animatie KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Animatie voor stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Augeo Foundation ondersteunt professionals bij signaleren, samenwerken en steunen bij – dreigende – kindermishandeling en huiselijk geweld. Samen de KNMG ontwikkelden zij een animatie waarbij het stappenplan en de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld wordt uitgelegd.

Bekijk de animatie hieronder:[/vc_column_text][vc_video link=”https://youtu.be/ysWEgGudFLg”][vc_column_text]Lees meer op www.knmg.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leefstijlinterventies alleen helpen onvoldoende

Aandacht voor leefstijl betekent aandacht voor sociale context (Medisch Contact)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Oog voor de levensstijl van de patiënt is mooi, maar moet wel hand in hand gaan met inzicht in diens sociaaleconomische omstandigheden. De sociaal geneeskundige heeft voor beide oogmerken instrumenten in de dokterstas. 

Deze zomer werd het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG) opgericht door TNO en LUMC, compleet met een manifest dat pleit voor het gebruik van leefstijl als ‘medicijn’ om van ziekte te herstellen of om verergering van aandoeningen te voorkomen. Als preventie-experts zien wij, artsen maatschappij en gezondheid, natuurlijk hoe belangrijk dat is. Joost Zaat, huisarts en columnist in de Volkskrant, vond het voorstel van NILG niet ver genoeg gaan en schreef: ‘Leefstijlgeneeskunde hoort publieke gezondheidszorg te zijn, met tabaks- en voedingsmaatregelen, armoedebestrijding, onderwijs en betere planologie.’ René Héman, arts M&G en voorzitter van de KNMG, gaf in Medisch Contact een wat meer genuanceerde visie, onder de titel ‘Leefstijlgeneeskunde: de dokter kan het niet alleen’ (MC 39/2018: 44). Hij benadrukt dat er ook aandacht moet zijn voor de maatschappelijke context van ziekten. Leefstijlgeneeskunde is echter niet zo nieuw als gepresenteerd door NILG.

Ga naar www.medischcontact.nl voor het volledige artikel

Het artikel is geschreven door:

  • Jaap Koot, decaan Global Health UMC Groningen
  • Lode Wigersma, voorzitter VAV en bestuurslid KAMG
  • Elise Buiting, voorzitter KAMG

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Focus gezondheidszorg moet op preventie liggen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In de laatste week van 2018 verscheen bij het Financieel Dagblad de bijlage ‘Innovaties in de zorg’. Hierin staat ook een interview met universitair docent/arts Maatschappij en Gezondheid Marielle Jambroes, arts in opleiding tot arts M&G Nienke van den Berg en Romée Casteleijn, student geneeskunde. Zij bespreken vanuit hun eigen dagelijkse praktijk de noodzaak voor de focus op preventie.


Gezondheidswinst en het beheersbaar houden van zorgkosten valt tegenwoordig vooral te halen door preventie. Toch zijn de zorg en medische opleidingen nog primair gericht op het behandelen van ziekten. Daar moet verandering in komen, vindt de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG). Een universitair docent, arts in opleiding en een student geneeskunde verbonden aan KAMG vertellen waarom de komende jaren de focus op preventie moet liggen.

De laatste eeuw is er een grote verandering gekomen in de ziektepatronen in onze maatschappij. Waar wij vroeger met hongersnood en grote uitbraken van infectieziekten te maken hadden, leven we tegenwoordig in een tijdperk met veel chronische aandoeningen.

Lees het hele artikel (pdf)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Staatssecretaris Paul Blokhuis neemt ‘Zo werkt de publieke gezondheidszorg’ in ontvangst

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Donderdag 11 december werd het nieuwe boek ‘Zo werkt de publieke gezondheidszorg’ aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis door vertegenwoordiging van De Argumentenfabriek, KAMG, GGD GHOR en SBOH. Lode Wigersma, bestuurslid KAMG namens VAV, sprak daarbij onderstaande woorden.

Publieke gezondheidszorg, zorg voor de volksgezondheid, wordt steeds belangrijker nu het overheersende, specialistisch-curatieve zorgmodel dreigt vast te lopen. Dit model biedt geen adequaat antwoord meer op de grote gezondheidsbedreigingen van vandaag en morgen: vergrijzing, multimorbiditeit, welvaartsziekten, sociaaleconomische gezondheidsverschillen. En het wordt veel te duur. Minister Edith Schippers zei al in 2016: we moeten in de zorg een kanteling maken richting preventie en voorzorg.

