Geaccrediteerde deskundigheids-bevordering

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Nadat het Besluit Herregistratie Specialisten in werking trad, informeerde de RGS ons, de NVAB en de NVVG over een onvoorziene ‘complicatie’ voor de herregistratie van sociaal geneeskundigen. Het besluit spreekt namelijk over 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering.

Sociaal geneeskundigen kennen wel een goedgekeurde, maar niet een formeel geaccrediteerde ODB-tabel. ODB staat voor Overige DeskundigheidsBevordering. Daarom hebben de besturen van NVAB, NVVG en KAMG de RGS onmiddellijk en formeel laten weten dat de huidige ODB-tabel wat ons betreft geldt als grondslag voor herregistratie. Daarmee is het probleem voor de korte termijn opgelost. Dit jaar onderzoeken we gezamenlijk hoe we de ODB-tabel structureel en toekomstbestendig kunnen omzetten in ‘geaccrediteerde deskundigheidsbevordering’. Dit betekent o.a. dat:

  • de ODB-tabel formeel geaccrediteerd moet worden
  • de onderdelen qua uren gemaximeerd moeten worden
  • onderdelen van de ODB-tabel gesloten normen moeten krijgen die vervolgens opgenomen moeten worden in GAIA.

Het ABSG (accreditatiebureau sociale geneeskunde) gaat ons hierbij helpen, wat wij zeer waarderen. Vooralsnog hoef je niets anders te doen dan gebruikelijk om accreditatie aan te vragen of punten te krijgen.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Dossier Herregistratie” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]