[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”8685″ img_size=”full” onclick=”custom_link” link=”http://www.kamg.nl/congres/”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_btn title=”Bekijk ook de plenaire sessies” style=”modern” size=”lg” align=”center” button_block=”true” link=”url:%2Fcongres%2Fplenair2017%2F||target:%20_blank|”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_message]Tip! Bekijk ook workshop 12 ‘Gezonde mond, gezond lichaam?’ over de relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid[/vc_message][vc_column_text css=”.vc_custom_1510664789929{padding-top: -60px !important;}”]

1. Ben jij de dokter en/of jezelf?

Sessiebegeleiders: Henrike ter Horst, jeugdarts KNMG en Jeanne-Marie Hament, AIOS M&G, profiel JGZ

Artsen, ook sociaal-geneeskundigen, krijgen steeds vaker te maken met mensen die anders tegen behandelingen of adviezen aankijken dan zijzelf. Ouders twijfelen steeds vaker over vaccineren, er wordt weer meer onveilige seks bedreven en de focus op gezond eten leidt soms zelfs tot intoxicaties. Hoe kijken wij sociaal-geneeskundigen hier tegenaan? Hoe ver of hoe dichtbij staan wij bij mensen die keuzes maken die we als artsen maar moeilijk kunnen begrijpen? Durven wij écht out of the box te kijken en te denken? Wat leert de huidige tijdsgeest ons: zijn het Rijksvaccinatieprogramma, de jeugdgezondheidszorg en de GDD geen verouderde, geïnstitutionaliseerde begrippen geworden? In deze workshop reflecteren we op bovenstaande en vragen we onszelf af waarbij wij ons als sociaal-geneeskundigen veilig voelen. Voelen we ons veilig omdat we nog in een oudere tijdsgeest verkeren? Moeten we hier niet iets aan veranderen? Wij dagen u uit om uw eigen scope te verbreden en met elkaar tot verfrissende inzichten te komen!

Sessie AJN Jeugdartsen Nederland (AJN)

2. Het kan altijd veiliger (en gezonder?)!  Lijdt of leidt de arts M&G in de discussies?

Sessiebegeleiders: Lode Wigersma, arts M&G, Marleen Kraaij, arts M&G, Sylvia van der Lans, adviseur kwaliteit en veiligheid Noordwest Ziekenhuisgroep

Gezondheid en Veiligheid zijn belangrijke ‘drijvers’ van maatschappelijke discussies. Beide containerbegrippen zijn immers behoorlijk rekbaar en vragen dus om een gezamenlijk begrippenkader. De vraag is dan ook niet of iets nog veiliger zou kunnen, maar wat we veilig genoeg vinden. Veiligheid en gezondheid worden moeiteloos in adem genoemd, maar in sommige gevallen schieten veiligheidsmaatregelen zo ver door dat de te winnen gezondheidswinst in schril contrast staat met de benodigde investering. Hoe veilig eigenlijk veilig genoeg is, is een beleidsmatig vraagstuk, maar wel eentje dat gevoed moet worden met de juiste informatie. Dit is een rol die op het lijf geschreven lijkt van een arts M&G. De arts M&G kan immers op basis van wetenschappelijke en medische evidence aangeven welke interventies welke gezondheidseffecten zullen hebben. Wat hebben wij nodig om een professionele rol in deze discussies te kunnen pakken en gegund te krijgen? Na een plenaire introductie werken we in groepen aan 3 onderwerpen (patiëntveiligheid; risico’s in de leefomgeving en omgaan met schaarse financiële middelen).

Sessie Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management en Onderzoek (NVAG)

3. Een veilige omgeving voor kinderen? Een leven lang effect!

Sessiebegeleiders: Peter van den Hazel, Arts M&G, profiel MMK, GAGS, Henk Jans, Arts M&G, profiel MMK, GAGS, Femke de Zwart, Arts M&G, profiel MMK, Rinske Keuken, Arts M&G, profiel MMK, GAGS, Anna van Leeuwen, Arts M&G, profiel MMK

Deelnemers worden aan de hand van een aantal korte wetenschappelijke updates over diverse thema’s, zoals bijvoorbeeld luchtverontreiniging, rubbergranulaat, lood in grond en drinkwater, meegenomen in de medisch milieukundige risico’s en kansen in de wereld van het kind. Bij elk onderwerp wordt gekeken naar mogelijke kansen en handelingsperspectieven voor de diverse sociaal geneeskundigen. Tijdens deze korte updates verzamelen we vragen en discussiepunten bij de deelnemers, die vervolgens in een paneldiscussie ter sprake worden gebracht. Hoe kunnen wij onze rol als arts M&G vormgeven en gezamenlijk het effect van onze acties vergroten? In deze paneldiscussie komt ook aan de orde hoe we als gezondheidsprofessionals en politiek samen kunnen werken om kinderen veiliger te laten opgroeien.