Publieke gezondheidszorg kan hier het verschil maken, mits ruim gestimuleerd door de landelijke en gemeentelijk overheid, mits duidelijk aanwezig in de zorgopleidingen en mits behoorlijk gefinancierd. Daar is nog heel wat aan te verbeteren. Dat geldt ook voor het wederzijds begrip en samenwerken tussen publieke zorg en andere zorgsectoren. We hopen dat dit mooie boek een positief effect heeft op de landelijke en gemeentelijke overheden en alle andere organisaties en zorgaanbieders die de publieke gezondheid en de artsen M&G ondersteunen, of zouden moeten ondersteunen.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”10435″ img_size=”full” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://twitter.com/PaulBlokhuis/status/1072450255646588930″][/vc_column][/vc_row]

Samen voor gezond Nederland

Geen proces tegen tabaksindustrie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Donderdag 6 december jl. was de uitspraak van de rechter in het proces tegen de tabaksindustrie. Helaas is de aangifte ongegrond verklaard en komt er geen proces. De betrokken partijen gaan door met de strijd tegen de sjoemelende tabaksindustrie. Maatschappelijke veranderingen kosten tijd en dat geldt ook voor dit proces. Gelukkig zijn er in het preventieakkoord wel stevige maatregelen aangekondigd tegen het roken. De KAMG blijft samen met de NVAB en NVVG actief betrokken bij de strijd tegen het roken.

Lees ook: Gerechtshof: geen strafzaak tegen de tabaksindustrie om ‘zware mishandeling’ (AD)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Luchtvervuiling

Schijnwerpers op relatie gezondheid en klimaatverandering (KNMG)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Met negen aanbevelingen richt de vandaag verschenen Nederlandse beleidsbrief (Policy Brief) zich tot beleidsmakers, de zorg en andere partijen voor een positievere relatie tussen gezondheid en klimaatveranderingen. Dit gebeurt in het verlengde van het internationale rapport Lancet Countdown on health and climate change. De KNMG steunt de grondgedachte van dit document: er is meer aandacht nodig voor de relatie tussen gezondheid en klimaatverandering, het borgen van duurzaamheid in de zorg en de omslag naar ‘groen denken’.

De 2018-briefing voor Nederland bevat 9 aanbevelingen voor beleidsmakers, de zorg en andere betrokkenen. Basis vormt The Lancet Countdown. Deze volgt de vooruitgang op het gebied van gezondheid en klimaatverandering en biedt een onafhankelijke beoordeling van de gezondheidseffecten van klimaatverandering, de implementatie van de Overeenkomst van Parijs en de gezondheidsimplicaties van deze acties. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar effecten van klimaatverandering, blootstellingen en kwetsbaarheid en naar adaptatie en veerkracht.

Dit gebeurt in een samenwerking tussen 27 academische instellingen en intergouvernementele organisaties op alle continenten en met vertegenwoordiging uit een breed scala aan disciplines: klimaatwetenschappers, ecologen, economen, ingenieurs, experts in energie, voedsel- en transportsystemen, geografen, wiskundigen, sociale en politieke wetenschappers, professionals in de openbare gezondheidszorg en artsen.

Bekijk het bericht op www.knmg.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Zo werkt de publieke gezondheidszorg

Nu te bestellen: Zo werkt de Publieke Gezondheidszorg

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op woensdag 21 november jl. verscheen het boek ‘Zó werkt publieke gezondheidszorg’. Beleidsmakers, zorginkopers, zorgverleners en andere (aankomend) zorgprofessionals uit heel Nederland waren aanwezig bij de presentatie van twee nieuwe zorgboeken van Platform Zó werkt de zorg. De boeken Zó werkt publieke gezondheidszorg en Zó werkt de zorgverzekering geven inzicht in de gelijknamige zorggebieden: wat zijn de belangrijkste spelers, wetten en geldstromen.

Zo werkt de publieke gezondheidszorgIn ‘Zó werkt publieke gezondheidszorg’vind je alle relevante informatie over bijvoorbeeld hoe de financiering en verantwoordelijkheidsverdeling in elkaar zit, wie wat doet en waar kansen liggen voor samenwerking met andere partijen in de nabije toekomst. Tijdens het KAMG-congres op 14 december presenteren we het boek en kun je het ter plekke aanschaffen.

