona. Wat kunnen beleidsmakers met deze cijfers en wat kan dit dashboard betekenen voor onze sociaal geneeskundige advisering en vice versa: (hoe) kunnen sociaal geneeskundigen bijdragen aan de betekenisgeving (duiding) van dit dashboard?
  • Paul van der Velpen neemt ons tenslotte mee door de afspraken die zijn vastgelegd in het regeerakkoord. Mochten we nog geen kabinet hebben, dan zijn een aantal recente kamerbrieven die vooruitblikken op de grote opgaven voor ons zorgstelsel een goede basis voor reflectie: welke uitdagingen voor de volksgezondheid zijn (nog niet) erkend?