Enquete Capaciteitsorgaan tbv capaciteitsplan 2019

Hoeveel tijd werk jij? – enquête Capaciteitsorgaan

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Het Capaciteitsorgaan werkt aan het Capaciteitsplan 2019 voor de sociale geneeskunde. Volgens planning verschijnt het plan eind dit jaar. Belangrijk is om te weten hoeveel uren gewerkt wordt door profielartsen. Het Capaciteitsorgaan laat een enquête uitvoeren zodat de profielartsen zelf kunnen aangeven hoeveel zij werken en welk percentage fte voor hen geldt. Het onderzoekt dient als nulmeting.

Binnenkort ontvangen alle profielartsen een e-mailbericht van bureau Regioplan, via de RGS. Het verzoek is dan om de enquête, bestaande uit elf vragen, in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt ter bepaling van het aantal gewerkte fte en in de toekomst voor een eventuele arbeidstijdverandering. Om dit betrouwbaar en realistisch te kunnen doen, is een grote respons op deze enquête essentieel.

 De KAMG verzoekt de individuele leden dan ook om de mail in de gaten te houden en na ontvangst de enquête in te vullen.

Delphi-sessies werkproces

In de tweede plaats wil het Capaciteitsorgaan graag met een aantal experts uit elk profiel rond de tafel om parameters van zorgvraag en werkproces te duiden. Zij nodigen daarvoor 5 tot 7 experts uit elk profiel uit voor een zogenoemde ‘Delphi’-sessie van een half dagdeel. Deze methode wordt gebruikt om tot concrete oplossingen te komen onder deskundige consensus.

Heeft u interesse om hieraan deel te nemen? Neem dan contact op met uw vereniging, zij zijn op de hoogte van dit verzoek van het Capaciteitsorgaan en kunnen u aanmelden.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]