KVNRO symposium Corona accentueert noodzaak civiel-militaire

Start: 25 november 2021 - 11:45
Eind: 25 november 2021 - 18:30
Locatie: Generaal-Majoor Kootkazerne, Wolweg 100; 3776 LT Stroe

Op donderdagmiddag 25 november organiseert de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) in Stroe haar tweejaarlijkse symposium over civiel-militaire samenwerking in de nationale veiligheid. De coronacrisis zal dit jaar als centraal thema worden besproken.

Diverse ervaren sprekers leveren een bijdrage aan dit symposium onder wie de Commandant der Landstrijdkrachten, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de bestuursvoorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid. Het programma wordt gecompleteerd met een bijdrage uit Zweden en een interactieve paneldiscussie.

Het symposium staat open voor bestuurders, beleidsmedewerkers en overige geïnteresseerden die binnen het civiele en militaire veiligheidsdomein werkzaam zijn. Het symposium wordt hybride georganiseerd, zowel fysieke als online deelname is mogelijk. Kosten voor deelname zijn gering.

Tijdens het symposium worden ook enkele powerpitches gepresenteerd over creatieve/innovatieve ideeën die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de civiel-militaire samenwerking in crisisbeheersing en rampenbestrijding. Ideeën hiervoor kunnen nog tot 15 oktober worden ingediend via het mailadres gjludden@icloud.com.

Voor meer achtergrondinformatie over het programma, de powerpitches en de aanmeldingsprocedure zie onderstaande link.

https://www.kvnro.nl/2021/05/05/symposium-2021-coronacrisis-accentueert-noodzaak-civiel-militaire-samenwerking/