Marleen Kraaij voorzitter Concilium

Marleen Kraaij start eind januari 2020 als voorzitter van het Concilium KAMG. Hiermee kan het Concilium in 2020 weer op volle kracht aan de slag. Het Concilium KAMG is o.a. verantwoordelijk voor het Landelijke Opleidingsplan arts M&G. Lees hier de taakopdracht Concilium. Marleen Kraaij is arts M&G en opleider M&G. Ze stelt zich graag zelf aan jullie voor:

“Beste collegae,

Graag stel ik me aan jullie voor.

Goed onderwijs doet mijn hart sneller kloppen. De uitnodiging om het voorzitterschap van het Concilium KAMG op te pakken, ervaar ik dan ook als een eer.

Leren en ontwikkelen zijn belangrijke basisbehoeften, die op heel verschillende wijzen kunnen worden vervuld. Ik heb genoten van de variatie in mijn opleidingen aan onder andere de Universiteit Maastricht (geneeskundeopleiding), het Leopold Instituut in Antwerpen (tropenopleiding), the London School of Hygiëne and Tropical Medicine (Master in Public Health), de TA academie (Transactionele Analyse) en uiteraard de NSPOH. Met net zoveel plezier draag ik bij aan de opleiding van collegae, zowel als opleider van aios M&G als begeleider van studenten van heel uiteenlopende opleidingen.

Eén van de speerpunten voor het Concilium is het Landelijk Opleidingsplan (LOP). Ik zie het LOP als een belangrijke stap om ons vak in de toekomst aantrekkelijk te houden. Een goede opleiding is niet alleen prettig voor de individuele arts in opleiding. Ik zie het ook als een noodzakelijke basis om als beroepsgroep krachtig te kunnen samenwerken, hoe verschillend onze expertises en werkplekken ook zijn.

Mijn loopbaan begon in Darfur en Zuid Soedan. Sinds 2008 draag ik bij aan het goed reageren op incidenten en crises in Nederland vanuit verschillende functies bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en sinds afgelopen maand het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Ik ben getrouwd met Hilbert (huisarts) en moeder van een vierjarige zoon, die deze weken zijn eerste ervaringen bij de kleuterschool beleeft.

Ik zie ernaar uit in 2020 veel collegae te ontmoeten en bij te dragen aan goede (bij- en na)scholing voor artsen M&G. Dat doe ik het liefst door goede ideeën bijeen te brengen. Dus heb je een idee? Geef ze door via je wetenschappelijke vereniging of bureau@kamg.nl.”

Meer aandacht voor preventie, eerstelijnszorg en public health

STERKER OP WEG NAAR ONDERZOEK WAARVAN JE BETER WORDT

Een doeltreffende aanpak van gezondheidsproblemen en een houdbaar gezondheidszorgsysteem vereisen meer aandacht voor preventie, eerstelijnszorg en public health in het wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor moeten umc’s de academische basis van preventie en eerstelijnszorg versterken, zo adviseerde de Gezondheidsraad in 2016 in haar advies ‘Onderzoek waarvan je beter wordt’.1 Inmiddelszijn we 3 jaar verder. Recentelijk bracht de NFU als koepel van de umc’s het plan ‘Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio’ uit.2 Dat is een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet.

S.A. (Menno) Reijneveld en Henriëtte E. van der Horst.

Lees meer op www.ntvg.nl.

Oproep: KNMG Congrescommissie

Vaststelling Kwaliteitskader cluster 3

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 9 oktober 2019 het Kwaliteitskader – dat enkele jaren geleden is opgesteld in het project KOERS – vastgesteld als Kwaliteitskader cluster 3 zoals bedoeld in artikel C.9 en C.15 van het nieuwe Kaderbesluit CGS. Dit Kaderbesluit CGS treedt op 1 januari 2020 in werking. Door de vaststelling door het CGS wordt het Kwaliteitskader KOERS onderdeel van de nieuwe erkenningensystematiek vanaf 1 januari 2020  zoals beschreven in het nieuwe Kaderbesluit CGS. Het Kaderbesluit CGS vertoont veel overeenkomsten met de kwaliteitscyclus die in KOERS is beschreven.

