/Herregistratie

Herregistratie

9 juni 2016
contractAls arts dien je je periodiek te herregistreren. Er zijn twee soorten:
  1. Herregistratie voor de Wet BIG: relevant voor basisartsen, artsen in opleiding en profielartsen
  2. Herregistratie bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS): relevant voor geneeskundig specialisten en profielartsen.

Besluit Herregistratie Specialisten

Eind december 2015 keurde de minister het Besluit Herregistratie Specialisten van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) goed en werd het bekend gemaakt. Op 1 januari 2016 trad het besluit in werking. Het besluit beschrijft de (nieuwe) eisen voor periodieke herregistratie van specialisten en profielartsen.

In het kort zijn dit de nieuwe eisen:

Per 1 januari 2016

  • 16 uur per week werkzaam in specialisme
  • 5 x 40 = 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering

Per 1 januari 2020 – kwaliteitsvisitaties

  • 1 x 5 jaar evaluatie individueel functioneren = jaarlijkse zelfevaluatie + gesprek + POP
  • 1 x 5 jaar externe kwaliteitsvisitatie = evaluatie groep + gesprek + verbeterplan

Download het besluit

Icoon gemaakt door EpicCoders van www.flaticon.com onder licentie van CC 3.0 BY