RVS: (Samen)leven is meer dan overleven. Breder kijken en kiezen in tijden van corona dát moet het uitgangspunt zijn.

In dit advies pleit de Raad dan ook voor meer ruimte voor maatwerk in de maatregelen als gevolg van de coronacrisis. Kwaliteit van leven en het verminderen van sociale- en gezondheidsrisico’s zouden daarbij centraal moeten staan. Lees hier het gehele rapport.

Arts M+G i.o. Putri Hintaran vertelt hoe contactonderzoeken werken bij GGD regio Utrecht

Putri Hintaran van de GGD Regio Utrecht vertelt in podcast DeDag hoe contactonderzoeken werken en of de GGD’en klaar zijn voor de stroom aan onderzoeken die er komende tijd aan zitten te komen.

Beluister hier de aflevering: https://lnkd.in/dBrc-9f

Arts infectieziektebestrijding i.o. Ibrahim Aiman in Frontberichten

In het dagelijkse tv-programma Frontlinie houden mensen in de frontlinie Nederland op de hoogte hoe zij deze periode beleven. Op 19 april vlogde Ibrahim Aiman, arts infectieziektebestrijding i.o. over de GGD teststraat. Hij laat zien hoe hij zorgmedewerkers test die corona klachten hebben.

Je ziet Ibrahim Aiman in Frontberichten rond minuut 9:05.

Publieke gezondheid: investeer in de artsen. Betoog van Carla Derijck in VNG Magazine.

Er is een tekort aan artsen gespecialiseerd in Maatschappij + Gezondheid, terwijl zij zo belangrijk zijn voor de publieke gezondheid. In het VNG Magazine roept KAMG directeur Carla Derijck gemeenten en GGD’s op in de artsen te investeren.

Niet vaak hebben we zo aan den lijve ondervonden wat het begrip ‘publieke gezondheid’ inhoudt. De coronacrisis maakt glashelder hoe kwetsbaar de ‘volksgezondheid’ is. Dat merken we thuis, in ons privé- leven. Dat merk ik in mijn werk als directeur van de Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid. En dat merkt u. Want u hebt als gemeente ook een flinke taak in die publieke gezondheid. Bij die taak wordt u vast en zeker geholpen door artsen Maatschappij + Gezondheid. De preventieve en publieke gezondheid is hun werkterrein. Dat noemen we ook wel 360°-geneeskunde. Deze artsen signaleren belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid, en die een gezamenlijke, bredere maatschappelijk benadering en aanpak vragen. Ze werken niet in een ziekenhuis, maar in de wijk, bij een GGD, bij landelijke instituten als het RIVM en het Instituut Fysieke Veiligheid, Veilig Thuis, op scholen, in het gemeentehuis, bij defensie of zorg- verzekeraar, in de stad of op het platteland. Zij verbinden het sociale domein met de geneeskunde.

TEKORTEN

Deze artsen zijn van levensbelang, juist nu. Zij zijn bij het eerste gerucht over het coronavirus in actie gekomen. Ze hebben duizenden huisartsen geïnformeerd, honderden Nederlanders getest en bij de uitbraak van het virus bron- en contactonderzoek gedaan. Ze maken vaak werkdagen van 16 uur en nog altijd bevinden zij zich in de frontlinie van de strijd tegen corona. Des te schrijnender zijn de cijfers. Het aantal artsen M+G is in de afgelopen twintig jaar met ruim 40 procent afgenomen. Waren er in 2000 nog twaalfhonderd artsen M+G, nu zijn het er minder dan zevenhonderd. De instroom in de opleiding blij structureel en significant achter bij de benodigde capaciteit. Uit de raming van het Capaciteitsorgaan blijkt dat de tekorten de komende jaren fors zullen oplopen. Dat komt deels omdat we in de zorg over de hele linie mensen tekortkomen. U hebt de campagne Ik Zorg vast al eens gezien. Die campagne is onderdeel van een brede aanpak om personeelstekorten in Zorg en Welzijn terug te brengen.

Maar bij de artsen M+G is veel meer aan de hand. Tijdens de opleiding tot basisarts zijn bij geneeskundestudenten met name de klinische specialismen goed in beeld. Het ligt dan voor de hand dat zij kiezen voor een vervolgopleiding tot huisarts of medisch specialist. De opleiding tot arts M+G is nagenoeg onzichtbaar. Bovendien is de breedte van het vak zowel pluspunt als struikelblok. Wat een chirurg doet, is helder. Wie arts M+G is, heeft wat uit te leggen.

