Bureaucratie

KAMG waarschuwt voor bureaucratische trend jeugdzorg (Medisch Contact)

Minstens vier gemeenten hebben plannen om artsen zogenaamde ‘perspectiefplannen’ te laten opstellen waarin de voorgenomen zorg voor een kind eerst wordt vastgelegd voordat de zorg mag worden verleend. Dat stelt voorzitter Elise Buiting van KAMG (Koepel Artsen Maatschappij & Gezondheid) die vreest dat het werkelijke aantal gemeenten dat deze bureaucratische drempel invoert, hoger ligt.

Eind vorig jaar deed de Amsterdamse jeugdarts Jeanne-Marie Hament in een Medisch Contact-blog haar beklag over soortgelijke plannen van de gemeente Amsterdam. Amsterdam wilde dat artsen eerst een perspectiefplan opstelden, voordat een arts een kind kon verwijzen naar specialistische hulp. De Huisartsenkring Amsterdam/Almere verzette zich hiertegen vanwege de aantasting van het vrije verwijsrecht en het opwerpen van de extra bureaucratische horde.

Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente Amsterdam die taak nu in ieder geval niet meer bij huisartsen neerlegt, maar jeugdartsen wel een dergelijk plan moeten maken. ‘We zijn ermee begonnen, maar het moet zich nog bewijzen in de praktijk’, aldus een woordvoerder van de GGD.

In haar voorzitterscolumn in Medisch Contact waarschuwt KAMG-voorzitter Buiting deze week voor deze nieuwe tendens binnen de jeugdzorg. Buiting stelt dat gemeenten via controle steeds meer grip proberen te krijgen op artsen die verwijzen naar jeugdzorg en jeugd-ggz. De controle op de zorg waar gemeenten verantwoordelijk zijn, botst soms met het ‘medisch denkkader’, aldus Buiting.

Lees het volledige artikel op www.medischcontact.nl

Goede voorbeelden gezonder leven

Reactie regeerakkoord

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De KAMG vindt de aandacht voor preventie en gezondheidsbevordering in het regeerakkoord bemoedigend. Schoolverzuim, vechtscheidingen,  preventie van depressie, sportstimulering, onbedoelde zwangerschappen, rookgedrag, overgewicht, goed ouder worden en een gezonde leefomgeving zijn ook voor de KAMG belangrijke thema’s. We missen echter investeringen in kwetsbare groepen zoals ouderen in de thuissituatie, risicogezinnen en kinderen met psychosociale en psychiatrische problematiek. De verhoging van de BTW op groente en fruit is vanuit preventief oogpunt niet erg verstandig.

We juichen het voornemen om een nationaal preventieakkoord to stand te brengen toe. Tegelijkertijd vinden we het teleurstellend dat dit kabinet op andere terreinen kiest voor een fragmentarische aanpak. Bijvoorbeeld door het sluiten van aparte zorgakkoorden met de diverse sectoren binnen de zorg. Om een echte hervorming van de zorg tot stand te brengen is een innovatieve en integrale benadering nodig van de inrichting en financiering van de zorg. Het nieuwe kabinet laat hier belangrijke kansen liggen.

Meerdere ministers op een belangrijk departement als VWS kan ervoor zorgen dat alle belangrijke thema’s de aandacht krijgen die ze verdienen. De KAMG pleit ervoor om naast een minister voor cure en care, een minister voor Volksgezondheid of Maatschappij en Gezondheid te benoemen. Deze Minister kan wat ons betreft meteen aan de slag om nu eens echt werk te gaan maken van de broodnodige verschuiving van nazorg naar voorzorg.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Volksgezondheid

Jaarverslag 2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Je kunt nu het KAMG jaarverslag 2016 downloaden. Het verslag is dit jaar compact opgezet, zodat je snel kennis kunt nemen van alle relevante onderwerpen die speelden in 2016. Je leest onder andere over herregistratie, landelijk werkgeverschap voor aios, voortgang tabaksontmoediging, pleit voor behoud integrale forensische geneeskunde, antibioticaresistentie, het jaarlijkse KAMG-congres en de Tweede Kamer-verkiezingen, waarvoor wij een top 5 van public health punten voor de politieke agenda aanboden.

