Arts M+G blijven – (her)registratie

Na het afronden van je vervolgopleiding ben je als arts Maatschappij + Gezondheid geneeskundig specialist. Om deze wettelijk erkende en beschermde specialistentitel te mogen voeren, moet je je inschrijven in het register van geneeskundig specialisten. Oftewel, je moet je registreren via de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Wanneer je daar ingeschreven staat, ben je ook automatisch BIG-geregistreerd.

Eerste registratie aanvragen

Stuur de eindverklaring, C-formulier of voltooiingsverklaring naar de RGS. Zij beëindigen dan jouw inschrijving in het opleidingsregister. Via MijnRGS krijg je vervolgens een melding dat je een verzoek tot registratie online kunt indienen. Dit doe je onder de tab ‘Mijn registratie’. Het is belangrijk dit te doen zodra je een voltooiingsverklaring of gelijkwaardig hebt; registratie met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Deze registratie is vijf jaar geldig. Daarna moet je ‘herregistreren’.

Profielarts

Ben je profielarts? Ook dan is het belangrijk je te registreren. De profieltitel is namelijk niet als erkende specialistentitel beschermd via de Wet BIG. Ook niet-gekwalificeerde artsen kunnen deze titel dus gebruiken. De profieltitel is wel privaatrechtelijk beschermd, doordat de KNMG de ze heeft gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Wanneer je geregistreerd bent in het profielregister, heb je het recht de profieltitel te voeren. Je dient dan wel de volledige titel, bijvoorbeeld jeugdartsKNMG‘ te voeren. De procedure is zoals hierboven beschreven. Lees meer op www.knmg.nl/rgs.

Subsidiemogelijkheden

Voor de profielen jeugdgezondheidszorg, infectieziektenbestrijding, medische milieukunde en tuberculosebestrijding bestaat sinds 2008 een subsidieregeling en sinds 2011 is daar ook de 2e fase vanuit die profielen bijgekomen. Deze verloopt vanaf 1 januari 2019 via de SBOH. Zie ook www.artsmg.nl –> faq

Je eerste inschrijving in een specialistenregister is vijf jaar geldig. Om daarna specialist te kunnen blijven, moet je ‘herregistreren’. Dit geldt voor een periode van maximaal vijf jaar. Dit kan alleen als je voldoet aan herregistratie-eisen. Per 1 januari 2016 zijn dit:

  • 16 uur per week werkzaam in het specialisme gedurende vijf jaar voorafgaand aan de expiratiedatum van de registratie
  • 5 x 40 = 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering

Toelichting 200 uur deskundigheidsbevordering

Sinds 1 januari 2016 geldt het nieuwe besluit herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen van het College Geneeskundig Specialismen KNMG. In dat besluit wordt – naast de werkervaringseis – gesproken over 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering die in een periode van 5 jaar gevolgd moet worden. De sociaal geneeskundige verenigingen (NVAB, NVVG en KAMG) hebben in 2016 hier nadere invulling aan gegeven.

De 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten bestaan uit:

  • minimaal 40 uur Intercollegiale toetsing (ICT)
  • 160 uur ODB (conform de ODB-tabel in GAIA) en/of geaccrediteerde scholing, dit is inclusief de 25 uur benodigd voor Evaluatie Individueel Functioneren (EIF).
  • Van de 160 uur ODB en/of geaccrediteerde scholing mag maximaal 50 uur geaccrediteerde scholen buiten het specialisme (sociale geneeskunde) worden gevolgd

Geaccrediteerde scholing binnen het eigen specialisme bestaat uit alle ABSG en ABAN geaccrediteerde scholing. Geaccrediteerde scholing buiten het eigen specialisme bestaat uit geaccrediteerde scholingen voor alle andere geneeskundige specialisaties in cluster 1 en 2.

Meer informatie en hulpmiddelen bij het opstellen van het verzoek tot herregistratie vind je op www.knmg.nl/rgs. Meer informatie over EIF en ICT vind je via www.kbsg.nl. Bekijk ook het KAMG-dossier ‘Herregistratie

Vragen?

Heb je specifieke, individuele vragen over herregistratie in het kader van de wet BIG, herregistratie in het profiel en/of als specialist arts M+G? Of over het instromen in de medische vervolgopleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid (inclusief de profielen)? Dan kun je contact opnemen met KAMG.

Binnen een week ontvang je een, zo mogelijk inhoudelijke, reactie. Bij hele specifieke, inhoudelijke vragen kunnen wij ze voorleggen aan de bevoegde instanties. Als je wilt, kunnen wij je ook in contact brengen met de juiste instanties.

Download de accreditatieregelgeving voor ‘overige deskundigheidsbevordering’ voor artsen Maatschappij & Gezondheid en profielartsen.

Download het beleidskader intercollegiale toetsing sociale geneeskunde

Nieuwsgierig geworden?

Kijk op artsmg.nl

Redenen om het vak te kiezen
Meelopen of kennismaken
Blogs & video’s van ambassadeurs
En nog veel meer…