EEN INTEGRALE OPLEIDING

Daarom werken we aan een brede specialisten- opleiding voor alle artsen in de preventieve en publieke gezondheidszorg. Eén integrale opleiding tot arts M+G. Voor ambitieuze, maatschappelijk betrokken, breed geïnteresseerde artsen die meer willen dan spreekkamer, receptenblok en operatiekamer en die kiezen voor 360°-geneeskunde. De afgelopen maanden hebben de KNMG, artsen in opleiding én
de werkgevers in de volle breedte van de sector hun steun betuigd aan deze integrale opleiding. Allen herkennen de waarde van deze flexibel inzetbare, goed opgeleide arts. Met een dergelijke integrale opleiding zal het vak voor iedereen bekender worden. Helderder en aantrekkelijker.

SLEUTELROL

De Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid werkt aan een campagne om geneeskundestudenten op tijd te laten kennismaken met de vervolgopleiding tot arts M+G. Belangrijk, want meer dan ooit beseffen we dat deze artsen in normale tijden én in tijden van crisis een sleutelrol vervullen voor de publieke gezondheid. Ik ga graag met u de samenwerking aan. Om ervoor te zorgen dat er straks voldoende artsen zijn die zich met hart en ziel inzetten voor de publieke gezondheid. En daar knapt de hele maatschappij van op.

Artsencoalitie bezorgd om kwetsbare mensen en doet een oproep aan alle artsen om actief te vragen naar de thuissituatie en hulp aan te bieden.

Hoewel de cijfers (nog) niet uitwijzen dat huiselijk geweld tijdens de coronacrisis vaker voorkomt, maakt de Artsencoalitie kindermishandeling en huiselijk geweld zich grote zorgen over kinderen èn volwassenen in kwetsbare situaties. De Artsencoalitie doet een oproep aan alle artsen om actief te vragen naar de thuissituatie en hulp aan te bieden. En ook roept zij burgers die ondersteuning kunnen gebruiken op om actief hulp te vragen.

Psychische hulp beperkter beschikbaar

Nu kinderen door de coronacrisis niet naar school en dagopvang gaan en veel psychische hulp voor zowel volwassenen als kinderen veel beperkter beschikbaar is, vreest de Artsencoalitie dat juist kwetsbare mensen in de knel komen. Er lijkt minder aandacht te zijn voor signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld, zeggen onder andere de SEH-artsen, jeugdartsen, kinderartsen en Veilig Thuis-organisaties. Het landelijk aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis blijft momenteel gelijk, terwijl bekend is dat spanningen binnenshuis oplopen.

Lees het hele artikel op www.knmg.nl.

Arts Maatschappij + Gezondheid in tijden van corona. Column door Elise Buiting.

Ik wilde eigenlijk een column schrijven over mijn werk als vertrouwensarts. Hoe moeilijk het soms is om informatie te krijgen over kinderen in de knel. Veel collega’s delen waar nodig ruimhartig hun informatie, maar helaas niet allemaal. Er zijn collega’s die hun mond stijf dicht houden, ook als het gaat om kindermishandeling. Maar omdat we sinds enkele weken leven in een nieuwe werkelijkheid, is dit thema ineens veel minder actueel. Wat  gisteren belangrijk was, is vandaag even vergeten. Corona is onze nieuwe werkelijkheid. Corona is in korte tijd in al onze poriën gekropen en beheerst ons leven, ons werk en onze geliefden.

Als vertrouwensarts bij Veilig Thuis werk ik min of meer als vanouds. Meldingen genoeg. Een bijna lock-down is voor veel gezinnen een regelrechte ramp. Maar het valt niet mee om mensen te helpen bij hun problemen, want sinds corona is er veel op slot. Vele niet corona-gerelateerde medische zorg staat on hold. Met gevolgen voor de huisartsenzorg, GGZ en verslavingszorg voor onze kwetsbare doelgroep. In het sociale veld is dat niet anders. Jeugdzorgwerkers, Raad voor de kinderbescherming en maatschappelijk werkers werken vanuit thuis. Afspraken worden afgezegd of omgezet in belafspraken. Samen met de sluiting van de scholen en kinderdagcentra maakt het de bestrijding van kindermishandeling en huiselijk geweld niet makkelijker. We maken er maar het beste van. Inmiddels regelmatig met handschoenen en mondkapjes of spatschermen op kantoor tussen ons en de mensen die we proberen te helpen.

