Wat doet de arts M+G?

Het vak

Als arts Maatschappij + Gezondheid (arts M+G) sta je midden in de maatschappij. De sociale geneeskunde beslaat immers het hele spectrum van onze samenleving. Het werkterrein is dan ook breed en afhankelijk van je achtergrond. Je kan je richten op een specifiek onderwerp of op een bepaalde groep. Maar het kan ook zijn dat je juist vanuit alle invalshoeken voor de hele populatie inzet. Als arts M+G heb je een belangrijke rol voor alle groepen in onze samenleving. Het is een afwisselende, verantwoordelijke en belangrijke baan met een grote maatschappelijke relevantie.

Position paper: “Het specialisme M+G verbindt artsen die in het kleurrijke palet van de publieke gezondheidszorg hun werkzaamheden verrichten. Als medisch adviseur bij zorgverzekeraars of als jeugdarts binnen een Centrum voor Jeugd en Gezin; als forensisch arts in opdracht van een gemeente tot vertrouwensarts kindermishandeling; als arts medische milieukunde, arts infectieziektebestrijding in dienst van een GGD of als donorarts bij een bloedbank; als arts tuberculosebestrijding meewerkend aan behandeling of als arts sociaal medische advisering en indicatiestelling adviserend over zorg en voorzieningen.”

Artsen die hart hebben voor de publieke gezondheid en zich willen specialiseren op het terrein van maatschappij + gezondheid kiezen voor de opleiding arts M+G. De opleiding is voor alle artsen, of je nu afgestudeerd bent als basisarts of al een aantal jaren als arts werkt. Ook artsen met een andere specialisatie kunnen voor deze richting kiezen, bijvoorbeeld om zich breder te scholen, of juist omdat ze op termijn een beroep in de sociale geneeskunde ambiëren. De opleiding vindt grotendeels plaats in de praktijk en bestaat uit twee fases.
Na opleiding in een van de vakprofielen specialiseer je je verder.

Nieuwsgierig geworden?

Kijk op artsmg.nl

Redenen om het vak te kiezen
Meelopen of kennismaken
Blogs & video’s van ambassadeurs
En nog veel meer…