Luchtvervuiling

Belangrijke vragenlijst voor ICT/intervisie groepen

Per 1 januari 2020 treedt het onderdeel ‘Kwaliteitsvisitaties’ van het Besluit Herregistratie Specialisten in werking. De KAMG kiest ervoor om aan de nieuwe herregistratie-eisen te voldoen door in te zetten op verdere professionalisering van de ICT-groepen. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen welke ICT /Intervisiegroepen er zijn binnen het specialisme Maatschappij & Gezondheid. 

Hiervoor is het van belang dat elke ICT/intervisie groep een online vragenlijst invult. Eén vragenlijst per ICT/intervisie groep is voldoende. Ken je een (lid van) ICT/intervisiegroep of bent u zelf betrokken? Dan vragen we je vriendelijk om de betrokkenen attent te maken op deze vragenlijst of met de andere leden van de ICT/intervisiegroep af te stemmen wie de enquête invult.

Meer informatie vind je op de website van het CGS onder “Ontwerpbesluit herregistratie specialisten” en “Ontwerp kaderbesluit profielartsen”.

Naar de vragenlijst