/KAMG-congres Kwetsbare mensen, kwetsbare groepen

KAMG-congres Kwetsbare mensen, kwetsbare groepen

KAMG-congres 2019

Artsen Maatschappij en Gezondheid beschermen en bevorderen hun gezondheid

Onze samenleving kent veel kwetsbare groepen en personen. Hier iets aan doen, is een van de belangrijkste opgaven van artsen maatschappij en gezondheid. Het kan gaan om kinderen, ouderen, migranten, vluchtelingen, dak- en thuislozen, seksuele minderheden, mensen die in armoede leven, gedetineerden. En mensen die getroffen zijn door wachtlijsten in de zorg, milieuvervuiling, slechte woningen, slechte toegang tot de zorg, huiselijk geweld, de lijst lijkt eindeloos.

Wij verdiepen ons in deze mensen en hun problemen. Met adviesgesprekken, voorlichting en door middel van onderzoek, observatie en analyse van schadelijke maatschappelijke ontwikkelingen. We bedenken individuele en collectieve maatregelen voor de bevordering van de gezondheid en het welzijn van kwetsbare mensen. We proberen hun veerkracht te ondersteunen en te stimuleren. We zoeken verbinding met de sociale en welzijnssector, werkgevers, scholen, gemeenten en de rijksoverheid om samen naar oplossingen te zoeken.

Dit ondanks de beperkte middelen waarmee de publieke zorg het moet doen. Vanuit onze professionaliteit en betrokkenheid kunnen we niet anders dan de bescherming van kwetsbaren en de verbetering van hun gezondheid hoog in het vaandel hebben.  Op 22 november 2019 vindt u op het KAMG-congres 2019 veel voorbeelden en inspiratie. Voor alle artsen M&G en profielartsen voor de zorg voor de kwetsbaren onder ons.

8.30 – ontvangst

9.10 – 12.00 uur – OCHTENDPROGRAMMA

 • 9.10 uur – opening
  Dagvoorzitter
 • 9.20 uur – Is de zorg goed toegerust op de verzorging van kwetsbare groepen?
  prof.dr. Jet Bussemaker, hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg
 • 09.50 uur – pitch LOSGIO
 • 10.00 uur – pauze
 • 10.30 uur – Politiek
  drs. Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 • 11.00 uur – Gevlucht uit Irak
  Omar Hammad, semi-arts
 • 11.30 uur – Straat Dokters
  dr. Igor van Laere, sociaal-geneeskundige bij de GGD en voorvechter van sociaal-medische armenzorg. Oprichter Nederlandse straatdoktersgroep

12.00 uur – Lunch

12.50 – 16.45 uur MIDDAGPROGRAMMA

 • 12.50 – 14.10 uur: Workshopronde 1
 • wisselen
 • 14.15 – 15.35 uur: Workshopronde 2
 • 15.35 uur: pauze
 • 16.00 uur: column KAMG
  Elise Buiting, arts M&G en voorzitter KAMG
 • 16.10 – Prijsuitreiking: Marie-Louise Essink Bot prijs
  Elise Buiting, arts M&G en voorzitter KAMG

16.20 uur – afsluiting en borrel

Datum en locatie

Vrijdag 22 november 2019 | NBC Congrescentrum Nieuwegein | Blokhoeve 1, Nieuwegein

Tarieven

 • Vroegboektarief* lid KAMG € 280,00 (normaal tarief € 300,00)
 • Vroegboektarief* niet-lid KAMG € 300,00  (normaal tarief € 325,00)
 • AIOS € 160,- (AIOS NSPOH krijgen een code om zich in te schrijven)

* Het vroegboektarief geldt tot en met 15 september 2019

Workshops KAMG-congres  Kwetsbare personen, kwetsbare groepen – 22 november 2019

Bijgewerkt tot en met 5 juli 2019

Workshopvoorstellen vanuit de verenigingen zijn welkom! Heb je een idee, stuur dan een e-mail naar Lode Wigersma, voorzitter van de congrescommissie.

1. ‘Kwetsbare personen en groepen in een kwetsbare leefomgeving’, ‘sociale en ruimtelijke injustice’. (Nederlandse Vereniging voor Medisch Milieukundigen – NVMM)

Milieubelasting is vaak hoger op plekken waar minder goede huizen staan, waar mensen wonen met een lager inkomen en minder mogelijkheden om te verhuizen of op een andere manier hun leefomgeving te verbeteren. Eigenlijk worden gezinnen die op deze  plekken wonen dubbel belast. (ref. WHO, zie onder). Na een introductie door een spreker, gaan we samen aan de slag om aan de hand van een concrete locatie te kijken naar lokale verbeteropties. Vervolgens zoomen we uit en gaan met een planologische blik kijken naar de bouwopgave van een stad/gebied en hoe daarmee de dubbele milieubelasting zoveel mogelijk beperkt kan worden.

2. Zorgen voor kansen (Fonds Nuts OHRA – FNO)

Programma Gezonde Toekomst Dichterbij – In de workshop staat het verminderen van sociaal economische gezondheidsverschillen bij gezinnen centraal. De focus in het programma ligt op het verminderen van roken, alcohol overgewicht en het verbeteren van de ervaren gezondheid bij kwetsbare gezinnen.

