Luchtvervuiling

Implementatie nieuw landelijk opleidingsplan arts M&G

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Nu het opleidingsplan is vastgesteld, is het tijd om met de implementatie aan de slag te gaan. Hiervoor is een bestuurlijke commissie benoemd met KAMG-bestuursleden Hanna Bos, Marleen Johannes, Henk Jans, Kees Kraaij en Erik de Jonge. In de aanloop naar implementatie is het opleidingsplan gedeeld en doorgenomen met betrokkenen uit het veld. Zo zijn er vele gesprekken geweest met wetenschappelijke verenigingen, opleidingsinstituten, brancheorganisaties, werkgevers van artsen M&G en het College Geneeskundig Specialismen. Hiermee is eigenlijk al een eerste stap van implementatie gezet. Daarnaast is het opleidingsplein verbeterd en verduidelijkt als gevolg van deze gesprekken.

Nieuw fundament

Het nieuwe integrale opleidingsplan arts M&G verschilt wezenlijk met het huidige plan. Het kent differentiaties in plaats van profielen en verdeelt de opleiding niet meer in 1e en 2e fase, maar spreekt van een vierjarige opleiding, net als bij medisch specialisten in het ziekenhuis. Profielen op zichzelf hebben namelijk voor de wet geen status, daarmee blijf je in feite basisarts. Na vier jaar opleiding met een uitstroomdifferentiatie ben je een geneeskundig specialist met een gekozen aandachtsgebied. Zo worden aios gedegener en completer opgeleid. De opleiding zelf wordt beter, maar ook de deskundigheid van de nieuwe specialisten: zij zijn effectiever en kunnen beter functioneren door een goed afgestemd vierjarig opleidingsprogramma in de rugzak. Daarmee wordt een arts M&G opgeleid die werkelijk klaar is voor de toekomst.

Implementatie

Door deze wijzigingen is het nieuwe opleidingsplan fundamenteel anders dan het huidige opleidingsplan. Dit vraagt natuurlijk veel energie van alle betrokkenen en de in gebruik name van het plan moet zeer zorgvuldig gaan. De implementatie wordt daarom gefaseerd en in goed overleg met het veld (GGD GHOR NL en ActiZ) en de opleidingsinstituten (NSPOH en TNO) uitgevoerd. Dit om het voor iedereen behapbaar en haalbaar te houden. Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van het plan. Bijvoorbeeld: hoe vorm je profielen om tot differentiaties? Hoe geven we de overgang vorm? En wat te doen met uitzonderingen?

De wetenschappelijke verenigingen buigen zich over de kritische beroepsactiviteiten (KBA’s): hoe vertalen we die naar de opleidingssituatie? Met de resultaten daarvan gaat het concilium in maart aan de slag. Zo werken we aan een uitwerking van het opleidingsplan waarmee straks de opleidingsinstituten en praktijkopleiders aan de slag kunnen.

Wanneer gaat het in?

Voorlopig blijft het huidige landelijke opleidingsplan gelden. Een omvangrijke herziening als deze vraagt een goede voorbereiding om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. We zijn wel ambitieus: het streven is om vanaf 1 januari 2020 met het nieuwe plan te gaan werken. In de tussentijd controleren we regelmatig of we nog op schema liggen.

Instemming

Het opleidingsplan ligt nu ter goedkeuring voor aan het College Geneeskundige Specialismen  (CGS). We verwachten in de komende maanden een reactie.

Vragen?

Ongetwijfeld zijn er veel vragen. Vragen voor jouw persoonlijke situatie kun je het best stellen aan je wetenschappelijke vereniging. Heb je algemene vragen? Stel ze voor 17 april 2017 via onderstaand formulier. De antwoorden op de meest gestelde vragen lees je in de KAMG nieuwsbrief van mei 2017.[/vc_column_text][contact-form-7 id=”8286″][vc_column_text]Gerelateerd:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]