Artsen voor de publieke gezondheid: wat is belangrijk voor uw werk?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Wat vindt u als arts in de publieke gezondheid van uw werk, de werkomgeving? Wat vindt u belangrijk en wat heeft u nodig? U kunt dit nu laten weten via een online vragenlijst over werkbeleving in de publieke gezondheid. Aan de hand van een beperkt aantal vragen over 9 kernwaarden van werk onder de leden van de KAMG, kunt u als arts laten weten wat u belangrijk vindt aan het werken in de publieke gezondheid en welke behoeften er bestaan om dit werken nog aantrekkelijker te maken. Het invullen van de vragenlijst kost slechts 5 tot 10 minuten.
Voor de kwaliteit en continuïteit van de publieke gezondheid is het belangrijk dat (aankomende) professionals met overtuiging kiezen voor en werken in dit interessante vakgebied, vinden de KAMG en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). In samenwerking met LOSGIO, NSPOH, TNO, GGD GHOR NL en ActiZ startte de KAMG al een programma voor de versterking van de publieke gezondheid en de rol van de arts Maatschappij en Gezondheid (M&G) als verbinder van preventie, zorg, welzijn en sociaal domein. Het programma kent activiteiten in de volgende programmalijnen:
  1. Bekendheid en imago.
  2. Goed opleiden en academisering.
  3. Uitdagend werken.
Uw bijdrage door het invullen van de vragenlijst stellen we zeer op prijs. Uiteraard worden alle gegevens anoniem verwerkt en op geaggregeerd niveau gerapporteerd.

[/vc_column_text][vc_btn title=”Naar de vragenlijst” size=”lg” align=”center” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fq.crowdtech.com%2FS8RW5k7uC0mi3VEUgPbhdQ||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row]

Volksgezondheid

De KAMG heeft een nieuwe directeur

Carla Derijck, directeur KAMGHet Algemeen Bestuur van de KAMG heeft per 1 juli 2019 mevrouw Carla Derijck benoemd als directeur KAMG. Carla is sinds februari 2019 interim directeur bij de KAMG. Uit een sterk veld van sollicitanten is zij in drie selectierondes door de sollicitatiecommissie unaniem verkozen tot onze directeur.

Carla heeft als interimmer uitgebreide ervaring in diverse beleids-, management- en directiefuncties. Zij werkt aan opdrachten die betrekking hebben op besturing, strategievorming en doelbewuste verandering van en door organisaties. Centrale domeinen in haar werk zijn m.n. visieontwikkeling, procesorganisatie en implementatie. Op deze onderwerpen heeft zij nauw samengewerkt met vertrouwensartsen, jeugdartsen, forensisch artsen, huisartsen en apothekers. Dit deed zij onder meer bij organisaties als Veilig Thuis Brabant Noordoost, 113 Zelfmoordpreventie, GGD/GHOR Nederland en Mediq Apotheken.

De afgelopen maanden hebben we haar leren kennen als een zeer vakkundige, betrokken, creatieve, samenwerkingsgerichte interim-directeur die van aanpakken weet. We verheugen ons op voortzetting van de samenwerking. Meer over haar weten? Kijk dan op LinkedIn of carladerijck.nl.

Zie ook: Carla Derijck interim directeur

Carla Derijck interim directeur KAMG

Het bestuur van de KAMG heeft Carla Derijck per 1 maart 2019 aangesteld als interim-directeur KAMG. Zij volgt daarmee Ronald Duzijn op, die zo ruimte maakt voor nieuwe projecten in de (publieke) gezondheidszorg en het gezondheidsrecht.

Ronald Duzijn stond de KAMG in de afgelopen jaren nauw bij in de professionele ontwikkeling van de sociaalgeneeskundige koepelvereniging, met de toetreding als federatiepartner KNMG als belangrijk ijkpunt. Nu is de KAMG in een volgende fase beland; een goed moment voor wisseling van de wacht. De komende jaren blijft Duzijn als programmaleider voor het ‘Programma versterking publieke gezondheid’ aan de KAMG verbonden. Met dit programma werken we verder aan verbetering van het imago en de bekendheid van de arts M&G, een uitdagende loopbaan en goed opleiden en academiseren.