3. De aios als kwetsbare groep binnen Community Medicine (LOSGIO)

 

4. Psychosociale ondersteuning aan ongedocumenteerden en nieuwkomers, een brug naar zorg (Dokters van de Wereld)

Veel mensen zonder geldige verblijfspapieren en mensen die net een status gekregen hebben, kampen met diverse en vaak forse psychische problemen. De trauma’s uit het land van herkomst of tijdens de route naar Nederland en de onzekerheden hier, zorgen voor spanningsklachten, stress, nachtmerries tot aan PTSS. De weg naar de reguliere GGZ-zorg kent diverse obstakels. Dokters van de Wereld biedt hen in 4 steden laagdrempelige psychosociale ondersteuning (PSO). Wat zien we op onze spreekuren, welke aanpak gebruiken we en wat is nodig voor het waarborgen van adequate GGZ-zorg voor deze kwetsbare mensen? In deze workshop wordt een beeld geschetst van de problematiek, de PSO-aanpak en oplossingsrichtingen. Luister en praat mee!

5. Streetwise met de straatdokter (Nederlandse Straatdokters Groep)

Aandacht voor met name kwetsbare daklozen met Licht Verstandelijke Beperking,

6. ‘Welke ontwikkelingen in de kindergeneeskunde zijn onmisbaar voor u als arts M&G?’ (Vereniging Artsen Volksgezondheid – VAV en Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde – NVFG)

Kinderen zijn een kwetsbare groep, zeker als zij niet gezond zijn. Om de publieke zorg goed op de juiste kinderen te richten en om de privaat-publieke gelden adequaat te besteden, mits effectief en efficiënt, is het van belang om hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Het betreft vaak ernstige aandoeningen bij deze bij uitstek kwetsbare groep. Nieuwe chirurgische en medicinale oncologische behandelingen worden door experts gepresenteerd. Het belang voor en de rol van de arts M&G wordt nader toegelicht.

7. Haal er uit wat erin zit of te wel Het kwetsbare gesprek; jong geleerd is oud gedaan (AJN Jeugdartsen Nederland)

Focus op jongeren in relatie met depressie/adolescenten als kwetsbare groep met de focus op preventie / mentale gezondheidsbevordering.

8. Vaccinatie bij kwetsbare groepen (Vereniging voor artsen Infectieziektebestrijding – NVIB)

Vaccinatie draagt in belangrijke mate bij aan de preventie van infectieziekten. Met de ontwikkeling van nieuwe vaccins kunnen er meer infectieziekten worden voorkomen. Deze vaccinatiemogelijkheden voor preventie worden echter niet ten volle benut, zeker niet voor kwetsbare groepen zoals immuungecompromit­teer­den, ouderen en (te vroeg geboren) kinderen. Al in 2013 constateerde de Gezondheidsraad dat nieuwe vaccins in Nederland bijna niet gebruikt worden. Volgens de Gezondheidsraad vallen deze vaccins tussen wal en schip, omdat ze niet in aanmerking komen voor het Rijksvaccinatieprogramma, te onbekend zijn bij artsen en patiënten en niet worden vergoed. Het gevolg is dat er gezondheidswinst blijft liggen. Tegelijkertijd worden de GGD’en geconfronteerd met vragen van ouders die hun kind(eren) toch willen laten vaccineren tegen ziektes die niet zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma of waarvoor zij niet tot de risicogroep behoren. Recent voorbeeld daarvan is de discussie rondom de meningokokken (MenACWY en MenB) vaccinaties. Vraag is of het wenselijk is dat de GGD-en zich ontwikkelen tot vaccinatiecentra op maat?

9. Infectieziektenbestrijding bij asielzoekers en gedetineerden, een uitdaging!! (Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding – VvAwT)

Bepaalde infectieziekten komen meer voor onder asielzoekers en gedetineerden dan onder de algemene bevolking als gevolg van leefstijl en incidentie van infectieziekten in het land van herkomst. Wat is de rol van de GGD en justitie bij de preventie, diagnostiek en behandeling van infectieziekten. Welke problemen ondervinden zij en welke ketenpartners zijn belangrijk. Speciale aandacht voor tuberculose.

10. Het Kwetsbare jonge kind; de eerste 1000 dagen (Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld – VVAK)

Toelichting volgt.

11. ‘Ontmoeting’ met kwetsbaarheid  binnen de forensische geneeskunde (Forensisch Medisch Genootschap – FMG)

Aan de hand van een waargebeurde casus wordt zowel de kwetsbaarheid van arrestanten als van de forensisch geneeskundigen in hun werk op interactieve wijze  gedeeld. Van de deelnemers aan de wrokshop wordt een kritisch en empatisch werk- en denkniveau gevraagd.

12. De kwetsbare professional (Netherlands School of Public and Occupational Health – NSPOH)

Wat doe je en wie ben je? Ervaar je dat je taken los zijn komen te staan van wie je bent en wat je blij maakt? Sluit wat de organisatie van je verwacht niet meer aan bij wat je aankunt qua werkdruk? Daarin ben je niet de enige. Juist bij werknemers die trouw zijn aan de organisatie, die hulpvaardig zijn en hun werk als roeping zien komt dit voor. In deze workshop delen we informatie en bespreken we hoe we dit plezier weer terugkrijgen.