Op intern gebied waren de waarneming van de KNMG-voorzitter door onze toenmalige voorzitter René Héman, de lancering van de nieuwe website vorig jaar juni en het integratiedebat om de eenheid en samenwerking binnen de KAMG verder te versterken belangrijke onderwerpen. De waarneming door René mondde uit in een formele benoeming per 1 januari 2017, waardoor hij het voorzitterschap voor KAMG moest neerleggen. Op 9 februari verwelkomden wij Elise Buiting als onze nieuwe voorzitter.

Ten slotte vind je een overzicht van bestuur en commissies en externe vertegenwoordiging van de arts M&G.

Download het jaarverslag

De KAMG staat voor de bevordering van de professionaliteit en deskundigheid van de beroepsuitoefening van artsen werkzaam op het snijvlak van gezondheid, geneeskunst en samenleving. Toekomstbestendigheid en kwaliteit van de arts M&G zijn de kerndoelen. De KAMG wil dit bereiken dit op basis van vier pijlers:

  1. 1. Versterken van de public health
  2. 2. Kwaliteit van de beroepsgroep en de beroepsuitoefening
  3. 3. Opleiding en professionaliteit
  4. 4. Carrièreperspectief en employability

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Volksgezondheid

Wat hoort er volgens jou op de zorgagenda?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Langzaam maar zeker is er een verschuiving zichtbaar in de discussie over de zorg in Nederland. Preventie en participatie krijgen meer prioriteit. Als artsen M&G zijn we heel blij met die ontwikkeling. Maar wat ons betreft is er meer nodig, zie ook de brief aan de informateur. KAMG is nu ook een samenwerking aangegaan met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Zij geven de regering en het parlement advies over zorg en hulp in Nederland.

Op 21 april 2017 presenteerde de RVS De Zorgagenda voor een gezonde samenleving. Op de agenda staan zes onderwerpen over zorg en hulp in Nederland die volgens de RVS de komende jaren prioriteiten moeten krijgen. Het zijn onderwerpen, waar niet zomaar één oplossing voor is, maar waar de RVS wel graag advies over wil geven. Het advies aan de regering wordt er beter van als zoveel mogelijk mensen die werkzaam zijn in public health, hun ervaringen delen. Dankzij de samenwerking met de RVS kunnen we nu als artsen M&G meedenken en -praten over het landelijk beleid in ons vakgebied. En dat is natuurlijk belangrijk! Daarom vragen we ook jou om mee te denken. Dat kan door de online vragenlijst.

De vragenlijst staat open tot 14 augustus 2017.  Uiteraard blijven we als KAMG betrokken in het vervolgtraject en houden we jullie op de hoogte.[/vc_column_text][vc_btn title=”Naar de vragenlijst” style=”flat” size=”lg” align=”center” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fnl.surveymonkey.com%2Fr%2FRVSzorgagenda||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row]

KAMG congres 25 november 2016 ‘VAKMANSCHAP’

Op 25 november 2016 is het jaarlijkse KAMG congres met als thema ‘Vakmanschap’. Oftewel: de vaardigheid om hoogkwalitatief werk te leveren. Wat betekent dit voor jou? Welke vakinhoudelijke uitdagingen komt u tegen en wat betekenen die voor jouw vakmanschap? Wat is nodig aan meesterschap en leiderschap om de volksgezondheid en gelijke kansen op gezondheid te blijven dienen? Hoe bereiken we dat? Op het congres ga je met deze vragen aan de slag. Samen met collega’s formuleer je een adequaat antwoord waar je in de praktijk mee verder kunt.

Je krijgt

Naast plenaire presentaties kunt u deelnemen aan parallelsessies, rondetafelgesprekken, posterpresentaties of een pitch-sessie. Ook is er ruimte voor discussie en netwerken.

Aanmelden

Het programma wordt eind juni bekend gemaakt. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden.

Wil je bericht ontvangen zodra inschrijving mogelijk is? Laat dan je gegevens achter op het interesseformulier.