Naleving leeftijdsgrens alcohol en tabak beter over de hele linie

Uit onderzoek van Bureau Nuchter naar de naleving van de leeftijdsgrens alcohol en tabak 2016 in opdracht van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS), blijkt die naleving over de hele linie verbeterd. Voor het onderzoek zet het bureau 17-jarige mysterykids in. Vooral supermarkten en speciaalzaken (tabaksspeciaalzaken, slijterijen) doen het weer beter. Verstrekkers als sportkantines en de horeca blijven erg achter. Om te zien of de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol een beschermend effect heeft op de jonge groep van 15-jarigen heeft, is apart onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de naleving van alcohol in die groep de afgelopen jaren fors is gestegen.

Naleving in sportkantines en horeca moet beter

“Het is goed dat de naleving is verbeterd. Maar achterover leunen is er niet bij. Opnieuw blijven de sportkantines en horeca fors achter in prestaties. En omdat de prestaties zo verschillen, wil ik meer focus op die clubs en verenigingen waar de naleving slecht is. Daarom vraag ik gemeenten hun lokale toezicht meer te richten op de slecht presterende partijen en wil ik meer ‘naming en shaming’,” aldus Van Rijn.

Jongeren drinken en roken minder

Het onderzoek Jeugd en riskant gedrag 2015 van het Trimbos-instituut dat net is uitgekomen, meldt dat jongeren steeds minder drinken en roken. Opvallend is dat veel jongeren drank van ouders, vrienden, broers en zussen krijgen. Van Rijn: “Ik vind het echt zorgelijk dat meer ouders alcohol geven aan hun kinderen. Ik vraag me af of ouders echt niet weten dat alcohol slecht is voor jongeren die nog in de groei zijn? Het is een misvatting te denken dat er zoiets bestaat als kinderen verstandig leren drinken. Het stimuleert me in ieder geval om door te gaan met de sociale norm campagne NIX18. Met veel nadruk op de sociale omgeving van jongeren. Gelukkig zijn jongeren de afgelopen jaren steeds minder gaan drinken. En dat is een hele goede zaak.”

Toezicht internetverkoop alcohol centraal

De naleving van de leeftijdgrens alcohol op de verkoop via internet is ronduit slecht. Veel bedrijven werken regio overstijgend, het toezicht op deze branche is dan ook lastig voor gemeenten. Daarom gaat Van Rijn bekijken hoe het toezicht op dit punt kan worden verbeterd. Verder vindt dit jaar de evaluatie van de Drank- en Horecawet (DHW) plaats. Hieruit kunnen eventueel extra maatregelen voortvloeien.

Tabak

De naleving op tabak is met name verbeterd in de supermarkten, tankstations en speciaalzaken. Koninklijke Horeca Nederland is gestart met een communicatietraject over de naleving en de brancheorganisatie voor tabaksverkoop heeft een taskforce opgericht om de naleving te verbeteren. Helaas blijft de naleving op automaten en cafetaria’s zorgwekkend laag. De staatssecretaris vindt maatregelen nodig en zal hier na de zomer op terugkomen.

Het onderzoek Jeugd en riskant gedrag vindt elke vier jaar plaats en laat zien wat jongeren daadwerkelijk aan middelen gebruiken. Ook trends worden zichtbaar. Het Trimbos-instituut is verantwoordelijk voor het onderzoek.

Lees het bericht op www.rijksoverheid.nl

Jongeren minder drank en tabak, meer lachgas

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): “Heel mooi dat het de goede kant op gaat met onze jeugd. We zien vaak beelden van drinkende en blowende jongeren. De feiten laten zien dat ze dat steeds minder doen. Tegelijkertijd zie je de komst van nieuwigheden, zoals lachgas en de e-sigaret. Dat moeten we goed in de gaten houden. Als dat uit de klauwen gaat lopen, grijpen we in”. De cijfers komen uit het laatste onderzoek jeugd en riskant gedrag 2015 van het Trimbos-instituut, dat eens in de vier jaar uitkomt, in opdracht van het ministerie van VWS.

