Corona vaccinatie

Waarom vaccineren we tegen COVID-19?

De ziektelast door COVID-19 is aanhoudend hoog. Zorgverleners zijn overbelast. De toegankelijkheid van onze gezondheidszorg in het geding. Het filmpje ‘not so bad, yet terrible’ vat de situatie samen.

Welke vaccins zijn er beschikbaar?

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft twee coronavaccins goedgekeurd.
Het Duitse BioNTech en Amerikaanse Pfizer vaccin was het eerste coronavaccin dat in de Europese Unie mag worden gebruikt. Je vindt hier de wetenschappelijke publicatie van het Pfizer/BioNTech vaccin. De werking van dit vaccin is door Prof. Dr. Marjolein van Egmond samengevat in dit filmpje. Op 6 januari keurde de EMA het Moderna-vaccin goed. Vier andere farmaceuten – Janssen, AstraZeneca, Sanofi/GSK en CureVac – hopen dat hun coronavaccins in de loop van 2021 beschikbaar komen op de Europese markt. Zie voor meer informatie over de verschillende vaccins de website van het CBG en de Nederlandse Vereniging voor Microbiologie.

Wie vaccineren we tegen COVID-19?

De vaccins zijn vooralsnog schaars. Daardoor moet zorgvuldig worden gekeken wie wanneer welk vaccin aangeboden krijgt. De Gezondheidsraad heeft op 24 december 2020 het eerdere advies over de vaccinatiestrategie aangescherpt. Begin januari 2021 is, na toenemende druk in en uit de zorg, besloten de vaccinatiestrategie aan te passen. Zie de kamerbrief van 4 januari 2021 en de bijbehorende flowchart met een overzicht welke mensen wanneer – naar verwachting – worden opgeroepen voor welk vaccin.
Het aanpassen van de vaccinatiestrategie zal waarschijnlijk herhaaldelijk gebeuren, bijvoorbeeld bij veranderingen van het virus, als er nieuwe vaccins beschikbaar komen en de kennis over het toedienen van de vaccins ook binnen Nederland groeit. Zie het gezamenlijke advies van het OMT en de Gezondheidsraad d.d. 5 jan. 2021 en het advies van de Gezondheidsraad over het Moderna vaccin en de vaccinatiestrategie.

Waar vind ik informatie over vaccinatie tegen COVID-19?

De website www.coronavaccinatie.nl van Rijksoverheid is bedoeld voor alle Nederlanders met vragen over het vaccineren tegen COVID-19.

Het RIVM ondersteunt zorgverleners met extra informatie. Rechtstreeks via de website https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins en via de koepels en wetenschappelijke verenigingen van zorgverleners (bijvoorbeeld V&VN, LHV/ NHG). Professionals betrokken bij de uitvoering van het vaccineren, worden op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief.

De  RIVM ontwikkelde een e-learning.

Hoe houden we zicht op de veiligheid van het vaccin?

Het Lareb houdt – samen met onder andere het RIVM en het CBG – zicht op de veiligheid van de nieuwe vaccins door de bijwerkingen te signaleren en te onderzoeken.
https://www.lareb.nl/image-widget/informatie-over-covid-19

Wat doet KAMG?

De leden van de KAMG zijn op verschillende manieren betrokken bij het bestrijden van de COVID-19 uitbraak, het beperken van de bijwerkingen van de Lockdown en het vaccineren tegen COVID-19. Desgewenst zijn zij bereikbaar voor zorgverleners om te sparren, bij voorkeur via de verschillende wetenschappelijke verenigingen en branche verenigingen, zodat de informatie over coronavaccinatie maximaal gedeeld wordt binnen de beroepsgroepen. Daarbij benadrukken we het belang en de mogelijkheden voor een open, persoonlijk, gesprek om mensen te steunen bij het maken van een weloverwogen keuze.