Voorkom dat kinderen gaan roken!

Dringende oproep aan de Tweede Kamer: zorg dat kinderen niet beginnen met roken!

Elke dag beginnen 75 kinderen met roken. Dat zijn 27.000 kinderen en jongeren per jaar die afhankelijk worden van de tabaksindustrie. Dat moet stoppen, volgens #artsenslaanalarm. Minder verkooppunten van tabak en de prijs fors omhoog; dat is de boodschap die honderden artsen van #artsenslaanalarm aan de politiek geven nu dinsdag 3 september het Preventieakkoord wordt besproken in het Tweede Kamer.

De KNMG ondersteunt de actie #artsenslaanalarm. René Héman, voorzitter: “Als we een rookvrije generatie in 2040 willen realiseren moeten we ervoor zorgen dat kinderen niet meer starten met roken. Daar zijn stevige maatregelen voor nodig.”

Samenleving genezen van haar rookverslaving

Net voor het zomerreces hielden artsen vanuit verschillende disciplines een vurig pleidooi via impactvolle videoboodschappen aan alle 150 leden van de Tweede Kamer over het rookvrijbeleid. Ook in de studio van Pauw vertelden artsen Noor Rikkers, Luc van Lonkhuijzen en Ilona Statius Muller ‘Iedere dag zien wij in de praktijk de ellende die roken veroorzaakt. Geweldig dat er nu een Preventieakkoord is, maar om de Rookvrije Generatie écht te realiseren, mag er nog wel wat meer gas worden gegeven.’ Dinsdag, net na het reces, wordt het Preventieakkoord in de Tweede Kamer behandeld. De artsen zijn ervan overtuigd dat de politiek nu wat moet doen. ‘We willen de politiek duidelijk maken dat zij met het Preventieakkoord het recept in handen heeft om de samenleving zo snel mogelijk te genezen van haar rookverslaving.’

Lees het hele bericht op www.knmg.nl

Kickoff Meetings EIF geslaagd

Presentaties Kick-off Meetings EIF 2019

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vanaf 2020 gelden de nieuwe herregistratie-eisen van het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Ten eerste dient per 2019 te worden deelgenomen aan een door de wetenschappelijke vereniging geaccrediteerd systeem van evaluatie van je individueel functioneren. Ten tweede is een periodieke evaluatie vereist van het functioneren van de groep waarin de geneeskundig specialist of profielarts werkzaam is. Het Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde (KBSG) organiseerde vier Kick-off Meetings om de leden van NVVG/GAV en KAMG te informeren.

In deze bijeenkomsten werd aandacht besteed aan:

  • Regelgevend kader
  • Stappenplan Individueel en groepsfunctioneren
  • Professionalisering ICT
  • Visuele sessie door de systeembouwer
  • Ervaringen van een leerbegeleider in opleiding

Bekijk de bijbehorende presentaties via www.nvvg.nl

Alles over EIF vind je op www.kbsg.nl 

Bron: www.nvvg.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Enquete Capaciteitsorgaan tbv capaciteitsplan 2019

Hoeveel tijd werk jij? – enquête Capaciteitsorgaan

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Het Capaciteitsorgaan werkt aan het Capaciteitsplan 2019 voor de sociale geneeskunde. Volgens planning verschijnt het plan eind dit jaar. Belangrijk is om te weten hoeveel uren gewerkt wordt door profielartsen. Het Capaciteitsorgaan laat een enquête uitvoeren zodat de profielartsen zelf kunnen aangeven hoeveel zij werken en welk percentage fte voor hen geldt. Het onderzoekt dient als nulmeting.

Binnenkort ontvangen alle profielartsen een e-mailbericht van bureau Regioplan, via de RGS. Het verzoek is dan om de enquête, bestaande uit elf vragen, in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt ter bepaling van het aantal gewerkte fte en in de toekomst voor een eventuele arbeidstijdverandering. Om dit betrouwbaar en realistisch te kunnen doen, is een grote respons op deze enquête essentieel.