Sessie Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM)

4. Als de pers er maar geen lucht van krijgt – risicocommunicatie

Sessiebegeleiders: Arian Kuil, mediatrainer en communicatieadviseur, Fred Woudenberg, adviseur leefomgeving en risicocommunicatie, Yvonne Vendrig, aios M&G profiel MMK, Laurens Hondema, aios M&G profiel MMK en Sabine Bantjes, aios M&G profiel IZB

‘Omvang eierschandaal groeit met de dag’, ‘Gruwelmug, het grote gevaar, rukt op’… En zo zijn er nog meer voorbeelden van nieuwsberichten waarbij maatschappelijke onrust is ontstaan rondom situaties die volgens o.a. RIVM en GGD’en op dit moment nauwelijks risico’s opleveren. De rol van de (digitale) media en sociale media bij situaties als deze is groot. Opinies en speculaties worden razendsnel verspreid en gedeeld onder de bevolking waardoor bij velen een gevoel van onveiligheid ontstaat. Medisch professionals besteden in de risicocommunicatie veel aandacht aan hun boodschap. Maar wat voor boodschap breng je als er nog veel onzekerheden zijn? En hoe pak je dat aan? Hoe kan je gebruik maken van de media? Welke rol pak je als arts M&G bij de communicatie in tijden van maatschappelijke onrust? Wat heb jij nodig om deze rol te pakken?  In deze workshop word je uitgedaagd om samen met experts op het gebied van risicocommunicatie en journalistiek aan de slag te gaan met vraagstukken rondom veiligheid en risicocommunicatie.

Sessie Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding (LOSGIO)

5. Lichaamsmaterialen voor transplantatie en transfusie; veiligheid in tijden van globalisering en grootschalige wijze van voedselproductie

Sessiebegeleiders: Niubel Díaz Padilla, donorarts KNMG en Susan Marks, donorarts KNMG

Door globalisering, klimaatverandering en de grootschalige wijze van voedselproductie, ziet men in Europa andere infectieziekten opduiken dan we gewend waren. Sommige van deze “nieuwe” infecties kunnen via transfusie en/of transplantatie van lichaamsmaterialen overgedragen worden van mens op mens en vormen daarom een bedreiging voor de veiligheid van ontvangers van lichaamsmateriaal. Gebrek aan een eenduidig beleid was in Nederland tijdens uitbraken van Q-koorts de afgelopen jaren te zien. Geen van de instellingen waar er met lichaamsmateriaal wordt gewerkt is leidend wat betreft detectie van infectieziekten en het opstellen van een landelijk beleid. In deze workshop zullen wij aan de hand van een risicobeoordeling voor de ziekte van Chagas, laten zien hoe preventieve maatregelen gehanteerd zouden kunnen worden. Daarbij kijken wij samen met u aan de hand van de casuïstiek wat de moeilijkheden zijn in het ontwikkelen van een gezamenlijk richtlijn voor alle soorten lichaamsmateriaal

Sessie Nederlandse Vereniging van Donor Geneeskunde (NVDG)

6. De veiligheid van het kind centraal bij indicatiestelling in het sociaal domein. Hoe kunnen medisch adviseur, jeugdarts en vertrouwensarts beter samenwerken?