Carla Derijck, directeur KAMG a.i.Carla Derijck heeft ruime ervaring als manager en projectleider in de publieke gezondheidszorg. Zij werkt aan opdrachten die betrekking hebben op besturing, strategievorming en doelbewuste verandering van en door organisaties. Centrale domeinen in haar werk zijn m.n. visieontwikkeling, procesorganisatie en implementatie. Op deze onderwerpen heeft zij nauw samengewerkt met vertrouwensartsen, jeugdartsen, forensisch artsen, huisartsen en apothekers. Dit deed zij onder meer bij organisaties als Veilig Thuis Brabant Noordoost, 113 Zelfmoordpreventie, GGD/GHOR Nederland en Mediq Apotheken.

Voorkom onnodige administratie bekendmaken BIG-nummer

Brandbrief KNMG: Voorkom onnodige administratieve lasten bij bekendmaking BIG-nummer

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 27 februari verstuurde de KNMG een brandbrief naar het ministerie van VWS.

Onnodige lastendruk bij de bekendmaking van het BIG-nummer kan niet de bedoeling zijn. De afgelopen dagen leidde de invulling van de verplichte vermelding van het BIG nummer tot grote ergernis. Overbodige administratieve lasten, gebrek aan vertrouwen en kostenverspilling zijn de meest gehoorde argumenten. De KNMG vraagt dan ook dringend aan het ministerie van VWS om  aanpassing van de maatregelen en uitstel van de invoering. Op initiatief van de KNMG verstuurden KNMT, KNOV, KNMP, KNGF, V&VN, ANT, FGzPt, NAPA, alsmede ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en OVAL, de brancheorganisatie van de arbodiensten, een brief aan het ministerie. Het ministerie heeft al toegezegd hierover in gesprek te willen gaan.

Lees het hele bericht op www.knmg.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Samen voor gezond Nederland

Preventie; dé kerntaak van artsen M&G

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De huisarts is de medisch-generalist en samenwerken is fundamenteel voor de uitvoering van het vak. Dat gaven de huisartsen aan tijdens de Woudschoten conferentie op 21 januari 2019.  Zij maakten hier bekend wat de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn, voor nu en in de toekomst. De KAMG (Koepel van Artsen M&G) is blij met deze duidelijke stellingname van de huisartsen en de oproep tot samenwerking.

Samen werken aan gezond Nederland

De KAMG ziet kansen voor huisartsen en artsen M&G om elkaar lokaal en regionaal te vinden en te versterken en om gezamenlijk te werken aan gezonde wijken en een gezond Nederland. Universele en selectieve preventie horen in het publieke domein thuis, waarmee nog duidelijker wordt dat huisartsen en artsen M&G moeten samenwerken op het gebied van preventie. Als mensen gezondheidsklachten hebben, gaan ze naar de huisarts. De huisarts biedt hen persoonsgericht medisch generalistische zorg. Oorzaken van ziekten zijn vaak te vinden in de omgeving waar mensen wonen, werken en leren. Artsen M&G richten zich op deze oorzaken en proberen die positief te beïnvloeden. Zij werken bijvoorbeeld bij gemeenten, zorgverzekeraars of de GGD. In de jeugdgezondheidszorg, als vertrouwensarts of in een wijkteam. Preventie is de kern van het werk van artsen M&G. Met interventies die grote groepen mensen bereiken, ook als ze geen klachten hebben. Deze interventies zijn complex en vragen om samenwerking met vele partijen. Vaak zijn ook aanpassingen van gemeentelijk of landelijk beleid of de organisatie van de zorg nodig. Artsen M&G zijn hiervoor opgeleid.  Zo kunnen artsen M&G samen met huisartsen en de maatschappelijke ondersteuning van de gemeente zorgen voor optimale gezondheid in de wijk.

Lees ook:

Huisartsen stellen samen vast: dit is waar we voor staan – NHG en LHV[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Staatssecretaris Paul Blokhuis neemt ‘Zo werkt de publieke gezondheidszorg’ in ontvangst

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Donderdag 11 december werd het nieuwe boek ‘Zo werkt de publieke gezondheidszorg’ aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis door vertegenwoordiging van De Argumentenfabriek, KAMG, GGD GHOR en SBOH. Lode Wigersma, bestuurslid KAMG namens VAV, sprak daarbij onderstaande woorden.

Publieke gezondheidszorg, zorg voor de volksgezondheid, wordt steeds belangrijker nu het overheersende, specialistisch-curatieve zorgmodel dreigt vast te lopen. Dit model biedt geen adequaat antwoord meer op de grote gezondheidsbedreigingen van vandaag en morgen: vergrijzing, multimorbiditeit, welvaartsziekten, sociaaleconomische gezondheidsverschillen. En het wordt veel te duur. Minister Edith Schippers zei al in 2016: we moeten in de zorg een kanteling maken richting preventie en voorzorg.

