Volksgezondheid

Jaarverslag 2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Je kunt nu het KAMG jaarverslag 2016 downloaden. Het verslag is dit jaar compact opgezet, zodat je snel kennis kunt nemen van alle relevante onderwerpen die speelden in 2016. Je leest onder andere over herregistratie, landelijk werkgeverschap voor aios, voortgang tabaksontmoediging, pleit voor behoud integrale forensische geneeskunde, antibioticaresistentie, het jaarlijkse KAMG-congres en de Tweede Kamer-verkiezingen, waarvoor wij een top 5 van public health punten voor de politieke agenda aanboden.

Op intern gebied waren de waarneming van de KNMG-voorzitter door onze toenmalige voorzitter René Héman, de lancering van de nieuwe website vorig jaar juni en het integratiedebat om de eenheid en samenwerking binnen de KAMG verder te versterken belangrijke onderwerpen. De waarneming door René mondde uit in een formele benoeming per 1 januari 2017, waardoor hij het voorzitterschap voor KAMG moest neerleggen. Op 9 februari verwelkomden wij Elise Buiting als onze nieuwe voorzitter.

Ten slotte vind je een overzicht van bestuur en commissies en externe vertegenwoordiging van de arts M&G.

Download het jaarverslag

De KAMG staat voor de bevordering van de professionaliteit en deskundigheid van de beroepsuitoefening van artsen werkzaam op het snijvlak van gezondheid, geneeskunst en samenleving. Toekomstbestendigheid en kwaliteit van de arts M&G zijn de kerndoelen. De KAMG wil dit bereiken dit op basis van vier pijlers:

  1. 1. Versterken van de public health
  2. 2. Kwaliteit van de beroepsgroep en de beroepsuitoefening
  3. 3. Opleiding en professionaliteit
  4. 4. Carrièreperspectief en employability

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]