Orgaandonatie

Eerste Kamer wint advies in over orgaandonatie (KNMG)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De Eerste Kamer gaat niet meteen stemmen over het wetsvoorstel voor een actief donorregistratiesysteem. De leden spreken eerst nog met vertegenwoordigers vanuit het veld tijdens twee deskundigenbijeenkomsten. KNMG-voorzitter René Héman zit ook aan tafel en benoemt praktische knelpunten voor zijn achterban.

Artsen vinden het belangrijk dat er meer organen beschikbaar komen. Tegenover de vraag of daarvoor het wettelijk systeem al dan niet gewijzigd zou moeten worden, staat de KNMG neutraal. Dit is een politieke keuze. Vanuit de artsenfederatie wordt wel nadrukkelijk gekeken naar de uitvoerbaarheid en de werkbaarheid op onderdelen van het voorstel.

Knelpunten

De KNMG heeft de Eerste Kamer via een brief op de hoogte gesteld van de geconstateerde knelpunten. Het gaat dan met name om de beoordeling van de vroegere wilsbekwaamheid van de overledene, de positie van wilsonbekwamen en de rol van de nabestaanden. De KNMG meent dat deze punten kunnen leiden tot complexe situaties en onwenselijke discussies rond het levenseinde.

Deskundigenbijeenkomsten

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel houdt de Eerste Kamer twee deskundigenbijeenkomsten. De Eerste Kamerleden willen zich zo volledig mogelijk laten informeren voordat ze over de wet gaan stemmen. Bij de eerste deskundigenbijeenkomst 23 mei 2017 staat het perspectief van betrokkenen en het medisch perspectief centraal. De bijeenkomst van 6 juni 2017 focust zich op de systematiek in breed perspectief.

Bron: www.knmg.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]