Samen sterker

Fusie tussen NVAG, VAGZ en VIA

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De algemene ledenvergaderingen van de VAGZ, de NVAG en de VIA zijn akkoord gegaan met de fusie van hun verenigingen, leidend tot één nieuw op te richten vereniging. De bestuurlijke en organisatorische fusie zal in april / mei 2018 zijn beslag krijgen.

Er is een groot aantal redenen om te fuseren en onze leden bij elkaar te brengen in één vereniging:

  • Onze gemeenschappelijke belangen zijn groter en belangrijker dan onze verschillen.
  • Door de huidige versnippering is onze beroepsgroep onzichtbaar en onbegrepen. Samengaan maakt ons strategisch en inhoudelijk sterker.
  • We worden zichtbaarder en weerbaarder ten opzichte van externe partijen.
  • Het bijeenbrengen van verschillende beroepsgroepen in één vereniging werkt inspirerend.
  • De organisatie en logistiek worden efficiënter en leggen minder druk op vrijwilligers.
  • We integreren onze gezamenlijke bijdrage aan het nieuwe opleidingsplan en de nascholing.

We creëren, kortom, meerwaarde voor onze leden.

Beroepsspecifieke netwerken, werkgroepen e.d. die nu in de drie verenigingen aanwezig zijn, kunnen binnen de nieuwe fusievereniging blijven bestaan, of naar behoefte nieuw gevormd worden. We vinden het heel belangrijk dat leden zich blijven herkennen in, en aansluiten bij de nieuwe vereniging. Bestuur, financiën, ledenadministratie, commissies voor PR, opleiding en nascholing, secretariële en administratieve taken, de organisatie van de nascholingen, de website en de nieuwsbrief worden centraal georganiseerd. Het eerste bestuur van de nieuwe vereniging zal bestaan uit twee leden vanuit elke constituerende vereniging. De voorzitter wordt separaat benoemd.

De besturen van NVAG, VIA en VAGZ zijn verheugd over deze belangrijke stap en zien de toekomst van de nieuwe vereniging met vertrouwen en plezier tegemoet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]