Beleid en advies

Herregistratie BIG – profielartsen B&A let op!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 1 januari 2018 geldt de periodieke herregistratie voor artsen. Voor RGS-geregistreerde geneeskundig specialisten, zoals arts M&G, gaat dit automatisch. Profielarts is echter geen wettelijk erkend specialisme. Daarom hebben KNMG, KAMG en het ministerie van VWS hierover praktische werkafspraken gemaakt. Bij de aanvraag voor herregistratie in het BIG-register kan een actueel bewijs van registratie in het profielregister KNMG worden bijgevoegd. Deze wordt geaccepteerd als voldoende ‘bewijs’ voor herregistratie in het BIG-register. In tegenstelling tot eerdere berichten, geldt dit toch NIET onverkort voor het profiel Beleid & Advies.

Eerder berichtten wij dat de KNMG voor de herregistratie in het profiel Beleid & Advies een nieuwe werkgeversverklaring zou hanteren, waarin de werkgever verklaart dat de verrichtte werkzaamheden op het terrein van de individuele gezondheidszorg hebben gelegen. Dit is echter niet gebeurd. Sinds augustus 2017 krijgen wij vanuit de KNMG signalen dat het CBIG (het BIG-register) de herregistratie van artsen met het profiel Beleid & Advies met extra aandacht zal behandelen en dat de RGS-profielregistratie bij nader inzien niet volstaat voor herregistratie BIG. Een aanvullende verklaring voor werkzaamheden op het gebied van de individuele gezondheidszorg wordt gevraagd.

Werkgeversverklaring

De KNMG is in overleg met het ministerie van VWS om nadere afspraken te maken over de manier waarop artsen uit het profiel Beleid & Advies kunnen aantonen dat zij voldoende uren (gemiddeld 8 uur per week) in de individuele gezondheidszorg (zie het beoordelingskader) hebben gewerkt. Zodra hierover meer duidelijkheid is, volgt nadere informatie op de website van de KNMG. Voor nu adviseren wij profielartsen Beleid & Advies een werkgeversverklaring te laten invullen en zorg te dragen voor een juiste functiebeschrijving. De werkgeversverklaring vind je op www.bigregister.nl. Je kunt deze ook direct downloaden (pdf).

Wanneer je hier vragen over hebt, kun je deze stellen via bureau@kamg.nl, dan sturen wij ze door naar KNMG en VWS voor de meest actuele informatie. Je kunt ook terecht bij je eigen vereniging: NVAG of VAGZ.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]