Sessiebegeleiders: Cisca Koning- van den Berg van Saparoea, arts M&G, profiel JGZ, Henrique Sachse, arts M&G, profiel JGZ, Annemiek van Woudenberg, arts M&G, profiel JGZ

Samenwerken in de jeugdketen is noodzakelijk om de veiligheid van kwetsbare jeugdigen te verhogen. PGB, individuele begeleiding, verstrekking van rolstoel en andere hulpmiddelen, het zijn allemaal voorbeelden van voorzieningen die worden ingezet met het doel om gezondheid, ontwikkeling en welzijn van een kind te verbeteren. In de praktijk is het effect echter soms tegengesteld en ontstaat er onveiligheid. In ons werk worden we regelmatig verplicht om te werken met geldende kaders, zoals het afwegingskader Kindermishandeling en het afwegingskader PGB. De kaders moeten recht doen aan de wet- en regelgeving én aan onze professionele verantwoordelijkheid voor het individu en voor de samenleving. Hoe samenwerking en afstemming van Indicerende en Adviserende artsen, Jeugdartsen en Vertrouwensartsen kan bijdragen aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid verkennen we in deze workshop.

Sessie Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen (VIA)

7. Gedwongen opname: een uitdaging naast je dagelijkse routine

Sessiebegeleiders: Natasha van’t Boveneind-Vrubleuskaya, arts M&G, profiel TBC-bestrijding en Mariska Petrignani, arts M&G, profiel IZB

Besmettelijke patiënten die zich niet houden aan de infectiepreventiemaatregelen  en daarmee een gevaar vormen voor de volksgezondheid  kunnen via de GGD met een rechterlijke machtiging gedwongen geïsoleerd opgenomen worden. Tegenwoordig komt het in de dagelijkse praktijk van infectieziektebestrijding zelden voor. In onze interactieve workshop, aan de hand van casuïstiek uit de praktijk van tuberculosebestrijding en nieuwe ontwikkelingen, laten wij zien en ervaren hoe dit in de praktijk verloopt.

Sessie Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding (VVaWT)

8. Staat de privacywetgeving in Nederland de aanpak van Kindermishandeling en HG in de weg?

Sessiebegeleiders: Lia Jak, vertrouwensarts en Jolande Schoonenberg voorzitter VVAK, vertrouwensarts

In Nederland hebben we voor artsen de ‘KNMG – meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld’ als basis voor ons handelen. Na signaleren is handelen de eerste stap in de aanpak van deze problematiek. Melden is hierbij één van de mogelijkheden die aan de orde komt. Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan welke stappen een professional zelf kan zetten in samenwerking met betrokkenen en andere professionals. Dit alles tegen het licht van de bestaande privacywetgeving. Artsen worden toenemend door de overheid aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van hun handelen.  Op dit moment is een nieuwe Veldnorm in ontwikkeling, in de wetgeving benoemd als “Afwegingskader”, waarover één en ander zal worden toegelicht. De vraag ‘is controle beter dan vertrouwen?’ zal van verschillende kanten belicht worden. Met elkaar kijken we naar de inzet van ‘Regie’, ‘Monitoring’, ‘Vertrouwen’ en ‘Controle’. De vraag “Wat is goed genoeg?” is leidend bij de gedachtevormingen en het afwegen van dilemma’s.

Sessie Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK)

9. Wie waakt over de zorg voor de verzekerde?

Deze workshop bestaat uit twee delen:

  1. Continuïteit van zorg voor de verzekerde/patiënt na verscherpt toezicht vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg: Wat is de rol van de arts Maatschappij & Gezondheid?

Sessiebegeleider: dr. Rajaa Tourbi-Ezzahiri, aios M&G

Wanneer zich bij een zorgaanbieder risico’s voordoen ten aanzien van de kwaliteit van zorg, kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een maatregel opleggen aan de betreffende zorgaanbieder. Dit kan leiden tot het (tijdelijk) niet leveren van bepaalde zorg door de betreffende zorgaanbieder met negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid, veiligheid, kwaliteit en tijdigheid van zorg voor de verzekerde. In deze situatie dient de arts Maatschappij & Gezondheid (M&G), werkzaam bij een zorgverzekeraar, zich vanuit haar zorgplicht, zoals gedefinieerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), proactief op te stellen om de kwaliteit van zorg voor de eigen verzekerden te borgen. Hoe wordt dit in de praktijk gedaan en wat merkt de verzekerde/patiënt hiervan? Welke stakeholders zijn betrokken bij dit probleem?  Wat wordt er van de arts M&G verwacht? Deze vragen zullen besproken worden tijdens de workshop. Aangezien op dit moment het onderwerp zorgplicht hoog op de politieke agenda staat van zowel de (demissionair) minister Schippers als de NZa, willen we graag met u van gedachten wisselen over de inhoud van een strategisch beleidsvoorstel aangaande dit vraagstuk. 