Het boek werd geschreven door De Argumentenfabriek in opdracht van Platform Zó werkt de zorg en met de inbreng van diverse deskundigen. KAMG, SBOH, RIVM, VWS en GGD GHOR Nederland maken de totstandkoming van deze special over publieke gezondheidszorg mede mogelijk. Eerder verschenen in deze serie specials: Zo werkt de huisartsenzorg, Zo werkt de ouderenzorg. Gelijktijdig met Zo werkt de publieke gezondheidszorg verschijnt de special Zo werkt de zorgverzekering.

Zó werkt publieke gezondheidszorg is verkrijgbaar in webshops en in de boekhandel. Het boek kost €20,00, het e-book (geschikt voor laptops en tablet) kost €10,00. Je kunt hem ook bij de Argumentenfabriek bestellen. Bij afname van meer dan tien exemplaren kunt u korting krijgen. Mail daarvoor naar info@zowerktdezorg.nl.

Lees meer op zowerktdezorg.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Nieuwe KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld per 1 januari 2019 verplicht

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De herziene KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet de alertheid op signalen van mishandeling en geweld vergroten. Per 1 januari 2019 wordt deze vernieuwde meldcode van kracht. Naast de meldcode is ook het te volgen KNMG-stappenplan bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld aangepast. Robinetta de Roode, adviseur gezondheidsrecht bij de KNMG, schreef de nieuwe meldcode en vertelt wat de belangrijkste veranderingen zijn.

Het combineren van signalen en het acteren op een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, blijft volgens Robinetta de Roode voor artsen een ingewikkelde en zeer precaire zaak. Terwijl geweld zich vaak blijkt te herhalen. “Alle inspanningen rondom de nieuwe meldcode zijn dus ook vooral daarop gericht. We willen de boodschap uitdragen: als je denkt aan kindermishandeling of huiselijk geweld, doe er dan wat mee zodat er hulp kan komen.” Dit voorjaar presenteerde de KNMG, in opdracht van het ministerie van VWS, al het afwegingskader met belangrijke professionele normen om te melden bij Veilig Thuis. De herziening van de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is mede hiervan een gevolg, maar kent nog meer verbeteringen.

Lees het volledige bericht op www.knmg.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Aangifte tegen de tabaksindustrie: wie en wat?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In februari 2018 sloot KAMG zich, samen met de bedrijfsartsen (NVAB) en verzekeringsartsen (NVVG) aan bij de aangifte tegen de tabaksindustrie. KWF Kankerbestrijding maakte een overzicht van alle partijen die zijn aangesloten bij de aangifte tegen de tabaksindustrie. Mede namens de KAMG eisen klagers vervolging van de vier grootste tabaksproducenten die in Nederland actief zijn. Kort samengevat komt onze klacht erop neer dat:

  • roken levensgevaarlijk is;
  • het roken van sigaretten extreem verslavend is;
  • de filterventilatie in sigaretten de voorgeschreven iso-tests negatief beïnvloedt met als gevolg compensatiegedrag van de roker;
  • de roker daardoor aan veel hogere waarden teer, nicotine en koolmonoxide wordt blootgesteld dan wettelijk maximaal toegestaan;
  • sigaretten “deadly by design” zijn. De tabaksproducenten ontwerpen of manipuleren sigaretten doelbewust op een zodanige wijze dat verslaving aan het tabaksproduct wordt bewerkstelligd, versneld en onderhouden, door toevoeging van additieven die verslaving bevorderen.

Klagers stellen daarom dat onder die omstandigheden het produceren en op de markt aanbieden van sigaretten per definitie strafbare feiten oplevert. Artsen M&G zien elke dag de schade die roken op ongekende schaal aanricht aan de volksgezondheid en dat er door het verslavende karakter geen sprake is van een vrije keuze door de rokers. Sinds de sigaret tijdens de eerste wereldoorlog populair werd, is er – zacht uitgedrukt – voortschrijdend inzicht over de gevaren ervan voor de volksgezondheid. Dat het slecht voor je is, dat is wel algemeen bekend. De daadwerkelijke gevaren worden echter ernstig onderschat. Bovendien zijn sigaretten in de loop van de tijd steeds schadelijker geworden door de toevoeging van (nog verslavender) additieven en de doorontwikkeling van filterventilatie. Gek genoeg heeft dit nog nauwelijks gevolgen voor de verkrijgbaarheid van tabaksproducten.