 De KAMG verzoekt de individuele leden dan ook om de mail in de gaten te houden en na ontvangst de enquête in te vullen.

Delphi-sessies werkproces

In de tweede plaats wil het Capaciteitsorgaan graag met een aantal experts uit elk profiel rond de tafel om parameters van zorgvraag en werkproces te duiden. Zij nodigen daarvoor 5 tot 7 experts uit elk profiel uit voor een zogenoemde ‘Delphi’-sessie van een half dagdeel. Deze methode wordt gebruikt om tot concrete oplossingen te komen onder deskundige consensus.

Heeft u interesse om hieraan deel te nemen? Neem dan contact op met uw vereniging, zij zijn op de hoogte van dit verzoek van het Capaciteitsorgaan en kunnen u aanmelden.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Zó werkt publieke gezondheidszorg nu ook beschikbaar in app

Zó werkt publieke gezondheidszorg nu ook beschikbaar in app

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op woensdag 21 november jl. verscheen het boek ‘Zó werkt publieke gezondheidszorg’. Hierin vind je alle relevante informatie over bijvoorbeeld hoe de financiering en verantwoordelijkheidsverdeling in elkaar zit, wie wat doet en waar kansen liggen voor samenwerking met andere partijen in de nabije toekomst. Handig én relevant voor professionals in en buiten de publieke gezondheidszorg.

Code voor gratis toegang

Het boek kun je voor €20,00 aanschaffen in webshops en in de boekhandel. Liever swipend het landschap van public health verder verkennen? Zó werkt publieke gezondheidszorg nu ook in de ‘Zó werkt de zorg-app’. Omdat KAMG inhoudelijk heeft bijgedragen ontvangen KAMG-leden een code die toegang geeft tot ‘Zó werkt publieke gezondheidszorg’ in de app*. Zie voor meer informatie: Zó werkt publieke gezondheidszorg nu ook beschikbaar in onze app. Heeft u de code niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar het secretariaat.

Zie ook:

Nu te bestellen: Zo werkt de Publieke Gezondheidszorg[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

KAMG-congres 2018

KAMG-congres 2018 Prijswinnaar en presentaties

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vrijdag 14 december 2018 was het KAMG-congres ‘Als ik bedoel wat u begrijpt’. Centraal stond effectief kennis overbrengen. Zenden alleen is niet genoeg en in deze tijd van dialoog en innovatie zelfs ronduit ineffectief.

We leven in een platte netwerksamenleving waarin iedereen vrije toegang heeft tot enorme hoeveelheden informatie van allerlei bronnen, betrouwbare en onbetrouwbare. Wie de aandacht wil vangen, kan het best vanaf het begin samenwerken met wat in marketingtermen “eindgebruikers” heet. Ouders, mensen met een burnout, verzekerden, reizigers, uitvallers in het onderwijs, blowende of zuipende tieners om er een paar te noemen. Wie is uw eindgebruiker?

Marie-Louise Essink-Bot prijs

Uitreiking Marie-Louise Essink-Bot prijs aan Eveline van VlaanderenDit jaar mocht Eveline Vlaanderen deze waardevolle prijs in ontvangst nemen. Zij is arts M&G bij de GGD Zaanstreek Waterland en lid van de vaste commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad. Eveline presenteerde een kwalitatief onderzoek met de titel: “Onderzoek naar motivaties van vaccinatie weigerende ouders in Volendam”. Het is een heel mooi uitgewerkt kwalitatief onderzoek. Met de toekenning van de prijs wordt ook de waarde van dit soort onderzoek erkend.

 

 

Onderstaand vind je de beschikbare presentaties van het congres.