  1. Hier waak ik.

Sessiebegeleiders: Frans Philipszoon, arts, PhilMed Zorginnovatie en Wouter van Berckel, apotheker, Pharmaffect

Wie onderzoekt de veiligheid van nieuwe onderzoeken, behandelingen, genees- en hulpmiddelen, diagnostica, devices en implantaten? Wie bewaakt de toegang hiervan tot de markt en beschermt de burger tegen al te roekeloze “blootstelling” aan innovaties. “Gooien we de boel op slot” of kan dat ook zonder de vooruitgang te blokkeren en zonder dat de patiënt kans op verbetering wordt onthouden? Hoe wordt dit georganiseerd en hoe gaan we om met grenzen? Wat zijn de komende veranderingen in EU-regelgeving m.b.t. toelating van hulpmiddelen, diagnostica, devices en implantaten? Wat ‘importeren’ we vanuit het buitenland? Aan u de vraag welke rol is hierbij is weggelegd voor de arts M&G en hoe u hieraan vorm denkt te geven?”

Sessie Vereniging van Adviserend Geneeskundigen bij Zorgverzekeraars (VAGZ)

10. Zoönosen, bestuur en veiligheid (NVAG)

Sessiebegeleiders: Reinier Klein Haneveld, arts M&G, profiel Beleid en Advies, MPH, Henk Kruisselbrink, arts M&, Jos van de Sande, arts M&G, profiel Beleid en Advies

De Q-koorts- epidemie; leerpunten voor de arts M&G
In deze ‘table top’-oefening voor artsen M&G wordt aan de hand van een casus de medisch inhoudelijke overwegingen en beslissingen besproken, als ook de professionele dilemma’s en consequenties van de beslissingen bij een zoönose uitbraak. Uitgebreid komen de politiek bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken aan de orde. De deelnemers worden uitgedaagd concrete beslissingen te nemen, deze adequaat te communiceren en te verantwoorden. De table top-begeleiders geven, ieder vanuit hun ervaringen, feedback en leerpunten aan. De oefening is interactief. Aan het eind worden geleerde lessen mee gegeven.

Sessie Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management en Onderzoek (NVAG)

11. Opperste paraatheid bij (dreigende) infectieziektecrisis

Sessiebegeleiders: Emiel Boers, AIOS M&G, profiel beleid en advies en Andre Jacobi, senior beleidsadviseur RIVM

Hoe is Nederland beschermd tegen een infectieziektecrisis? In deze workshop leert u meer over de civiele en militaire preparedness & respons bij een (dreigende) infectieziektecalamiteiten. Aan de hand van casuïstiek verkrijgt u inzicht over de mogelijkheden voor civiele en militaire samenwerking ten tijde van crisis. Hoe wordt er gesignaleerd, afgestemd en een beleid bepaald? Hoe verloopt de crisiscommunicatie? In deze workshop ga je hier zelf over nadenken en worden jouw ideeën van kundig commentaar voorzien door experts van het RIVM (Landelijke Coördinatie Infectieziekten (LCI) en Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten (EPI)) en het ministerie van Defensie.

Sessie Vereniging voor artsen Infectieziektebestrijding samen met Defensie

12. Een gezonde mond, een gezond lichaam?

Sessiebegeleider: Bruno Loos, hoogleraar parodontologie

Dat er samenhang is tussen mondgezondheid en algemene gezondheid is bekend. Hart- en vaatziekten, diabetes en zwangerschapscomplicaties bijvoorbeeld worden al langer gekoppeld aan problemen in de mond. En cariëspreventie en het signaleren van overgewicht zijn belangrijke onderwerpen voor de tandarts. Maar hoe zien deze relaties er precies uit? Werkt het verbeteren van de mondgezondheid inderdaad positief op het voorkomen of genezen van bepaalde ziekten? Wat zijn daarover de nieuwste inzichten? En wat kan de tandarts voor u als arts betekenen? Daarover praat hoogleraar parodontologie Bruno Loos u graag bij. Aan de hand van actueel onderzoek geeft hij u inzicht in de betekenis van een gezonde mond voor een gezond lichaam en iemands persoonlijk welbevinden.

Sessie Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]