Wereldgeneeskunde

KAMG bezorgd over voorbestaan opleiding AIG

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De KAMG is bezorgd over het voortbestaan van de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg. Voor de opleiding tot arts internationale gezondheidszorg is geen structurele financiering. Daardoor dreigt een belangrijke bijdrage aan de gezondheidszorg in Nederland en andere landen te verdwijnen. In Trouw waarschuwden ziekenhuizen onlangs dat zij niet meer in staat zijn de kosten voor de opleiding te dragen. Zij moeten dit nu uit eigen zak betalen. Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport vindt het niet de taak van de overheid om tropenartsen te financieren, omdat ze niet in Nederland zelf gaan werken. Uit geldgebrek zijn vijf ziekenhuizen al gestopt met de opleiding. Tropenartsen vrezen voor het einde van hun specialisme.

Artsen Internationale Gezondheidszorg leveren wereldwijd, maar ook in Nederland een belangrijke bijdrage aan de gezondheidszorg. De kennis die artsen internationale gezondheidszorg opdoen in andere landen is bij terugkomst in Nederland een belangrijke aanvulling op de kennis van artsen hier. Denk bijvoorbeeld aan de medische behandeling in Nederland van reizigers en van niet-westerse bevolkingsgroepen. Ook de cultuur-sensitieve en brede blik van de arts internationale gezondheidszorg komt hier uitstekend van pas.
Artsen Internationale Gezondheid hebben kennis van infectieziekten zoals hiv, tuberculose, ebola en malaria en  van een groot aantal armoede-gerelateerde ziektes zoals ondervoeding en worminfecties. Het zijn artsen die verder kijken dan alleen de grenzen van hun eigen spreekkamer en/of ziekenhuis. Veel van deze artsen kiezen ervoor na terugkeer in Nederland zich verder te specialiseren in publieke gezondheid als Arts Maatschappij en Gezondheid. Zij vormen een belangrijke verrijking voor onze beroepsgroep.

De KAMG pleit voor financiering van de opleiding voor Artsen Internationale Gezondheidszorg, net zoals dat gebeurt bij andere medische vervolgopleidingen. De opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg sluit uitstekend aan bij de opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid en zou wat de KAMG betreft in de nabije toekomst één van de differentiaties van dit specialisme kunnen worden.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]