Onderzoek waarvan je beter wordt

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het advies van de Gezondheidsraad over de oriëntatie van het onderzoek van UMCs is uit. De Volkskrant berichtte hierover het volgende: De universitair medisch centra moeten veel meer onderzoek doen dat bruikbaar is in de praktijk. De umc’s geven de toegekende miljoenen aan onderzoeksgeld vooral uit aan fundamentele en medisch-specialistische onderwerpen terwijl onderzoek naar veel voorkomende ziekten, langdurige zorg en preventie blijft liggen.

Download de samenvatting van het rapport

Bekijken op gezondheidsraad.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Naleving leeftijdsgrens alcohol en tabak beter over de hele linie

Uit onderzoek van Bureau Nuchter naar de naleving van de leeftijdsgrens alcohol en tabak 2016 in opdracht van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS), blijkt die naleving over de hele linie verbeterd. Voor het onderzoek zet het bureau 17-jarige mysterykids in. Vooral supermarkten en speciaalzaken (tabaksspeciaalzaken, slijterijen) doen het weer beter. Verstrekkers als sportkantines en de horeca blijven erg achter. Om te zien of de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol een beschermend effect heeft op de jonge groep van 15-jarigen heeft, is apart onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de naleving van alcohol in die groep de afgelopen jaren fors is gestegen.

Naleving in sportkantines en horeca moet beter

“Het is goed dat de naleving is verbeterd. Maar achterover leunen is er niet bij. Opnieuw blijven de sportkantines en horeca fors achter in prestaties. En omdat de prestaties zo verschillen, wil ik meer focus op die clubs en verenigingen waar de naleving slecht is. Daarom vraag ik gemeenten hun lokale toezicht meer te richten op de slecht presterende partijen en wil ik meer ‘naming en shaming’,” aldus Van Rijn.

Jongeren drinken en roken minder

Het onderzoek Jeugd en riskant gedrag 2015 van het Trimbos-instituut dat net is uitgekomen, meldt dat jongeren steeds minder drinken en roken. Opvallend is dat veel jongeren drank van ouders, vrienden, broers en zussen krijgen. Van Rijn: “Ik vind het echt zorgelijk dat meer ouders alcohol geven aan hun kinderen. Ik vraag me af of ouders echt niet weten dat alcohol slecht is voor jongeren die nog in de groei zijn? Het is een misvatting te denken dat er zoiets bestaat als kinderen verstandig leren drinken. Het stimuleert me in ieder geval om door te gaan met de sociale norm campagne NIX18. Met veel nadruk op de sociale omgeving van jongeren. Gelukkig zijn jongeren de afgelopen jaren steeds minder gaan drinken. En dat is een hele goede zaak.”

Toezicht internetverkoop alcohol centraal

De naleving van de leeftijdgrens alcohol op de verkoop via internet is ronduit slecht. Veel bedrijven werken regio overstijgend, het toezicht op deze branche is dan ook lastig voor gemeenten. Daarom gaat Van Rijn bekijken hoe het toezicht op dit punt kan worden verbeterd. Verder vindt dit jaar de evaluatie van de Drank- en Horecawet (DHW) plaats. Hieruit kunnen eventueel extra maatregelen voortvloeien.

Tabak

De naleving op tabak is met name verbeterd in de supermarkten, tankstations en speciaalzaken. Koninklijke Horeca Nederland is gestart met een communicatietraject over de naleving en de brancheorganisatie voor tabaksverkoop heeft een taskforce opgericht om de naleving te verbeteren. Helaas blijft de naleving op automaten en cafetaria’s zorgwekkend laag. De staatssecretaris vindt maatregelen nodig en zal hier na de zomer op terugkomen.

Het onderzoek Jeugd en riskant gedrag vindt elke vier jaar plaats en laat zien wat jongeren daadwerkelijk aan middelen gebruiken. Ook trends worden zichtbaar. Het Trimbos-instituut is verantwoordelijk voor het onderzoek.

Lees het bericht op www.rijksoverheid.nl

Jongeren minder drank en tabak, meer lachgas

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): “Heel mooi dat het de goede kant op gaat met onze jeugd. We zien vaak beelden van drinkende en blowende jongeren. De feiten laten zien dat ze dat steeds minder doen. Tegelijkertijd zie je de komst van nieuwigheden, zoals lachgas en de e-sigaret. Dat moeten we goed in de gaten houden. Als dat uit de klauwen gaat lopen, grijpen we in”. De cijfers komen uit het laatste onderzoek jeugd en riskant gedrag 2015 van het Trimbos-instituut, dat eens in de vier jaar uitkomt, in opdracht van het ministerie van VWS.

Jongeren roken minder

In vier jaar tijd halveerde het percentage jongeren dat dagelijks rookt  van 6 naar 3%. Aandachtspunt daarbij is wel de groep jongeren op het VMBO. Deze groep rookt significant meer dan leeftijdsgenoten. Daarom heeft het ministerie daar recent de campagne NIX18 op aangepast via social media.

Vanaf dit jaar staan afschrikwekkende beelden op verpakkingen en is de verkoop van de e-sigaret met nicotine verboden voor jongeren onder de 18. Het verbod op verkoop van e-sigaretten aan jongeren zonder nicotine is in de maak.