Over de verdere praktische uitwerking van de nieuwe erkenningensystematiek buigt de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten zich. U wordt hierover begin 2020 geïnformeerd.

Het Kwaliteitskader KOERS en het kaderbesluit CGS kunt u vinden op www.knmg.nl/cgs/regelgeving.

“Extramuraal ondergeschoven”

“Het pleidooi van de hoogleraren Reijneveld (sociale geneeskunde) en Van der Horst (huisartsgeneeskunde) in het laatste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) kan niet misverstaan worden: de universitair medische centra (umc’s) moeten veel meer onderzoek doen naar veelvoorkomende ziekten, preventie en langdurige zorg.”

Lees het hele blog van Lode Wigersma (voorzitter VAV en secretaris KAMG) in Medisch Contact.

 

De sjoemelsigaret – update

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het ministerie van VWS weigeren categorisch om sigaretten met hogere uitstootwaarden dan wettelijk toegestaan van de markt te halen. Op 11 november stapte de Stichting Rookpreventie Jeugd samen met de gemeente Amsterdam en nog dertien andere partijen – waaronder het KAMG – naar de bestuursrechter in Rotterdam.
Op tabaknee.nl leest u hoe dit is verlopen.

“Griepprik voor artsen: maak je eigen afweging en onderbouw dit”

‘Artsen hebben de vrijheid om de keuze te maken om zich wel of niet te laten vaccineren tegen de griep.’ ‘Maar’, zegt KNMG-voorzitter René Héman: ‘ik vind ook dat zij dit weloverwogen moeten doen. Want artsen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid: om goed voor zichzelf én voor hun patiënten te zorgen. Daar hoort wat mij betreft dan ook een professionele verantwoordelijkheid bij om je te verdiepen in de materie en je besluit goed te onderbouwen.’

Lees het hele artikel op www.knmg.nl.

Openbare zitting: de sjoemelsigaret-zaak

Eindelijk is het dan zover: op maandag 11 november aanstaande behandelt de rechtbank Rotterdam – mede namens de KAMG – de sjoemelsigaret-zaak. De zitting is openbaar en begint om 09.30 uur.

Advocatenkantoor Van den Biesen heeft de rechtbank de afgelopen periode van allerlei nadere, ondersteunende stukken voorzien en VWS heeft een verweerschrift ingediend (wat overigens geen nieuwe gezichtspunten bevatte).

De rechtbank heeft flink wat tijd uitgetrokken voor de behandeling en er ook een “meervoudige” kamer op gezet: drie rechters in plaats van normaal één rechter. Daarbij is ook een rechter die Europees recht doceert aan de Utrechtse Universiteit en dat komt goed uit omdat het in deze zaak juist op het Europees recht aankomt.

We houden jullie op de hoogte.

NVAB zoekt projectleider “stoppen met roken”

De NVAB is medeondertekenaar van het Nationaal Preventieakkoord, deeltafel Roken.

Het Ministerie van VWS heeft aan de NVAB subsidie toegekend voor de uitvoering van een project, dat er op gericht is dat bedrijfsartsen in hun spreekuurcontacten en andere activiteiten “Stoppen met Roken” structureel meenemen als aandachtspunt.

De NVAB is nu op zoek naar een bedrijfsarts die dit project wil trekken. Het gaat om een tijdsinvestering van gemiddeld 4 tot 8 uur per week tot medio 2021. Ervaring als projectleider, affiniteit met het onderwerp en beschikbaarheid op korte termijn zijn belangrijk.

Geïnteresseerden worden verzocht om binnen 2 weken te reageren naar nvab@nvab-online.nl

Overzicht betrokken partijen – KWF Kankerbestrijding

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In februari 2018 sloot KAMG zich, samen met de bedrijfsartsen (NVAB) en verzekeringsartsen (NVVG) aan bij de aangifte tegen de tabaksindustrie. KWF Kankerbestrijding maakte een overzicht van alle partijen die zijn aangesloten bij de aangifte tegen de tabaksindustrie.[/vc_column_text][vc_single_image image=”10152″ img_size=”large” alignment=”center”][vc_single_image image=”10153″ img_size=”large” alignment=”center”][vc_column_text]Download het overzicht (pdf)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Landelijk opleidingsplan arts M&G 2017 – veelgestelde vragen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Nadat het opleidingsplan in juni 2018 is aangeboden aan het CGS, werkt de bestuurscommissie Opleidingen aan de invoering van het plan, zodat er vanaf 1 januari 2021 volgens dit plan kan worden opgeleid. Onderstaand vind je een lijst met veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over het nieuwe opleidingsplan.

