Corona vaccinatie

Waarom vaccineren we tegen COVID-19?

De ziektelast door COVID-19 is aanhoudend hoog. Zorgverleners zijn overbelast. De toegankelijkheid van onze gezondheidszorg in het geding. Het filmpje ‘not so bad, yet terrible’ vat de situatie samen. Alexander Friedrich en Marjolein Knoester schetsen in 25 min de huidige situatie.

Welke vaccins zijn er beschikbaar?

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft drie coronavaccins goedgekeurd. Het Duitse BioNTech en Amerikaanse Pfizer vaccin was het eerste coronavaccin dat in de Europese Unie mag worden gebruikt. Je vindt hier de wetenschappelijke publicatie van het Pfizer/BioNTech vaccin. De werking van dit vaccin is door Prof. Dr. Marjolein van Egmond samengevat in dit filmpje. Op 6 januari keurde de EMA het Moderna-vaccin goed en op 29 januari volgde het vaccin van AstraZeneca. Drie andere farmaceuten – Janssen, Sanofi/GSK en CureVac – hopen dat hun coronavaccins in de loop van 2021 beschikbaar komen op de Europese markt. Zie voor meer informatie over de verschillende vaccins de website van het CBG en de Nederlandse Vereniging voor Microbiologie.

Wie vaccineren we tegen COVID-19?

De vaccins zijn vooralsnog schaars. De Gezondheidsraad adviseert, deels in samenwerking met het OMT, over de gewenste vaccinatiestrategie. Zie voor achtergronden de adviezen van  d.d. 24 december 2020 (= een aanscherping van het eerste advies), het advies over het Modernavaccin en het advies over het vaccin van AstraZeneca. Het aanpassen van de vaccinatiestrategie zal waarschijnlijk herhaaldelijk gebeuren, bijvoorbeeld bij veranderingen van het virus, als er nieuwe vaccins beschikbaar komen en de kennis over het toedienen van de vaccins ook binnen Nederland groeit. Zie hiervoor onder andere het gezamenlijke advies van het OMT en de Gezondheidsraad d.d. 5 jan. 2021 en d.d. 11 januari 2021.

Op 4 februari 2021 verscheen ook een rapport van de Gezondheidsraad over de ethische en juridische afwegingen rondom de COVID-19 vaccinaties.

Waar vind ik informatie over vaccinatie tegen COVID-19?

De website www.coronavaccinatie.nl van Rijksoverheid is bedoeld voor alle Nederlanders met vragen over het vaccineren tegen COVID-19.

Het RIVM ondersteunt zorgverleners met extra informatie. Rechtstreeks via de website en via de koepels en wetenschappelijke verenigingen van zorgverleners (bijvoorbeeld V&VNLHVNHG). Professionals betrokken bij de uitvoering van het vaccineren, worden op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief. De RIVM ontwikkelde ook een e-learning.

Ook de KNMG heeft informatie bijeengebracht in een dossier over COVID-19 vaccinatie.

Hoe houden we zicht op de veiligheid van het vaccin?

Het Lareb houdt – samen met onder andere het RIVM en het CBG – zicht op de veiligheid van de nieuwe vaccins door de bijwerkingen te signaleren en te onderzoeken. Dit gebeurt zowel via meldingen als actieve opvolging van gevaccineerde mensen. Wekelijks laat geeft het Lareb een update.

Wat doet KAMG?

De leden van de KAMG zijn op verschillende manieren betrokken bij het bestrijden van de COVID-19 uitbraak, het beperken van de bijwerkingen van de Lockdown en het vaccineren tegen COVID-19. Desgewenst zijn zij bereikbaar voor zorgverleners om te sparren, bij voorkeur via de verschillende wetenschappelijke verenigingen en branche verenigingen, zodat de informatie over coronavaccinatie maximaal gedeeld wordt binnen de beroepsgroepen. Daarbij benadrukken we het belang en de mogelijkheden voor een open, persoonlijk, gesprek om mensen te steunen bij het maken van een weloverwogen keuze.

Laatste update: 15 februari 2021.