Beleidskader KAMG intercollegiale toetsing

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deelname aan intercollegiale toetsing (ICT) is een verplichte deskundigheidsbevorderende activiteit voor de sociaalgeneeskundige om voor herregistratie in aanmerking te komen.

Onderlinge toetsing vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de professionals van betreffende beroepsgroep sociaalgeneeskundigen. Artikel D.20 Kaderbesluit CSG bepaalt dat intercollegiale toetsing in overeenstemming moet zijn met de criteria die daarvoor door de wetenschappelijke verenigingen zijn gesteld.  In het Beleidskader KAMG betreffende ICT (per 1 januari 2017) vind je de relevante criteria.

Download het beleidskader[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]