Jongeren roken minder

In vier jaar tijd halveerde het percentage jongeren dat dagelijks rookt  van 6 naar 3%. Aandachtspunt daarbij is wel de groep jongeren op het VMBO. Deze groep rookt significant meer dan leeftijdsgenoten. Daarom heeft het ministerie daar recent de campagne NIX18 op aangepast via social media.

Vanaf dit jaar staan afschrikwekkende beelden op verpakkingen en is de verkoop van de e-sigaret met nicotine verboden voor jongeren onder de 18. Het verbod op verkoop van e-sigaretten aan jongeren zonder nicotine is in de maak.

Jongeren drinken minder

Jongeren zijn minder gaan drinken en dat geldt voor alle leeftijden. “Deze positieve lijn wil ik graag vasthouden met preventie en het versterken van de sociale norm:NIX18. Maar ik zie ook graag de naleving verbeteren. Mijn aandacht gaat uit naar de groep jongeren die nog fors drinkt en vooral in het weekend. Wat kunnen we daaraan doen? Ze krijgen alcohol vaak via vrienden en ouders. Maar liefst een kwart gaf aan alcohol meestal van de ouders te krijgen, dit was in 2011 nog 16%. Ik vind dit percentage echt heel hoog. Het maakt duidelijk hoe belangrijk het is te blijven werken aan het versterken van de sociale norm NIX18, zeker onder ouders,” aldus de staatssecretaris.

Drugs

De bewindspersoon heeft nog steeds zorgen over harddrugs als xtc en noemde ze al bloedlink. Drugs en uitgaan moet geen normale combinatie zijn. Daarvoor heeft hij verschillende acties ingezet om dit aan te pakken, onder ander ouders helpen het gesprek aan te gaan met hun kind over het gebruik van drugs.

Lees het volledige bericht op www.rijksoverheid.nl

Afspraken over inzet onafhankelijk deskundige arts bij fraudeonderzoek in de zorg

Fraude in de zorg is onacceptabel en moet worden aangepakt. Tegelijk moet het medisch beroepsgeheim van artsen zoveel mogelijk worden gerespecteerd. In uitzonderlijke gevallen kan het echter nodig zijn om inzage te krijgen in medische gegevens, bijvoorbeeld om na te kunnen gaan of de door een arts gedeclareerde zorg wel echt heeft plaatsgevonden. Om dit op te lossen is gezocht naar een zorgvuldige en proportionele werkwijze, die tegelijkertijd het medisch beroepsgeheim maximaal respecteert, terwijl strafrechtelijk opgetreden kan worden als dat nodig is. Daarom hebben de KNMG, het OM, de FIOD, de Inspectie SZW en het ministerie van VWS vandaag afgesproken dat er bij een ernstig vermoeden van fraude in de zorg een onafhankelijk deskundige arts ingeschakeld wordt.

Inzet onafhankelijk arts

Voordat de onafhankelijk arts wordt ingezet toetst een onafhankelijk juridisch deskundige eerst of de inzet gerechtvaardigd is. De arts bekijkt vervolgens of de gegevens wel of niet onder het medisch beroepsgeheim vallen en checkt bijvoorbeeld of gedeclareerde zorg ook echt heeft plaatsgevonden. Vervolgens maakt deze arts hiervan een verslag met geanonimiseerde gegevens en stuurt dit door naar officier van justitie. Op deze manier blijft de privacy van de patiënt beschermd en kan onderzoek naar fraude in de zorg effectiever en efficiënter worden. Partijen streven ernaar dat deze werkwijze op 1 januari 2017 in werking treedt. Afgesproken is dat vanwege het innovatieve karakter van deze werkwijze een juridische toets plaatsvindt.

Bescherming medisch beroepsgeheim

Met de afspraken over deze werkwijze voorkomen betrokken partijen dat patiëntinformatie terecht komt in de strafrechtelijke onderzoeksdossiers, wanneer artsen verdacht worden van fraude in de zorg. Door de inzet van een onafhankelijk deskundige arts, blijft de privacy van de patiënt maximaal gewaarborgd.

Lees het volledige bericht op www.rijksoverheid.nl