Geen vervolging

Eind februari 2018 gaf het Openbaar Ministerie (OM) aan niet tot vervolging over te gaan, op basis van verschillende juridisch-inhoudelijke argumenten. Doorslaggevend voor het OM was dat ‘het ieders eigen verantwoordelijkheid is om te roken of niet’. Het OM merkte wel op dat buiten kijf staat dat roken nadelig is voor de gezondheid, ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en tot zeer ernstige ziekten en zelfs de dood kan leiden. Ook toonde zij begrip voor de maatschappelijke discussie rond dit thema.

Artikel 12-procedure

Daarom startte mr. Benedicte Ficq, op verzoek van de klagers, een ‘artikel 12-procedure’ (Wetboek van Strafvordering). Daarmee hopen we dat het Hof het Openbaar Ministerie (OM) de opdracht geeft alsnog tot vervolging over te gaan. Het OM houdt zich – in haar verweer op de artikel 12-procedure – strikt aan de juridisch-inhoudelijke aspecten waarbij zij betoogt dat Strafvordering niet van toepassing is. Complexe materie die zich vooral toespitst op de ontvankelijkheid van de direct belanghebbenden – waaronder de NVAB – in relatie tot het strafrecht.

Vertrek voorzitter zittingscombinatie

Eind september eisten Ficq en haar collega’s het vertrek van voorzitter van de zittingscombinatie van het hof, Jan Wolter Wabeke, omdat hij partijdig zou zijn. Wabeke zou namelijk tijdens een privé etentje hebben gezegd dat ‘roken ieders eigen verantwoordelijkheid is’. Precies het argument waarmee het Openbaar Ministerie in februari weigerde tot vervolging over te gaan. Wabeke gaf gehoor aan deze eis en stapte 25 september jl. op. Om de nieuwe voorzitter, mevrouw Mos-Verstraten, de gelegenheid te geven zich goed in te lezen, vroeg Ficq om uitstel. Dit voorstel werd echter niet gehonoreerd en de besloten zitting ging op 26 september zoals gepland door. Maximaal acht weken na deze zitting doet het hof uitspraak over eventuele strafvervolging.

Bron: www.nvab-online.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ministers op de bres voor forensische geneeskunde

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De Ministers van Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zetten maatregelen in werking om de forensische geneeskunde te versterken. Het gaat dan om zowel de opleiding als het verbeteren van de keten van lijkschouw tot gerechtelijke sectie. Door gezamenlijk op te trekken willen de verschillende departementen de maatregelen extra kracht geven.

Forensisch medische expertise speelt een belangrijke rol bij het voorkomen en aanpakken van misdrijven. Het gaat dan om het signaleren, duiden en rapporteren van letsel, bijvoorbeeld in het kader van kindermishandeling en huiselijk geweld. Al langere tijd bestaan er echter zorgen over de kwaliteit van de forensische geneeskunde en het aantal opgeleide artsen in dit vakgebied. Dit specialisme opereert op het snijvlak van de geneeskunde en justitiële wereld. Deze zorgen worden versterkt omdat de keten van lijkschouw en gerechtelijke sectie ook niet optimaal functioneert. Dit blijkt uit het rapport’Forensische Geneeskunde Ontleed’ van de Gezondheidsraad uit 2013. Daarin pleitte de Gezondheidsraad al voor verbetering van de organisatie en kwaliteit van de forensische geneeskunde in Nederland.

Maatregelen

Goed forensisch medisch onderzoek en een goede keten van lijkschouw en gerechtelijke sectie zijn van groot maatschappelijk belang. Daarvoor is het noodzakelijk dat de organisatie van de forensische geneeskunde en de werking van de keten van lijkschouw en gerechtelijke sectie worden verbeterd. In bijgaande beleidsbrief aan de Tweede Kamer leest u op welke maatregelen het kabinet inzet.

Opleiding tot forensisch geneeskundige

Eén van de genoemde maatregelen is het vormgegeven van de opleiding tot forensisch geneeskundige binnen de opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid waarmee het predikaat medisch specialist Arts M&G verleend kan worden aan de forensisch artsen.

Voor een compleet overzicht van alle voorgestelde maatregelen, zie de beleidsbrief ‘Toekomst forensische geneeskunde’.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]