[/vc_column_text][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Wat is het LOP KAMG 2017?” tab_id=”1540285655825-cd3a193a-2186″][vc_column_text]In het LOP arts M&G 2017 is er sprake van één vierjarige specialistenopleiding tot arts M&G. Met de nieuwe specialistenopleiding tot arts M&G komt een eind aan de tweedeling in de opleiding tot arts M&G in profiel- en specialistenopleiding. De profielopleidingen verdwijnen. In de nieuwe integrale specialistenopleiding tot arts M&G is ruimte voor uitstroom in 5 deskundigheidsgebieden. Registratie per deskundigheidsgebied is mogelijk binnen het register van de KAMG (in oprichting).

Bron: aanbiedingsbrief LOP CGS dd 29-5-18[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wanneer start de opleiding arts M&G volgens het LOP arts M&G 2017?” tab_id=”1540285655855-a21443d7-efd5″][vc_column_text]De geplande invoerdatum voor het LOP arts M&G 2017 is 1-1-2021. De KAMG gaat de implementatie van het LOP voorbereiden door de impact van de veranderingen door het landelijk werkgeverschap voor het veld nauwkeurig te monitoren. Medio 2020 vindt evaluatie plaats. Als uit de evaluatie onverhoopt blijkt dat implementatie van het LOP per 1-1-2021 niet voor alle deskundigheidsgebieden wenselijk is, is er een mogelijkheid om het LOP gefaseerd in te voeren.

Bron: aanbiedingsbrief LOP CGS dd 29-5-18[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Per welke datum is het KAMG landelijke opleidingsplan door het CGS en VWS erkend?” tab_id=”1540285769639-4e395f58-8677″][vc_column_text]Het LOP arts M&G is op 1 juni 2018 ter goedkeuring aangeboden aan het College Geneeskundig Specialisten. Het CGS adviseert VWS over het LOP arts M&G 2017.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wat hebben het LOP arts M&G 2017 en het Landelijk werkgeverschap met elkaar te maken?” tab_id=”1540285836346-a94c7b7e-4990″][vc_column_text]Per 1-1-2019 wordt – voor de door VWS gefinancierde profielen – het landelijk werkgeverschap voor aios M&G geïntroduceerd. Het opleidingscurriculum is per 1-1-2019 aangepast in lijn met het LOP arts M&G 2017. Hierdoor kan de overgang van het opleidingscurriculum per 1-1-2019 naar het LOP arts M&G 2017 per 1-1-2021 eenvoudig worden gerealiseerd.

Bron: aanbiedingsbrief LOP CGS dd 29-5-18[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Waarom is een geïntegreerde opleiding nodig?” tab_id=”1540285931699-2460c7d3-0eeb”][vc_column_text]Patiënten én de volksgezondheid hebben breed kijkende artsen nodig. Met een stevige basisopleiding en een gedegen specialisatie. Iedere specialist en zeker een arts M&G moet zicht hebben op de (gezondheids) zorg in de volle breedte. Een arts M&G begrijpt hoe deze georganiseerd is en kent zijn of haar plek daarin, snapt de principes van zorg en voorzorg en de problemen daarbij, is in staat te communiceren met alle collega’s binnen en buiten zijn of haar vakgebied, is in staat om de belangen van de patiënt te behartigen zelfs als deze tegen de belangen van bv een werkgever ingaan, weet goed door te geleiden naar collega’s en is in staat wetenschappelijk onderzoek te doen, op te leiden, te innoveren en strategisch te handelen. Naast deze vaardigheden moet een specialist een vakman zijn, niet alleen op het brede terrein van de M&G, maar ook in één of meer subspecialisaties.
Bron: mail EB dd 29-3-18