Plenair

Achtergrond bij The Age of Sell versus the Age of Empowerment:

Workshops

Lees meer over het congres, zoals interviews met de sprekers op www.kamg.nl/congres[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Luchtvervuiling

Schijnwerpers op relatie gezondheid en klimaatverandering (KNMG)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Met negen aanbevelingen richt de vandaag verschenen Nederlandse beleidsbrief (Policy Brief) zich tot beleidsmakers, de zorg en andere partijen voor een positievere relatie tussen gezondheid en klimaatveranderingen. Dit gebeurt in het verlengde van het internationale rapport Lancet Countdown on health and climate change. De KNMG steunt de grondgedachte van dit document: er is meer aandacht nodig voor de relatie tussen gezondheid en klimaatverandering, het borgen van duurzaamheid in de zorg en de omslag naar ‘groen denken’.

De 2018-briefing voor Nederland bevat 9 aanbevelingen voor beleidsmakers, de zorg en andere betrokkenen. Basis vormt The Lancet Countdown. Deze volgt de vooruitgang op het gebied van gezondheid en klimaatverandering en biedt een onafhankelijke beoordeling van de gezondheidseffecten van klimaatverandering, de implementatie van de Overeenkomst van Parijs en de gezondheidsimplicaties van deze acties. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar effecten van klimaatverandering, blootstellingen en kwetsbaarheid en naar adaptatie en veerkracht.

Dit gebeurt in een samenwerking tussen 27 academische instellingen en intergouvernementele organisaties op alle continenten en met vertegenwoordiging uit een breed scala aan disciplines: klimaatwetenschappers, ecologen, economen, ingenieurs, experts in energie, voedsel- en transportsystemen, geografen, wiskundigen, sociale en politieke wetenschappers, professionals in de openbare gezondheidszorg en artsen.

Bekijk het bericht op www.knmg.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Oproep: in opleiding voor arts M&G? Meld je aan!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In juni jl. is de nieuwe website artsmg.nl gelanceerd en vanaf 2019 start het landelijk werkgeverschap voor artsen in opleiding tot arts M&G. In Medisch Contact van 26 juli jl. verscheen onderstaande oproep voor geneeskundestudenten / basisartsen om zich aan te melden voor de opleiding. We stellen het natuurlijk zeer op prijs wanneer je deze ook in jouw omgeving deelt![/vc_column_text][vc_column_text]

Word jij ook arts Maatschappij & Gezondheid?

Wil je arts Maatschappij en Gezondheid worden? Dan kun je van 1 augustus t/m 14 september solliciteren voor een opleidingsplek. Word je geselecteerd, dan kom je in dienst van de nieuwe landelijk werkgever SBOH.

Als arts Maatschappij & Gezondheid (arts M&G) sta je midden in de maatschappij. Afhankelijk van je specialisatie houd je je bezig met onderwerpen als obesitas en kindermishandeling, antibioticaresistentie en Q-koorts, tuberculosebestrijding, forensische geneeskunde of de gevolgen van kunstgraskorrels op de gezondheid van mensen. Daarbij richt je je de ene keer op een specifiek onderwerp of een bepaalde groep mensen. Maar uiteindelijk zet je je altijd in voor de gezondheid van de hele bevolking.

Vernieuwing opleiding

Belangrijk om te weten is dat de opleiding tot arts M&G per 1 januari 2019 wordt vernieuwd. De vernieuwing heeft betrekking op de profielen jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, forensisch arts en medische milieukunde en de hierbij horende tweede fase-opleiding tot arts M&G. Grootste verandering is dat aios meer ruimte krijgen om bruggen te bouwen. Niet alleen tussen de klinische zorg en de sociale geneeskunde, maar ook tussen het sociale domein en de publieke gezondheidszorg, en tussen de verschillende profielen M&G. Er is daarnaast veel aandacht voor academisering binnen het vakgebied. Concreet betekent dit dat er meer (klinische) stages en keuzestages in de opleiding worden ingebouwd. Zo zorgen we voor verbreding van het vakgebied en leiden we artsen op voor de toekomst.

