Colofon

De website www.kamg.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er onjuistheden in geslopen zijn. Kom je die tegen of heb je vragen? Neem dan contact op via communicatie@kamg.nl.

Op de website wordt gebruik gemaakt van fotografie door onder andere Frank Muller / zorginbeeld.nl. Iconen zijn verkregen via  Freepik van www.flaticon.com onder licentie van CC 3.0 BY.

Gebruiksvoorwaarden van de site (disclaimer)

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. De inhoud kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de site

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. We streven ernaar dat alle informatie volledig, juist en actueel is. Ondanks dat streven, kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zetten wij ons in om dat zo snel mogelijk te corrigeren. KAMG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij formulieren, kan persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Bezoekgegevens

De site maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek anoniem teruggestuurd naar de beheerder van de website ten behoeve van bezoekstatistieken. Dit helpt om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.