//Arts M&G worden

Arts M&G worden

Als arts maatschappij en gezondheid kom je terecht in een divers vakgebied. Je draagt bij aan de gezondheid van grote groepen mensen en houd je bezig met maatschappelijke problemen die daarop van invloed zijn. Je werkt veel met andere disciplines. Daar bereiden we je tijdens de opleiding goed op voor. Je combineert je medische kennis met kennis uit andere vakgebieden zoals sociale wetenschap, juridische kennis en kennis over veranderingen. Je komt op voor groepen in de samenleving die dit niet zo goed zelf kunnen doen, je houdt je bezig met maatschappelijk relevante gezondheidsthema’s.

Je kunt als basisarts direct kiezen voor de opleiding tot arts M&G. Maar ook later in je carrière kun je instromen in de opleiding. Daarvoor zijn er mogelijkheden voor vrijstellingen en een programma op maat.

Op 1 juni lanceerde Stichting SOGEON de website artsmg.nl. De site bevat alle relevante informatie over vijf profielopleidingen op het gebied van Maatschappij & Gezondheid – jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, arts forensische geneeskunde en arts medische milieukunde – plus de tweede fase-opleiding tot arts M&G. De nieuwe site biedt ook de mogelijkheid om online te solliciteren. Artsen die een opleiding tot arts M&G willen volgen, kunnen zich vanaf 1 augustus aanmelden via de website. De sollicitatieperiode duurt tot en met 14 september.

Voor de profielen jeugdgezondheidszorg, infectieziektenbestrijding, medische milieukunde en tuberculosebestrijding bestaat sinds 2008 een subsidieregeling. Sinds 2011 is daar de tweede fase vanuit die profielen bijgekomen. Met ingang van 1 januari 2019 valt ook het profiel forensische geneeskundeonder de regeling. De subsidieregeling geldt niet voor de M&G-profielen beleid en advies, sociaal medische indicatiestelling en advisering en donorgeneeskunde.

lees meer of ga naar www.artsmg.nl

Opleiding

De NSPOH verzorgt de opleiding voor medisch specialisten in de public health, aangevuld door TNO voor het profiel jeugdgezondheidszorg. Deze medische vervolgopleiding is bedoeld voor (basis)artsen werkzaam op het snijvlak van maatschappij en gezondheid en die zich willen specialiseren in de public health. Hun hart ligt bij de gezondheidszorg en bij maatschappelijke vraagstukken en weten dat de één meer gezondheidsrisico’s loopt dan de ander. Juist vanwege die risico’s is een goede volksgezondheid in onze samenleving van belang.

De medische vervolgopleiding M&G is ontwikkeld vanuit wensen en eisen uit het veld. De opleiding kent twee fasen: een profielgerichte eerste fase en een tweede fase, gericht op beleid, visieontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek in de publieke gezondheid.

1e Fase: beroepsgerichte fase
De eerste fase van de opleiding is een beroepsgerichte fase. In deze fase wordt gewerkt aan de sociaal-geneeskundige basis en uw specifieke profielprogramma. De praktijkopleiding vormt het centrale deel van de opleiding. De opleider beoordeelt de uitgevoerde praktijkopdrachten. Cursorisch onderwijs ondersteunt de praktijkopleiding. Na de eerste fase beschikken deelnemers over de nodige competenties om binnen het specifieke werkveld goed te kunnen functioneren. Deze fase sluit af met een registratie in het gekozen profiel:

  • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
  • Infectieziektebestrijding (IZB)
  • Forensische geneeskunde (FG)
  • Tuberculosebestrijding (TBC)
  • Medische milieukunde (MMK)
  • Sociaal Medische indicatiestelling en advisering (I&A)
  • Beleid en Advies (B&A)
  • Beleid en Advies Militair Arts (B&A MA)

2e Fase beleid, visieontwikkeling & onderzoek
Na de tweede fase kunnen deelnemers een sturende en vernieuwende rol te vervullen vanuit een heldere visie op het terrein van maatschappij en gezondheid. U ontwikkelt een brede blik, voert zelfstandig onderzoek uit en verwerft de competenties om een regierol binnen uw werkveld vorm te geven. De opleiding wordt afgesloten als de deelnemer aan alle verplichtingen heeft  voldaan en een voldoende competentieniveau heeft bereikt. Dan stelt de NSPOH de eindverklaring op en reikt het diploma uit. Vervolgens  beslist de RGS over inschrijving in het register als Arts Maatschappij & Gezondheid.

Bron: NSPOH

De geneeskundige vervolgopleidingen tot arts M&G (inclusief profielen), verzekeringsarts en bedrijfsarts bestaan uit een theoretische opleiding en gelijktijdig een praktijkopleiding op de werkplek. Het cursorisch onderwijs en het praktijkonderwijs wordt volgens het principe van educatief partnerschap vormgegeven. De theoretische opleiding wordt verzorgd door een opleidingsinstituut (NSPOH, TNO , SGBO of Vrije Opleidingen). De praktijkopleiding op de werkplek wordt verzorgd een erkende opleidingsinrichting.

Samen met de Vereniging van Adviserend Geneeskundigen werkzaam bij Zorgverzekeraars (VAGZ) richtte KAMG het SSGO op. Dit is een erkende opleidingsinrichting voor het specialisme arts M&G en het profiel Beleid & Advies.