Meer weten?

Op de nieuwe website www.artsmg.nl vind je alle informatie over het landelijk werkgeverschap en de sollicitatieprocedure voor een opleidingsplek. Ook kun je meer lezen over de profielopleidingen jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, forensisch arts en arts medische milieukunde, plus de tweede fase-opleiding tot arts M&G. Daarnaast kun je – van 1 augustus t/m 14 september – online solliciteren voor een opleidingsplek.

Bron: medisch contact[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Oproep aan minister Bruins: wacht niet langer met vergoeding van HIV-PreP

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Artsen en verpleegkundigen werkzaam in de Centra Seksuele Gezondheid (CSG) roepen minister Bruins op om PrEP (Pre-expositie profylaxe) en vooral de zorg die daarbij hoort zo spoedig mogelijk te vergoeden.

Deze oproep doen de NVIB-werkgroep WASS en de vakgroep Seksuele Gezondheid V&VN in een gezamenlijke open brief aan minister Bruins. Hiermee sluiten zij zich aan bij de oproep van het Aidsfonds, Soa Aids Nederland, COC Nederland, de hiv Vereniging, de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren en de V&VN VCH: elke dag langer wachten is onverantwoord.

Lees de open brief aan minister Bruins[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

#metoo: artsen gaan niet vrijuit

#MeToo in de gezondheidszorg: absoluut ontoelaatbaar gedrag (KNMG)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bron: www.knmg.nl

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt ook in de gezondheidszorg voor, zo blijkt uit een enquête van Medisch Contact. De KNMG vindt dit absoluut ontoelaatbaar. KNMG-voorzitter René Héman: “Het mag niet, het kan nergens en in geen enkele vorm. Elke (jonge) arts die als gevolg van grensoverschrijdend gedrag emotionele problemen heeft of van werkplek verandert, is er één te veel. We moeten elkaar hier veel scherper op aanspreken.”

Bijna 30 procent van de artsen en studenten die reageerden op de enquête van Medisch Contact, een uitgave van artsenfederatie KNMG, zegt ooit een seksueel grensoverschrijdende situatie te hebben meegemaakt op de werkvloer. Variërend van ‘een grap’ tot handtastelijkheden, meestal ten koste van een (vrouwelijke) student of coassistent. De veroorzaker was vaak een in hiërarchie hoger staande arts; een deel van de respondenten noemt patiënten of hun familie.

Veilig werk- en leerklimaat

De uitkomsten van de enquête helpen de artsenfederatie om gerichter te kijken wat er nodig is om dit te veranderen. Héman: “Artsen krijgen vooral te maken met misplaatste grappen. Een grap lijkt onschuldig, maar kan iemand diep treffen, zeker in een hiërarchische verhouding. Juist waar de afhankelijkheid zo groot is, moet je nóg zorgvuldiger met elkaar omgaan dan normaal. Er moet een werk- en leerklimaat zijn waarin het gewoon is dat zulk gedrag besproken wordt en we elkaar scherp houden op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zo maak je het bespreekbaar en laat je de vaak jonge collega’s en studenten niet in de kou staan. We weten immers allemaal hoe belangrijk een veilig leerklimaat is.”

Aanspreken op ontwrichtend gedrag

Een concrete leidraad vormt het KNMG-basisdocument Optimaal functioneren (pdf). Hierin staat dat artsen elkaar als collega moeten aanspreken bij ontwrichtend gedrag. Ook seksueel grensoverschrijdend gedrag valt hieronder. Een andere belangrijke leidraad voor het handelen van artsen zijn de KNMG-gedragsregels. Deze bevatten het uitgangspunt dat een arts bereid is tot openheid en communicatie over en evaluatie van zijn handelen. Héman: “De KNMG gaat dit jaar, in navolging van de Amerikaanse artsenorganisatie AMA, deze gedragsregels nader uitwerken en hierin expliciteren dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt.”

