//Arts M&G blijven – (her)registratie

Arts M&G blijven – (her)registratie

Na het afronden van je vervolgopleiding ben je als arts Maatschappij en Gezondheid geneeskundig specialist. Om deze wettelijk erkende en beschermde specialistentitel te mogen voeren, moet je je inschrijven in het register van geneeskundig specialisten. Oftewel, je moet je registreren via de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Wanneer je daar ingeschreven staat, ben je ook automatisch BIG-geregistreerd.
Eerste registratie aanvragen

Stuur de eindverklaring, C-formulier of voltooiingsverklaring naar de RGS. Zij beëindigen dan jouw inschrijving in het opleidingsregister. Via MijnRGS krijg je vervolgens een melding dat je een verzoek tot registratie online kunt indienen. Dit doe je onder de tab ‘Mijn registratie’. Het is belangrijk dit te doen zodra je een voltooiingsverklaring of gelijkwaardig hebt; registratie met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Deze registratie is vijf jaar geldig. Daarna moet je ‘herregistreren’.

Profielarts

Ben je profielarts? Ook dan is het belangrijk je te registreren. De profieltitel is namelijk niet als erkende specialistentitel beschermd via de Wet BIG. Ook niet-gekwalificeerde artsen kunnen deze titel dus gebruiken. De profieltitel is wel privaatrechtelijk beschermd, doordat de KNMG de ze heeft gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Wanneer je geregistreerd bent in het profielregister, heb je het recht de profieltitel te voeren. Je dient dan wel de volledige titel, bijvoorbeeld ‘jeugdarts KNMG’ te voeren. De procedure is zoals hierboven beschreven. Lees meer op www.knmg.nl/rgs.

Je eerste inschrijving in een specialistenregister is vijf jaar geldig. Om daarna specialist te kunnen blijven, moet je ‘herregistreren’. Dit geldt voor een periode van maximaal vijf jaar. Dit kan alleen als je voldoet aan herregistratie-eisen. Per 1 januari 2016 zijn dit:

  • 16 uur per week werkzaam in het specialisme gedurende vijf jaar voorafgaand aan de expiratiedatum van de registratie
  • 5 x 40 = 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering

Meer informatie en hulpmiddelen bij het opstellen van het verzoek tot herregistratie vind je op www.knmg.nl/rgs.

Bekijk ook het KAMG-dossier ‘Herregistratie

Subsidiemogelijkheden

Alle informatie over de subsidiemogelijkheden voor de opleiding tot arts M&G, zoals bij GGD’en, het RIVM, het AMC en instellingen voor JGZ vind je op Arts Maatschappij & Gezondheid.

 Vragen?

Heb je specifieke, individuele vragen over herregistratie in het kader van de wet BIG, herregistratie in het profiel en/of als specialist arts M&G? Of over het instromen in de medische vervolgopleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid (inclusief de profielen)? Dan kun je contact opnemen met KAMG.

Binnen een week ontvang je een, zo mogelijk inhoudelijke, reactie. Bij hele specifieke, inhoudelijke vragen kunnen wij ze voorleggen aan de bevoegde en instanties/functionarissen. Als je wilt, kunnen wij je ook in contact te brengen met de juiste instanties/functionarissen.

Subsidiemogelijkheden
Alle informatie over de subsidiemogelijkheden voor de opleiding tot arts M&G, zoals bij GGD’en, het RIVM, het AMC en instellingen voor JGZ vind je op Arts Maatschappij & Gezondheid.