Arts M&G Infectieziektenbestrijding

Factsheet ‘Pilot verbreding praktijkonderwijs aios Infectieziektebestrijding’

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In 2017 en 2018 voerden de GGD’en in de regio Oost*, GGD Gelderland-Zuid en GGD Gelderland-Midden/VGGM een pilot uit voor aios Infectieziektenbestrijding (IZB). Het ministerie van VWS en de RGS stemden in met de pilot. De aios IZB konden zodoende binnen de regio stage lopen bij een andere GGD dan die waarvoor zij werken. De stages zijn uitgevoerd als uitwisselingsstages onder (hoofd) verantwoordelijkheid van de eigen praktijkopleider en met begeleiding van een RGS-erkende praktijkopleider uit de stage-GGD.

Verbreden en versterken

Op deze manier kunnen aios tijdens hun opleiding kennis maken met verschillende organisaties en praktijkopleiders ter verbreding en versterking van hun kijk op het vakgebied. Dit brengt de aios nieuwe inzichten en biedt eenverse impuls aan de opleiding. Ook organisaties zijn gebaat bij de tijdelijke intrede van andere aios met een frisse blik op de organisatie en werkwijzen.

Positieve resultaten

Het doel van de pilot was onderzoeken of uitwisselingsstages bijdragen aan het versterken en verbreden van het praktijkdeel van de opleidingen in de sociale geneeskunde. Uit de resultaten, zie ook onderstaande factsheet, blijkt dat dat het geval is. Alle betrokkenen gaven aan de pilot zeer positief te waarderen. Daarom krijgen alle aios IZB die studeren in ‘oude’ opleidingsstructuurde gelegenheid tot uitwisselingsstages. De gekozen stage-opzet leent zich ook voor de andere profielen binnen Maatschappij en Gezondheid.

De resultaten van de pilot laten ook zien dat de opzet in de ‘nieuwe’ opleiding waarbij aios in verschillende stages een bredere kijk op het vakgebied wordt geboden een goede keuze is om de opleiding de versterken.

Download de factsheet

*GGD Twente, GGD IJsselland, GGD Noord- en Oost-Gelderland[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]