Functioneren meten

Evaluatie individueel functioneren stap voor stap dichterbij

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Zoals de meeste artsen ondertussen weten zijn er in 2016 nieuwe regels aangekondigd voor herregistratie van specialisten. Een belangrijke wijziging voor artsen in de sociale geneeskunde is dat de arts moet deelnemen aan evaluatie van het individuele functioneren en van de groep waarbinnen de arts werkzaam is. 

De nieuwe regelgeving geeft geen inhoudelijke criteria voor de periodieke evaluatie van het functioneren (individueel en als groep), maar bepaalt dat deze volgens de (geaccrediteerde) systematiek van de eigen wetenschappelijke vereniging gevolgd dient te worden. Uiterlijk per 1 januari 2020 moet een systeem hiervoor operationeel zijn. De projectgroep ‘Evaluatie Individueel Functioneren’ (EIF) ging najaar 2016 van start om dit systeem te ontwikkelen en in het leven te roepen.

Bekijk ook de twee meest gestelde vragen onder dit bericht.[/vc_column_text][vc_column_text]

Wat is er tot nu toe gedaan?

Begin april 2017 accordeerden de besturen van de NVVG, GAV en KAMG het advies van de projectgroep over de instrumenten die in het EIF gehanteerd zullen worden. Advies is om instrumenten, zoals een vragenlijst en toetsinstrumenten* eenvoudig beschikbaar te maken op een daarvoor bestemde website. De vragenlijsten voor MultiSource Feedback en zelfevaluatie worden ontwikkeld op basis van de lijsten die medisch specialisten al hanteren.[/vc_column_text][vc_column_text]

Wat gaat er nu gebeuren?

De komende maanden werken we aan twee belangrijke onderdelen:

  1. Een model om EIF in de praktijk vorm te geven.
  2. Voorstellen om de huidige ICT-groepen te gaan professionaliseren. Dit is noodzakelijk omdat er verplichte EIF-kwaliteitsvisitaties binnen de ICT-groepen plaats gaan vinden. Met pilots binnen alledrie de verenigingen toetsen we hoe dit systeem in de praktijk werkt. Binnenkort nodigen we een grote klankbordgroep van artsen uit alle hoeken van de KAMG/NVVG/GAV uit voor praktijkadvies over deze zaken.

Het praktijkmodel voor EIF en de aanpak voor de professionalisering van de ICT-groepen vormen samen het systeem waarmee we voldoen aan de nieuwe regelgeving. Bij de ontwikkeling hiervan hebben we nauw overleg met de RGS. Zo zorgen we ervoor dat wat we ontwikkelen voldoet aan de eisen van de RGS. En met elkaar werken we aan een systeem dat zo goed mogelijk bijdraagt aan onze kwaliteit en tegelijkertijd arbeidsluw en zo prettig mogelijk is.

* Deze staan ook beschreven in de Landelijke Opleidingsplannen van de sociaal geneeskundige wetenschappelijke verenigingen.[/vc_column_text][vc_message]

Meer weten en meedenken?

Kom dan naar de themamiddag die (ook) over dit belangrijke onderwerp gaat. Voor de KAMG is deze themamiddag op 1 juni 2017.[/vc_message][vc_separator][vc_column_text]

Veelgestelde vragen

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

hoe verhoudt een POP zich tot EIF?

Het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) fungeert als vliegwiel voor de ontwikkeling van de arts; met het POP kan de arts gericht werken aan verbeteracties die onder andere uit de EIF voortkomen. Het POP is voor de wat jongere of recent geregistreerde artsen een bekend begrip: het vormt de ruggengraat van de opleiding tot arts in een sociaal geneeskundig profiel of specialisme. Onderliggende gedachte is dat elke arts zich blijft ontwikkelen en dat een POP behulpzaam is om dat gericht, doelmatig en onderbouwd te doen. Elke arts maakt een POP en past dit jaarlijks aan, mede gebaseerd op de reflectie op zijn of haar eigen ontwikkeling in het afgelopen jaar.[/vc_column_text][vc_column_text]Lees ook: Evaluatie individueel functioneren – het verplichte leuk maken[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Waarom vindt de EIF-kwaliteitsvisitatie plaats in de ICT-groep?

De meeste artsen in de sociale geneeskunde werken in een multidisciplinair team. Vaak als enige arts. Soms worden deze teams in het kader van de Wet Publieke gezondheid gevisiteerd waarbij de bijdrage van het team aan (onderdelen van) de volksgezondheid wordt beoordeeld. Bij EIF gaat het erom dat je ook als individuele arts aantoonbaar nadenkt over en reflecteert op jouw functioneren. De bedrijfsartsen/ NVAB kozen voor een individuele kwaliteitsvisitatie binnen een speciale visitatiegroep. De besturen van de KAMG/NVVG en GAV kozen ervoor EIF te koppelen aan de ICT-groepen. Dit beperkt de werklast en biedt een uitgelezen kans om de ICT-groepen verder te professionaliseren. Daarmee ontstaat een blijvende en positieve impact op de kwaliteit van de professionals in de sociale geneeskunde.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]