KNMG-webinar: Euthanasie bij dementie – Uitleg en overwegingen nieuwe normen

De dilemma’s rond euthanasie bij dementie zijn groot. Wat doe je als arts als iemand steeds moeilijker kan vertellen wat hij wil? Als diens wensen wisselen? Hoe beoordeel je het eventuele lijden in de verschillende fases van dementie? En ook: hoe ga je om met verschillende behoeftes van patiënten en hun naasten?

Op 2 december publiceert de KNMG het standpunt Beslissingen rond het levenseinde. Dit standpunt biedt artsen overzicht bij het verlenen van zorg rond het levenseinde. Een belangrijk nieuw onderdeel is het hoofdstuk euthanasie bij dementie, waarmee artsen meer houvast krijgen om samen met hun patiënten en naasten met deze ingewikkelde situatie om te gaan.

Tijdens dit webinar krijg je uitleg over deze nieuwe professionele normen en hoe je deze toepast in de praktijk. Vanzelfsprekend is er ook ruimte om vragen te stellen.