Publieke gezondheidszorg kan hier het verschil maken, mits ruim gestimuleerd door de landelijke en gemeentelijk overheid, mits duidelijk aanwezig in de zorgopleidingen en mits behoorlijk gefinancierd. Daar is nog heel wat aan te verbeteren. Dat geldt ook voor het wederzijds begrip en samenwerken tussen publieke zorg en andere zorgsectoren. We hopen dat dit mooie boek een positief effect heeft op de landelijke en gemeentelijke overheden en alle andere organisaties en zorgaanbieders die de publieke gezondheid en de artsen M&G ondersteunen, of zouden moeten ondersteunen.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”10435″ img_size=”full” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://twitter.com/PaulBlokhuis/status/1072450255646588930″][/vc_column][/vc_row]

Zo werkt de publieke gezondheidszorg

Nu te bestellen: Zo werkt de Publieke Gezondheidszorg

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op woensdag 21 november jl. verscheen het boek ‘Zó werkt publieke gezondheidszorg’. Beleidsmakers, zorginkopers, zorgverleners en andere (aankomend) zorgprofessionals uit heel Nederland waren aanwezig bij de presentatie van twee nieuwe zorgboeken van Platform Zó werkt de zorg. De boeken Zó werkt publieke gezondheidszorg en Zó werkt de zorgverzekering geven inzicht in de gelijknamige zorggebieden: wat zijn de belangrijkste spelers, wetten en geldstromen.

Zo werkt de publieke gezondheidszorgIn ‘Zó werkt publieke gezondheidszorg’vind je alle relevante informatie over bijvoorbeeld hoe de financiering en verantwoordelijkheidsverdeling in elkaar zit, wie wat doet en waar kansen liggen voor samenwerking met andere partijen in de nabije toekomst. Tijdens het KAMG-congres op 14 december presenteren we het boek en kun je het ter plekke aanschaffen.

Het boek werd geschreven door De Argumentenfabriek in opdracht van Platform Zó werkt de zorg en met de inbreng van diverse deskundigen. KAMG, SBOH, RIVM, VWS en GGD GHOR Nederland maken de totstandkoming van deze special over publieke gezondheidszorg mede mogelijk. Eerder verschenen in deze serie specials: Zo werkt de huisartsenzorg, Zo werkt de ouderenzorg. Gelijktijdig met Zo werkt de publieke gezondheidszorg verschijnt de special Zo werkt de zorgverzekering.

Zó werkt publieke gezondheidszorg is verkrijgbaar in webshops en in de boekhandel. Het boek kost €20,00, het e-book (geschikt voor laptops en tablet) kost €10,00. Je kunt hem ook bij de Argumentenfabriek bestellen. Bij afname van meer dan tien exemplaren kunt u korting krijgen. Mail daarvoor naar info@zowerktdezorg.nl.

Lees meer op zowerktdezorg.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Zo werkt de publieke gezondheidszorg

Zó werkt publieke gezondheidszorg – lancering 21 november 2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op woensdag 21 november verschijnt het boek ‘Zó werkt publieke gezondheidszorg’. Op dinsdag 11 december neemt staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS het boek persoonlijk in ontvangst. In ‘Zó werkt publieke gezondheidszorg’vind je alle relevante informatie over bijvoorbeeld hoe de financiering en verantwoordelijkheidsverdeling in elkaar zit, wie wat doet en waar kansen liggen voor samenwerking met andere partijen in de nabije toekomst. Tijdens het KAMG-congres op 14 december presenteren we het boek en kun je het ter plekke aanschaffen.

Het boek werd geschreven door De Argumentenfabriek in opdracht van Platform Zó werkt de zorg en met de inbreng van diverse deskundigen. KAMG, SBOH, RIVM, VWS en GGD GHOR Nederland maken de totstandkoming van deze special over publieke gezondheidszorg mede mogelijk. Bent u arts M&G en wilt u een voorpublicatie recenseren?  Stuur dan een e-mail naar het secretariaat.

Eerder verschenen in deze serie specials: Zo werkt de huisartsenzorg, Zo werkt de ouderenzorg. Gelijktijdig met Zo werkt de publieke gezondheidszorg verschijnt de special Zo werkt de zorgverzekering.

