Dagprogramma KAMG congres – 22 november

8.30 – Ontvangst

9.10 – 12.00 uur – OCHTENDPROGRAMMA

 • 9.10 uur – opening
  Dagvoorzitter Lea Bouwmeester
 • 9.20 uur – Zorg als sociale kwestie. De arts M&G in de frontlinie
  prof.dr. Jet Bussemaker, hoogleraar wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg, aan het LUMC, en voorzitter Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving
 • 09.50 uur – De kwetsbare verzekerde
  Welke kwetsbare groepen ziet de verzekeringsarts? Welke rol vervult de verzekeringsarts? Hoe past dat binnen de sociale geneeskunde? Wat kunnen we daar als sociale geneeskunde van leren?
  Louis Dukker, aios verzekeringsgeneeskunde en vicevoorzitter van Losgio.
 • 10.00 uur – pauze
 • 10.30 uur – Visie op kwetsbare groepen vanuit de overheid
  drs. Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 • 11.00 uur – Gevlucht uit Irak
  Omar Hammad, semi-arts
 • 11.30 uur – Straat Dokters
  dr. Igor van Laere, sociaal-geneeskundige bij de GGD en voorvechter van sociaal-medische armenzorg. Oprichter Nederlandse straatdoktersgroep

12.00 uur – Lunch

13.00 – 17.00 uur MIDDAGPROGRAMMA

 • 13.00 – 14.15 uur: Workshop ronde 1
 • wisselen
 • 14.20 – 15.35 uur: Workshop ronde 2
 • 15.35 uur: pauze
 • 16.00 uur: column KAMG
  Elise Buiting, arts M&G en voorzitter KAMG
 • 16.10 – Prijsuitreiking: Marie-Louise Essink Bot prijs
  Elise Buiting, arts M&G en voorzitter KAMG
 • 16.25 – De toekomst van de arts M&G
  Lilian van der Ven, voorzitter Losgio

16.35 uur – Afsluiting en borrel