Met het nieuwe LOP arts M&G wordt het vak aantrekkelijker voor jonge artsen omdat het een breed perspectief biedt binnen de publieke gezondheidszorg.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wat zijn de voordelen voor de werkgevers?” tab_id=”1540285980899-7b860543-1210″][vc_column_text]De arts M&G is gedegen opgeleid en heeft kennis over het brede veld van de publieke gezondheidszorg binnen en buiten zijn of haar deskundigheidsgebied. De arts M&G heeft de competenties om op beleidsmatig en strategisch vlak ingezet te worden en de brug te slaan tussen de publieke gezondheidszorg, de curatieve gezondheidszorg, het sociale domein en overheid.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Lopen we niet het risico dat er meer basisartsen in dienst genomen worden als de profielopleidingen vervallen?” tab_id=”1540286026084-ac1b3c13-ef79″][vc_column_text]Naast de opleiding arts M&G worden er veldnormen opgesteld waarin per deskundigheidsgebied beschreven wordt wat een basisarts kan en mag doen, wat een AIOS mag en kan doen en wat een arts M&G doet. Hiermee wordt duidelijk welke competenties nodig zijn om bepaalde taken binnen een deskundigheidsgebied uit te voeren en welke verantwoordelijkheden elke arts heeft. Zo is het voor cliënten en stakeholders duidelijk wat er van elke arts verwacht kan worden.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Is het LOP arts M&G alleen voor de gesubsidieerde opleidingen?” tab_id=”1540286069175-31650c52-c1e0″][vc_column_text]Nee, het LOP arts M&G gaat over alle deskundigheidsgebieden. De KAMG streeft ernaar om de hele opleiding arts M&G gefinancierd te krijgen.

De deskundigheidsgebieden zijn:

  • JeugdGezondheid (JG)
  • Medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld en Forensische geneeskunde (MF)
  • Infectieziektebestrijding, Tuberculosebestrijding en Medische milieukunde (ITM)
  • Medische Advisering (MA)
  • Donor- en Farmaceutische geneeskunde (DF)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wat gebeurt er met de profielregisters?” tab_id=”1540286119583-d303dd1b-8b9d”][vc_column_text]Zodra voor een deskundigheidsgebied het LOP arts M&G start, sluit de instroom van nieuwe artsen in het desbetreffende profielregister. Alleen artsen die dan al in opleiding zijn voor het betreffende profiel, kunnen zich na afronding van hun profielopleiding nog registreren in het profielregister. Sluiting van het profielregister betekent: geregistreerde profielartsen behouden hun registratie, maar er worden geen nieuwe artsen geregistreerd. Na enige tijd zal het profielregister afgeschaft worden, afhankelijk van de doorstroming van profielartsen naar het LOP arts M&G.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Ik ben profielarts, wat nu?” tab_id=”1540286148094-437d664a-80bc”][vc_column_text]Voor de huidige profielartsen geldt een overgangsregeling. Een profielarts kan op basis van aantoonbare, eerder verworven competenties, en eventuele aanvullende eisen, geregistreerd worden in het specialistenregister of instromen in de opleiding arts M&G. De overgangsregeling zal gelden voor een nog nader te bepalen periode.

Een profielarts moet rekening houden met het afschaffen van het profielregister in de toekomst. Als hij/zij geen gebruik heeft gemaakt van de overgangsregeling en het profielregister wordt afgeschaft, vervalt daarmee ook de titel als profielarts.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Is er wel genoeg werk voor artsen M&G?” tab_id=”1540286200260-471fdeab-f0c7″][vc_column_text]Ja, artsen M&G hebben een breed competentieprofiel waarmee zij kunnen werken in de spreekkamer en op het gebied van beleid en strategie en onderzoek. De arts M&G coacht en ondersteunt professionals bij gecompliceerde problemen, is gesprekspartner voor andere medische specialisten en verbindt de bevindingen uit de spreekkamer met te formuleren beleid.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_column_text]Lees meer in het dossier ‘Opleiding’[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]