Jongeren drinken minder

Jongeren zijn minder gaan drinken en dat geldt voor alle leeftijden. “Deze positieve lijn wil ik graag vasthouden met preventie en het versterken van de sociale norm:NIX18. Maar ik zie ook graag de naleving verbeteren. Mijn aandacht gaat uit naar de groep jongeren die nog fors drinkt en vooral in het weekend. Wat kunnen we daaraan doen? Ze krijgen alcohol vaak via vrienden en ouders. Maar liefst een kwart gaf aan alcohol meestal van de ouders te krijgen, dit was in 2011 nog 16%. Ik vind dit percentage echt heel hoog. Het maakt duidelijk hoe belangrijk het is te blijven werken aan het versterken van de sociale norm NIX18, zeker onder ouders,” aldus de staatssecretaris.

Drugs

De bewindspersoon heeft nog steeds zorgen over harddrugs als xtc en noemde ze al bloedlink. Drugs en uitgaan moet geen normale combinatie zijn. Daarvoor heeft hij verschillende acties ingezet om dit aan te pakken, onder ander ouders helpen het gesprek aan te gaan met hun kind over het gebruik van drugs.

Lees het volledige bericht op www.rijksoverheid.nl

KNMG: op naar een rookvrije samenleving

[vc_row][vc_column][vc_column_text]KNMG publiceerde gisteren het ambitieuze standpunt Tabaksontmoediging. De kernpunten: Verhoog de accijns op tabak. Verminder het aantal verkooppunten van tabak. Voer merkloze pakjes en een display ban in. En laat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving. Het uiteindelijke doel is een rookvrije samenleving. Lees hieronder het bericht van de KNMG of download het standpunt.

Artsen hebben dagelijks te maken met patiënten die ziek worden door roken of hieraan overlijden. Roken is immers de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Per jaar overlijden twintigduizend mensen aan de gevolgen van roken. Negentienduizend Nederlanders krijgen jaarlijks kanker door roken. Ook meeroken is zeer schadelijk. Per dag starten honderd kinderen met roken. Roken tijdens de zwangerschap kan onder andere leiden tot miskramen, een laag geboortegewicht en afwijkingen aan het kind. Artsenfederatie KNMG roept daarom de overheid op in het vandaag gepubliceerde Standpunt Tabaksontmoediging om tot actie te komen in de strijd tegen het roken.

Lees het volledige bericht op www.knmg.nl

Download het KNMG-standpunt Tabaksontmoediging[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Jeugdartsen zien focus op preventie vervagen

Gemeenten maken na de transitie veel te weinig gebruik van de kennis en kunde van jeugdartsen die kinderen vanuit de jeugdgezondheidszorg al vanaf hun geboorte volgen. Dat blijkt uit een enquête die beroepsorganisatie AJN Jeugdartsen Nederland eind 2015 uitzette onder haar leden, om ervaringen te verzamelen rondom de transitie jeugdzorg.

De informatie – afkomstig uit 193 enquêtes met antwoorden vanuit 128 unieke gemeenten verspreid over het land – schetst een beeld van de zorg voor jeugd waarbij de focus op preventie minimaal is.

Door bezuinigingen is regelmatig contact met gezinnen en kinderen/jongeren niet altijd meer mogelijk.

Preventie slecht zichtbaar
Jeugdartsen ervaren dat er voor advies en ondersteuning die de jeugdarts/jeugdgezondheidszorg (JGZ) ook goed kan bieden te snel wordt doorverwezen naar het wijkteam. Of dat het wijkteam doorverwijst, terwijl de JGZ zorg kan bieden. De focus op preventie dreigt daarmee verloren te gaan. Ook nog eens omdat het JGZ-aanbod versoberd is, zo geven de respondenten aan. “Door bezuinigingen op de jeugdgezondheidszorg is regelmatig contact met gezinnen en kinderen/jongeren niet altijd meer mogelijk. Juist preventie behoeft aandacht, ook in het kader van de transformatie. Hier valt nog veel te winnen!”, vat AJN-voorzitter Mascha Kamphuis het kort samen.

Lees het hele bericht op www.ajnjeugdartsen.nl

 

Preventiebeleid KNMG

‘Preventie en gezondheidsbevordering’, kortweg preventie genoemd, is in mei 2014 door het federatiebestuur van de KNMG vastgesteld als basistaak van de KNMG. In het document ‘Preventie en Gezondheidsbevordering Een beroepsgroep overstijgende aanpak’  is in nauw overleg met de federatiepartners van de KNMG opgesteld en in mei 2015 door het federatiebestuur vastgesteld. Dit beschrijft KNMG wat het preventiebeleid voor de komende jaren inhoudt.

Afgesproken is dat de KNMG zich de komende jaren richt op de volgende aandachtsgebieden:

  1. Gezonde leefstijl met de focus op tabaksontmoediging, verantwoord alcoholgebruik, gezond gewicht, bewegen en diabetes 2;
  2. Effectieve preventieve diagnostiek en behandeling;
  3. Maatschappelijke – en arbeidsparticipatie;
  4. Infectiepreventie.

Het genoemde document dient als beleidskadervoor een beroepsgroep overstijgende aanpak. Het geeft de contourenaan waarbinnen de KNMG nader te bepalen accenten zal leggen en activiteiten zal ontplooien. De genoemde activiteiten in dit document dienen dan ook opgevat te worden als suggestiesom uit te voeren.

Download ‘Preventie en Gezondheidsbevordering Een beroepsgroep overstijgende aanpak’  

Meer informatie op www.knmg.nl