Vertrouwenspersoon

Uit de enquête blijkt dat maar heel weinig respondenten melding deden bij een vertrouwenspersoon. Héman: “Daar is dus nog werk aan de winkel. We moeten goed kijken of de processen wel goed zijn ingeregeld. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag is het belangrijk dat er onafhankelijke vertrouwenspersonen binnen werkorganisaties zijn en dat medewerkers weten waar ze die kunnen vinden.”

Gerelateerd

Bron: www.knmg.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Samen de zorg dragen

‘Uitdagingen zorgsector vragen om integraal meerjarenakkoord’ (skipr)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bron: Skipr.nl

In plaats van de hoofdlijnenakkoorden per sector moet er één integraal zorgakkoord komen voor de langere termijn. De uitdagingen waar de zorgsector voor staat vragen om ‘substantiële’ meerjareninvesteringen die verder gaan dan één regeerperiode. Dit bepleiten Henk Bakker, voorzitter van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en René Héman, voorzitter van artsenfederatie KNMG, in een blog op Skipr.

Maandag hebben minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en partijen in de medisch-specialistische zorg het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 ondertekend, nadat op 26 april al een onderhandelaarsakkoord was bereikt. Daarin staan naast afspraken over de maximale groei van het ziekenhuisbudget, afspraken over een beweging naar zorg op de juiste plek tegen een aanvaardbare prijs, het terugdringen van regeldruk en de aanpak van uitdagingen op de arbeidsmarkt. Ook voor de wijkverpleging ligt er inmiddels een akkoord.

Lange termijn

Het is mooi dat die akkoorden er zijn, vinden Bakker en Héman, maar ze bieden onvoldoende mogelijkheden om de problemen in de sector structureel aan te pakken. “De akkoorden bestrijken slechts een periode van vier jaar, inclusief hieraan gekoppelde financiering. Ze worden per sector gesloten en van investeringen in de overkoepelende langetermijnaanpak wordt nog nauwelijks tot niet gerept.”

We moeten bereid zijn om duurzaam te investeren in plannen die verder gaan dan één regeerperiode, stellen Bakker en Héman. De heren pleiten voor een deelsectoroverstijgend zorgakkoord voor de periode tot en met 2040. Een dergelijke periode is volgens hen onder meer nodig om voldoende artsen en verpleegkundigen op te leiden die vanuit een nieuwe manier van denken over de zorg kunnen werken. Die nieuwe manier van werken draait meer dan voorheen om preventie en de inzet van robots en e-health, aldus Bakker en Héman. Verder gaan zorgverlener en patiënt meer samen beslissen over gezondheids- en behandeldoelen en wordt multidisciplinair samenwerken door toename van het aantal chronisch zieken en multimorbide patiënten regel in plaats van uitzondering.

Meerjareninvesteringen

Bakker en Héman zien veel in de recente aanbevelingen van de taskforce ‘De juiste zorg op de juiste plaats‘. De taskforce pleit onder meer voor meer preventie, het verplaatsen van zorg naar de thuisomgeving en digitale innovatie. “Het komt er nu op aan om deze visie te vertalen in een Zorgagenda 2040. Substantiële meerjareninvesteringen zijn nodig voor innovatie- en frictiekosten, vergelijkbaar met de wijze waarop Nederland investeert in de energietransitie”, aldus Bakker en Héman. “Want als we op dezelfde voet doorgaan, loopt het huidige systeem snel vast.”

V&VN en KNMG roepen de bewindslieden van VWS op “om over de eigen schaduw heen te stappen en voorbereidingen te treffen die bewerkstelligen dat we in de volgende kabinetsperiode geen deel-zorgakkoorden meer sluiten, maar één integraal zorgakkoord, dat de Zorgagenda 2040 faciliteert en de barrières slecht die nu nog de juiste zorg op de juiste plek belemmeren”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]