Laden Evenementen

« Alle evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

VAV nascholing “Over COVID-19, ventilatie en de late gevolgen van maatregelen”

18 november - 13:00 - 16:30

Programma

12:30-13:00  Ontvangst en registratie
13:00-13:15  Inleiding Arjan de Kwant
13:15-14:00  Invloeden van het binnenmilieu op de verspreiding van het coronavirus Peter van den Hazel en Henk Jans, medisch milieukundigen
14:00-14:30  Invloed van ventilatie in de praktijk Ans Mulders specialist ouderengeneeskunde
14:30-14:45   Interactief: Vragen en discussie
14:45-15:15  Pauze
15:15-16:00  Late gevolgen van de coronacrisis en lockdownmaatregelen Mariëlle Jambroes en Nienke van den Berg, beiden arts M+G
16:00-16:30  Interactief: Vragen en discussie

Over COVID-19, ventilatie en de late gevolgen van maatregelen

In 2020 zijn we wereldwijd geconfronteerd met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus, dat kan leiden tot de aandoening Covid-19. Wetenschappelijk bezien weten we nog heel veel níet over de exacte gedragingen, overdracht en verspreiding van het virus. Wel zien we dat er op bijna alle denkbare terreinen besluiten en maatregelen zijn genomen, van landelijk en regionaal tot op lokaal niveau. Zaken die diep kunnen ingrijpen in ieders persoonlijke levenssfeer. De artsen Maatschappij en Gezondheid hebben vanuit verschillende organisaties en op verschillende niveaus diverse functies en rollen vervuld. Hierbij is de één zichtbaarder dan de ander. Denk bijvoorbeeld aan de inbreng in het Outbreak Management Team (OMT), inbreng binnen landelijke coördinatiecentra en -structuren, de Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) en de crisisstructuur van de Veiligheidsregio’s en GGD’s.

Naast de aandacht die er uiteraard nog altijd is voor opvlammingen van het virus en voor het bron- en contactonderzoek, worden meer en meer ook andere gevolgen van het virus duidelijk.
In deze nascholing belichten we twee aspecten die van invloed zijn op de algehele gezondheid van burgers. We onderzoeken de stand van zaken en de stand van wetenschap met betrekking tot het binnenmilieu. En er is aandacht voor die plaatsen waar de meest kwetsbare burgers wonen, werken en leven. Hoe komen wij tot een samenleving, waarin meer aandacht is voor hun welzijn dan tot nu toe mogelijk is gebleken? Denk hierbij aan instellingen zoals verpleeghuizen en zorginstellingen voor mensen met een handicap in welke vorm dan ook. Daarnaast hebben we aandacht voor de (late) gevolgen van de lockdown-maatregelen op groepen burgers, met name die burgers die door het verlies van werk of door langdurig thuiszitten in problemen zijn gekomen, niet alleen op financieel gebied maar ook op gezondheidsgebied.

De bijeenkomst is bedoeld voor:

– Leden van de Vereniging Artsen Volksgezondheid.
– Overige bij de KAMG aangesloten verenigingen, indien er nog plaats is.

Voor VAV-leden is deelname bij het VAV-lidmaatschap inbegrepen. Niet-leden betalen 50 euro per bijeenkomst. U kunt zich voor deze nascholing aanmelden via de link in de uitnodiging of door een e-mail te sturen naar secretariaat@vavolksgezondheid.nl (vermeld daarin duidelijk uw naam, BIG- nummer en adresgegevens).

Leerdoelen

– De arts VAV krijgt een aantal praktische handvatten voor het dagelijks werk.
– De arts VAV wisselt kennis uit met andere artsen M+G.

Accreditatie

Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij de Stichting AbSg voor het specialisme Maatschappij en Gezondheid.

Competenties

Samenwerking 40%
Kennis en wetenschap 20%
Maatschappelijk handelen en preventie 40%

Gegevens

Datum:
18 november
Tijd:
13:00 - 16:30
Site:
https://vavolksgezondheid.nl/agenda/nascholing-vav-5/

Locatie

online

Gegevens

Datum:
18 november
Tijd:
13:00 - 16:30
Site:
https://vavolksgezondheid.nl/agenda/nascholing-vav-5/

Locatie

online