Zó werkt publieke gezondheidszorg verschijnt op 21 november 2018 en is verkrijgbaar in webshops en in de boekhandel. Het boek kost €20,00, het e-book (geschikt voor laptops en tablet) kost €10,00. Je kan hem ook bij de Argumentenfabriek bestellen. Bij afname van meer dan tien exemplaren kunt u korting krijgen. Mail daarvoor naar info@zowerktdezorg.nl.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Reglement en Taakopdracht Concilium KAMG

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het Concilium KAMG is een adviescommissie van de KAMG, ingesteld door het bestuur van de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid. In februari 2018 zijn het reglement en de taakopdracht van het Concilium KAMG vastgesteld.

Het belangrijkste doel van het Concilium is het bevorderen en bewaken van beschikbaarheid, kwaliteit en samenhang van opleidingen en bij– en nascholing met betrekking tot het specialisme arts M&G. Het Concilium KAMG richt zich op de gemeenschappelijke onderwerpen die betrekking hebben op de deskundigheidsbevordering van de arts M&G, zowel de eerste fase (profielen) als en de tweede fase (specialist M&G) omvattend. Zij doet dit door gevraagd en ongevraagd het bestuur van de KAMG te adviseren. Op verzoek van het bestuur van de KAMG kan het Concilium tevens coördinerende, regisserende en/of uitvoerende activiteiten op zich nemen.

Samenstelling Concilium KAMG

Iedere wetenschappelijke vereniging vaardigt vanuit haar onderwijscommissie minimaal één en maximaal twee leden af. Eén afgevaardigd lid per vereniging is tevens lid (of voorzitter) van de profielcommissie van de opleiding arts M&G. De leden worden door het KAMG bestuur benoemd, op voordracht van de besturen van de bij de KAMG aangesloten wetenschappelijke verenigingen. De leden zijn contactpersoon van en naar hun wetenschappelijke vereniging. Een afgevaardigde van het LOSGIO participeert als adviseur in het Concilium KAMG. De voorzitter wordt door het KAMG bestuur benoemd op voordracht van het Concilium. De voorzitter en leden zijn bij voorkeur arts M&G en minimaal profielarts met ruime praktijkervaring en hebben ervaring en affiniteit met de opleiding arts M&G.

Download het reglement en taakopdracht[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Boek ‘Zó werkt de publieke gezondheidszorg’ in de maak

[vc_row][vc_column][vc_column_text]KAMG gaat inhoudelijk bijdragen aan een special over de publieke gezondheidszorg, een uitgave van Platform Zó werkt de zorg. Eerder verschenen in deze serie ‘Zo werkt de zorg in Nederland’ en ‘Zo werkt de huisartsenzorg’.

Heldere informatie nodig

Voor veel mensen, zowel binnen als buiten de gezondheidszorg, is nog onvoldoende duidelijk wat publieke gezondheidszorg precies is en hoe dat in Nederland in elkaar steekt. Wat houdt de Wet publieke gezondheid precies in? Wie betaalt wat? Hoe zijn de verantwoordelijkheden van Rijk en gemeenten verdeeld, wat is de rol van de GGD en welke partijen werken nog meer in de preventieve gezondheidszorg? Wat is een arts maatschappij en gezondheid eigenlijk, hoe wordt deze opgeleid en welk professionals werken nog meer in de publieke gezondheidszorg?

Het is in het belang van de leden van KAMG dat zoveel mogelijk mensen begrijpen wat de arts M&G doet en waarom dat nodig is. Bijvoorbeeld toekomstige artsen of andere zorgprofessionals die in of met de publieke gezondheidszorg (gaan) werken, maar ook disciplines die indirect met ‘maatschappij en gezondheid’ te maken hebben en er hun weg moeten kunnen vinden. Daarnaast hebben onder meer artsen maatschappij & gezondheid zelf, sociaal verpleegkundigen, public health professionals en bestuurders betrouwbare en overzichtelijke informatie nodig.

Special ‘Zo werkt de publieke gezondheidszorg’

De special ‘Zo werkt de publieke gezondheidszorg’ bundelt alle relevante informatie over bijvoorbeeld hoe de financiering en verantwoordelijkheidsverdeling in elkaar zit, wie wat doet en waar kansen liggen voor samenwerking met andere partijen in de nabije toekomst. Het boek wordt geschreven door De Argumentenfabriek in opdracht van Platform Zó werkt de zorg en met de inbreng van diverse deskundigen. KAMG, SBOH, RIVM, VWS en GGD GHOR Nederland maken de totstandkoming van deze special over publieke gezondheidszorg mede mogelijk. Het boek verschijnt eind 2018.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]