Arts M+G worden

Als arts Maatschappij + Gezondheid (M+G) bewaak, bevorder en bescherm je de individuele en collectieve gezondheid. Je  werkt in de hele gezondheidszorg, waarbij je je meer richt op preventie dan op het behandelen van ziekten. Je signaleert belangrijke risico’s voor de gezondheid van bevolkingsgroepen of de algemene volksgezondheid, geeft advies en voert interventies uit als dat nodig is. Je combineert je medische kennis met kennis uit andere vakgebieden zoals sociale wetenschap, juridische kennis en kennis over veranderingen. Je komt op voor groepen in de samenleving die dit niet zo goed zelf kunnen doen (zie ook het congres dit jaar!) en werkt aan maatschappelijk relevante gezondheidsthema’s.

De opleiding nu

De NSPOH verzorgt de geneeskundige vervolgopleiding tot medisch specialisten in de public health, aangevuld door TNO voor het profiel jeugdgezondheidszorg. De SSGO is een erkende opleidingsinrichting voor het profiel Beleid en Advies. De opleiding Maatschappij + Gezondheid bestaat momenteel uit twee fases van ieder twee jaar. Het grootste deel van de opleiding vindt plaats in de praktijk. Het instituutsonderwijs is daarin ondersteunend. In de eerste fase leg je je sociaalgeneeskundige basis en specialiseer je je nu nog in één van onderstaande profielen:

 1. Arts werkzaam in jeugdgezondheidszorg
 2. Arts Infectieziektebestrijding
 3. Forensisch arts
 4. Tuberculose arts
 5. Arts Medische Milieukunde
 6. Arts Medische Indicatiestelling en Advisering
 7. Arts Beleid en Advies
 8. Donorarts

De opleiding van de toekomst

Het is de bedoeling dat de opleiding per 1 januari 2021 bestaat uit één integrale opleiding tot arts M+G met vijf deskundigheidsgebieden, waarin een aantal van de oude profielen met elkaar worden gecombineerd.

 1. JeugdGezondheid (JG).
 2. Medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld en Forensische geneeskunde (MF).
 3. Infectieziektebestrijding, Tuberculosebestrijding en Medische milieukunde (ITM).
 4. Medische Advisering (MA).
 5. Donor- en Farmaceutische geneeskunde (DF)

Het opleidingsplan ligt nu ter goedkeuring bij het College Geneeskundige Specialismen.

Per 1 januari 2019 kom je als aios Maatschappij en Gezondheid in dienst van de SBOH, net als voor de opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten. Lees meer op www.sboh.nl.

Wat doe je als arts M+G na de tweede fase?

Nieuwe sollicitatieronde arts M&G start 1 augustusNa afronding van de tweede fase van de opleiding M+G, ga je aan de slag als arts M+G. Je hebt een belangrijke taak bij het bewaken van de gezondheid van bevolkingsroepen en de volksgezondheid en hebt hierin, binnen je eigen werkveld, een regierol.

Je kunt als basisarts direct kiezen voor de opleiding tot arts M+G. Maar ook later in je carrière kun je instromen in de opleiding. Daarvoor zijn er mogelijkheden voor vrijstellingen en een programma op maat.

Werkgevers

Artsen Maatschappij + Gezondheid werken onder andere bij GGD’en, ministeries, de thuiszorginstellingen, ziekenhuizen, GGZ-organisaties, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), inspecties van de Volksgezondheid, universiteiten, zorgverzekeraars en meldpunt Kindermishandeling.

Meer informatie

Heb je interesse om arts M+G te worden? Lees dan op www.artsmg.nl meer over de opleiding of solliciteer direct. Meer over het nieuwe landelijk opleidingsplan vind je in het dossier ‘Opleiding’.

Nieuwsgierig geworden?

Kijk op artsmg.nl

Redenen om het vak te kiezen
Meelopen of kennismaken
Blogs & video’s van ambassadeurs
En nog veel meer…