Als voorzitter van de KAMG en lid van de algemene vergadering van de KNMG ben ik in een andere dynamiek verzeild geraakt. Ik denk mee over persoonlijke beschermingsmiddelen, over korte en lange termijn keuzen in de gezondheidszorg, over de opvang van daklozen en over het ronselen en op de juiste plek inzetten van -al dan niet BIG-geregistreerd- personeel. En ik neem taken over van actieve collega’s binnen de KAMG, die dag en nacht in touw zijn om de crisis te bestrijden.

Corona is een bedreiging voor onze maatschappij én gezondheid. Dus artsen Maatschappij + Gezondheid hebben het druk. Artsen M+G in de publieke gezondheidszorg zijn bij crisis onontbeerlijk bij het adviseren over collectieve maatregelen die institutionele en professionele domeingrenzen overstijgen[1]. Artsen M+G werken bij landelijke instellingen zoals het RIVM, het Instituut Fysieke Veiligheid, Zorgverzekeraars en vaccinontwikkelaars. Anderen zijn bij GGD-en regionaal actief in de crisis- en infectieziektenbestrijding. Ze nemen coronatests af en doen contactonderzoek. Ze geven advies en voorlichting aan publiek, instellingen en instanties. Houden het rijksvaccinatieprogramma op peil. En zorgen voor de benodigde sociaal-medische kennis in lokale-, regionale- en landelijke crisisteams.

Gelukkig zijn er nog artsen M+G. Niet zoveel meer. Ons aantal is sinds 2000 afgenomen met ruim 40%; van 1200 tot minder dan 700. Het nieuwe landelijk opleidingsplan arts M+G dat het vak aantrekkelijk maakt voor geneeskundestudenten, werkgevers én universiteiten kan soelaas bieden. En dat is goed nieuws voor de BV Nederland. Want naast onze reguliere taken in de publieke gezondheid, is ook dit ons bestaansrecht: het bestrijden van rampen en crisis op het gebied van de volksgezondheid. Om er met collectieve maatregelen voor te zorgen dat de omvang van de coronaramp beperkt blijft, zodat de maatschappij min of meer blijft draaien en de curatieve zorg zo goed mogelijk haar werk kan blijven doen.

Elise Buiting, arts Maatschappij + Gezondheid, vertrouwensarts en voorzitter KAMG.

[1] Marielle Jambroes, Marie-Louise Essink-Bot, Thomas Plochg, Boukje Zaadstra en Karien Stronks. De Nederlandse publieke gezondheidszorg: 10 kerntaken en een nieuwe definitie. NTvG 27-09-2013

 

RGS kiest voor tegemoetkoming herregistratie-eisen door coronacrisis

Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Daarnaast krijgen zij die zich tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in de herregistratie-eisen van 10%. Met deze regeling hoopt de RGS specialisten en profielartsen zo min mogelijk te belasten tijdens de coronacrisis. Maar een ieder die zich wil herregistreren kan dat blijven doen. Met deze regeling sluit de RGS aan op de tegemoetkoming van VWS ten aanzien van herregistratie van basisartsen en de overige artikel 3 beroepen in het BIG-register.

Lees hier meer over de tegemoetkoming herregistratie-eisen RGS.

GGD-handreiking voor inrichten COVID 19 testfaciliteit

In de handreiking is aangegeven dat triage, aanmelding en aanvraag door een (bedrijfs)arts wordt uitgevoerd. Meer weten? Lees dan hier verder.

KNMG in gesprek over draaiboek Code Zwart

“Het is voor het moment afwachten of we in Nederland daadwerkelijk in ‘Code Zwart’ terechtkomen, een fase die voor patiënten, maar ook voor zorgverleners heel heftig is”, zegt René Héman, voorzitter van de KNMG. “Ik hoop dat we dit draaiboek nooit nodig hebben, maar we moeten er ons wel op voorbereiden.

Lees meer.

 

Opvang van daklozen noodzakelijk voor welzijn en beperken verspreiden van coronavirus

Het Leger des Heils en andere organisaties zoals de Straatdokters, Dokters van de Wereld, GGD GHOR, Johannes Wier Stichting, Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV) en KAMG maken zich hard voor het openstellen van leegstaande hotels en andere daarvoor geschikte gebouwen om daklozen voor een langere periode op te vangen. Het Leger des Heils maakt zich grote zorgen over het welzijn van daklozen in Nederland. De opvanglocaties zijn gedeeltelijk gesloten, waardoor zij een nog grotere kans lopen op het oplopen en verspreiden van het coronavirus.