Bureaucratie

KAMG waarschuwt voor bureaucratische trend jeugdzorg (Medisch Contact)

Minstens vier gemeenten hebben plannen om artsen zogenaamde ‘perspectiefplannen’ te laten opstellen waarin de voorgenomen zorg voor een kind eerst wordt vastgelegd voordat de zorg mag worden verleend. Dat stelt voorzitter Elise Buiting van KAMG (Koepel Artsen Maatschappij & Gezondheid) die vreest dat het werkelijke aantal gemeenten dat deze bureaucratische drempel invoert, hoger ligt.

Eind vorig jaar deed de Amsterdamse jeugdarts Jeanne-Marie Hament in een Medisch Contact-blog haar beklag over soortgelijke plannen van de gemeente Amsterdam. Amsterdam wilde dat artsen eerst een perspectiefplan opstelden, voordat een arts een kind kon verwijzen naar specialistische hulp. De Huisartsenkring Amsterdam/Almere verzette zich hiertegen vanwege de aantasting van het vrije verwijsrecht en het opwerpen van de extra bureaucratische horde.

Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente Amsterdam die taak nu in ieder geval niet meer bij huisartsen neerlegt, maar jeugdartsen wel een dergelijk plan moeten maken. ‘We zijn ermee begonnen, maar het moet zich nog bewijzen in de praktijk’, aldus een woordvoerder van de GGD.

In haar voorzitterscolumn in Medisch Contact waarschuwt KAMG-voorzitter Buiting deze week voor deze nieuwe tendens binnen de jeugdzorg. Buiting stelt dat gemeenten via controle steeds meer grip proberen te krijgen op artsen die verwijzen naar jeugdzorg en jeugd-ggz. De controle op de zorg waar gemeenten verantwoordelijk zijn, botst soms met het ‘medisch denkkader’, aldus Buiting.

Lees het volledige artikel op www.medischcontact.nl