Studeren opleiding

Implementatie nieuw opleidingsplan M&G. Hoe ver zijn we?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De bestuurscommissie opleiding van de KAMG is op verschillende gebieden actief met de implementatie van de nieuwe opleiding M&G. De commissie bestaat uit de bestuursleden Hanna Bos, Marleen Johannes, Henk Jans, Kees Kraaij en Sabine Bantjes. Sabine volgt Erik de Jonge namens het Losgio op.

Waar staan we nu?

Het nieuwe opleidingsplan M&G is goedgekeurd door het bestuur van de KAMG. Het uiteindelijke besluit over het opleidingsplan en de implementatie ligt bij het CGS.

De bestuurscommissie heeft een voorstel gemaakt voor het inrichten van de overgang van de profielen. Hierbij hebben we alle mogelijkheden bekeken en afgewogen. De profielartsen behouden hun titel, maar wat is er dan in de toekomst nodig voor het huidige profielregister? Hoe kunnen profielartsen doorstromen naar het specialistenregister? Hoe moeten profielartsen zich herregistreren?

De bestuurscommissie en het concilium werken de deskundigheidsgebieden uit. Er zijn vier deskundigheidsgebieden genoemd in het opleidingsplan. De inhoud van de deskundigheidsgebieden wordt uitgewerkt door de werkgroepen in het concilium. De werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen van de KAMG. Zo krijgt elke beroepsgroep de opleiding die nodig is voor de toekomst.

We staan ook stil bij de consequenties die de nieuwe opleiding heeft voor praktijkopleiders en praktijkinrichtingen. Hiervoor betrekken we opleiders, werkgevers en opleidingsinstituten. In de loop van het jaar zullen we met de betrokken partijen aan de slag gaan met de ontwikkeling van een landelijk raamwerk voor het instellingsopleidingsplan (de praktijkopleiding).

De KAMG is en blijft in gesprek met GGD GHOR NL, ACTIZ , opleidingsinstituten en individuele werkgevers/opleidingsinstellingen om de overgang naar de nieuwe opleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Belangrijk is om met elkaar de overtuiging te hebben dat voor alle deskundigheidsgebieden een 4-jarige opleiding tot specialist arts Maatschappij & Gezondheid in de toekomst gewenst en nodig is. De verenigingen binnen de KAMG zijn hier nauw bij betrokken.

Wat doen we nog meer?

Om de instroom van de opleiding te bevorderen wordt gewerkt aan het aantrekkelijker maken van het vak. In de basisopleiding geneeskunde moet public health meer aandacht krijgen. Academisering van de opleiding M&G en van het vak is een prioriteit. Dit hangt direct samen met de overgang naar een 4-jarige opleiding met integrale/doorlopende leerlijnen.

Bij alle vernieuwingen komt ook de vraag naar boven of de titel van arts Maatschappij & Gezondheid nog passend is. Weet men waar deze titel voor staat? Herkend de arts M&G zich in deze titel? Is het internationaal herkenbaar? In de komende tijd halen we op verschillende manieren input op over dit onderwerp, onder andere met een online stemformulier.[/vc_column_text][vc_message]Is arts Maatschappij en Gezondheid de beste naam voor jouw specialisme? Stem mee![/vc_message][/vc_column][/vc_row]