Jaarverslag 2015

Het KAMG jaarverslag 2015 kun je nu downloaden. Hierin lees je over de vier pijlers waarop KAMG haar activiteiten baseert en de onderwerpen die in 2015 de revue passeerden, zoals het KNMG standpunt Tabaksontmoediging en ontwikkelingen op het gebied van registratie, kwaliteit en opleiding.

Samenwerken

De voorzitters en directeuren van NVAB (Nederlandse Vereniging Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde), NVVG (Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde) en KAMG verkenden in 2015 de sociaalgeneeskundige verbindingen tussen de drie verenigingen en spraken zich concreet uit over versterking van de samenwerking op de volgende terreinen:

  • Vakinhoud:

    • a. onderzoek naar transitie jeugd van school naar werk (inclusief Wajong) als thema voor ketenzorg tussen bedrijfsarts, verzekeringsarts en jeugdarts.
    • b. onderzoek naar samenwerking tussen bedrijfsarts, verzekeringsarts, arts indicatie & advies, adviserend geneeskundige zorgverzekeraar op het gebied van decentralisaties (participatiewet, WMO).
  • Opleiding en registratie: afstemming KOERS en landelijke opleidingsplannen.
  • Nieuwe herregistratie-eisen: kwaliteitsvisitatie

Download het jaarverslag