KAMG Congres | Programma

Crisis | Het vak arts M+G: actueler dan ooit

11 februari 12.45 – 17.15

Het programma is volledig digitaal en wordt live gestreamd.

12.45 – 13.00  Ontvangst en inloggen
13.00 – 13.10  Opening congres door de dagvoorzitter – Karine van ’t Land

13.10 – 13.40  Column over de Corona crisis –Rosanne Hertzberger De Covid-19-crisis vindt plaats in een tijdsgewricht waarin wetenschap en opinie vaak lijnrecht tegenover lijken te staan. Aan de ene kant is er de droge wetenschappelijke waarheid, de feiten en de cijfers, de virologie, de vaccinologie en de epidemiologie, en aan de andere kant de post-truth, het nepnieuws, het populisme van sociale media en de complotwaanzin die de wetenschappelijke redelijkheid bedreigen. Maar is die scheidslijn wel zo hard? Rosanne Hertzberger staat met een been in de wetenschap en het andere in het opiniekatern en deelt haar persoonlijke bevindingen. 

13.40 – 13.55 Drie pitches door drie KAMG verenigingen
13.55 – 14.00 Pauze

14.00 – 14.30 Het jaar van COVID-19: reflectie op inhoudelijke dilemma’s – Aura Timen: “Op deze dag vorig jaar was COVID-19 nog een verre bedreiging.  Twee weken later werd dit onze nieuwe werkelijkheid; een werkelijkheid die de hele wereld zou overvallen. Een nieuw virus met kenmerken die zich aanvankelijk moeilijk lieten doorgronden, met transmissiewegen die anders liepen dan bij overige bekende coronavirussen en een ziektebeeld dat voor verrassingen zorgde. Ook op het vlak van de gastheer respons waren er (en zijn er bij het opschrijven van deze regels) meer vraagtekens dan zekerheden. De rol van aanjagende factoren in het ontstaan van clusters en uitbraken werd gaandeweg duidelijker, maar het laatste woord hierover is nog niet gezegd. In de presentatie zal ik ingaan op de inhoudelijke dilemma’s die de bestrijding van de pandemie bemoeilijkten, bezien vanuit het perspectief van de epidemiologische driehoek (gastheer, agens en omgeving).”

14.30 – 14.45 Drie pitches door drie KAMG verenigingen.

14.45 – 15.00 Pauze

15.00 – 15.30 Wetenschappelijke visie op de crisis –  Lex Bouter
15.30 – 15.45 Drie pitches door drie KAMG verenigingen
15.45 – 16.00 Column KAMG – Elise Buiting

16.00 – 16.05 Pauze

16.05 – 16.15 Prijsuitreiking: Marie-Louise Essink Bot prijs – Elise Buiting
16.15 – 16.35 Vier pitches door drie KAMG verenigingen
16.35 –  17.05 Politieke visie op de crisis –Hubert Bruls
17.05 – 17.15 Afsluiting door de dagvoorzitter – Karine van ’t Land

Ga hier terug naar de algemene informatie of lees meer over de sprekers.