KAMG congres | Sprekers

Crisis | Het vak arts M+G: actueler dan ooit

11 februari 12.45 – 17.15

Aura Timen

Professor Doctor Aura Timen is hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI). Per 1 juni 2018 is zij door het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel “Responses to communicable diseases in global health”. Infectieziekten houden zich niet altijd aan vooraf opgestelde draaiboeken. Wat je nodig hebt, naast deze draaiboeken, is up-to-date kennis van de ziekten en de context waarin deze zich voordoen. En veel, heel veel gezond verstand. Aura Timen (1966) studeerde in 1995 af als arts aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze is geregistreerd als geneeskundig specialist arts Maatschappij + Gezondheid, infectieziektebestrijding. Aura is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar proefschrift ”Outbreak Management: towards a model for the next crisis”. Ze heeft uitgebreide onderzoekservaring op het gebied van de bestrijding van overdraagbare aandoeningen, zowel in Nederland als op internationaal niveau. Aura Timen is hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en neemt actief deel aan verschillende nationale en internationale netwerken. Zij is momenteel voorzitter van de Sectie Infectieziektebestrijding van de European Public Health Association (EUPHA) en lid van het Adviesforum van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Rosanne Hertzberger

Rosanne Hertzberger (1984) is microbioloog, columnist bij NRC Handelsblad en correspondent vaccinaties bij De Correspondent. Ze schreef het boek “Ode aan de E-nummers”. Dit veelbesproken boek is een ode aan chemie en technologie in ons voedsel, van kunstmest tot zaadtechnologie, van conserveertechnieken tot vleesvervangers. In het boek laat ze op humoristische en scherpe wijze zien dat technologie ons eten veiliger, duurzamer en gezonder kan maken. Het is tegelijkertijd een kritiek op wat zij de “ont-ontwikkeling” noemt: de anti-technologische houding van veel dertigers die uitvindingen als E-nummers, genetische technologie en vaccinaties massaal bij het grofvuil zetten.

In haar wekelijkse column in NRC Handelsblad spreekt Rosanne Hertzberger over een breed scala van onderwerpen waarbij ze vaak aanzet tot nieuw debat. Recentelijk ontketende ze een storm toen ze Geenstijl en Dumpert succesvol aanviel op hun vrouwonvriendelijkheid.

Hubert Bruls

Hubert Bruls (1966) is sinds 21 mei 2012 burgemeester van Nijmegen. Hij is verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, dienstverlening en burgerzaken, externe betrekkingen, juridische zaken, communicatie, onderzoek en statistiek. Na een korte periode als gemeenteraadslid in1998, was hij tussen 1999 en 2002 wethouder in Nijmegen.

Van mei 2002 tot oktober 2005 was Bruls Tweede Kamerlid voor het CDA. In oktober 2005 werd hij burgemeester van Venlo. Na de fusie van Venlo met Arcen en Velden was hij waarnemend burgemeester van het nieuwe Venlo en in juli 2010 werd hij daar burgemeester.
Bruls deed eindexamen gymnasium B en studeerde politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, nu Radboud Universiteit Nijmegen, afstudeerrichting politicologie en economie. Hij begon vervolgens zijn loopbaan bij ambtenarenvakbond NOVON/ABVAKABO.

Ga hier terug naar het programma of de algemene informatie.