Public health

Jaarbericht 2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Afgelopen donderdag 31 mei 2018 stelde de ALV het KAMG jaarbericht van 2017 vast. In het jaarbericht vind je in vogelvlucht de gespreksonderwerpen, plannen en voortgang van ontwikkeling binnen en buiten de KAMG voor de arts Maatschappij en Gezondheid.

Nieuwe voorzitter

Op 1 februari 2017 nam Elise Buiting formeel de voorzittershamer over van René Heman, de huidige voorzitter van de KNMG. Elise is is sinds 1991 werkzaam als arts M&G en jeugdarts, met ruime ervaring in verschillende rollen. Ze kent daardoor veel facetten waar onze leden ook mee te maken hebben.

Het integratiedebat

Binnen de KAMG is de Commissie Verenigingsstrategie KAMG ingesteld. De commissie heeft in de loop van 2016 een voorstel ontwikkeld om de eenheid en samenwerking binnen de KAMG verder te versterken. Kern van het voorstel, en het daaruit volgend bestuurlijk besluit, is dat verenigingen die verregaand willen samenwerken op beleids–en ondersteuningsgebied, dit kunnen gaan doen. De wetenschappelijke verenigingen NVAG, VIA en VAGZ zijn in 2017 een traject gestart om tot een vereniging te komen. Dit traject bestond uit het harmoniseren van de contributies en aanpassing van statuten en reglementen van de betreffende verenigingen. De wijzigingen zijn voorgelegd aan de ledenvergaderingen van de verenigingen. De daadwerkelijke oprichting van de gezamenlijke vereniging NVAG, VIA en VAGZ staat gepland in mei 2018.

Visie toekomst KAMG

De KAMG participeert in ontwikkelingen zoals opleiding, academisering van de publieke gezondheidszorg, implementatie en borgen van de nieuwe herregistratie-eisen. Het bestuur is in 2017 gestart om tot een visie te komen hoe de KAMG als organisatie toegerust kan en moet zijn voor de toekomst. De visie in ontwikkeling wordt in het voorjaar van 2018 met de verenigingen gedeeld en input wordt opgehaald. Op 28 juni 2018 brengt het bestuur de uitkomsten tijdens een heidag samen.

Download het hele jaarbericht 2017[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]