/, Vacature/KAMG zoekt: lid Kamer Sociale Geneeskunde van het Capaciteitsorgaan

KAMG zoekt: lid Kamer Sociale Geneeskunde van het Capaciteitsorgaan

13 februari 2019
Mensen op het terras

De KAMG is als beroepsvereniging van artsen Maatschappij en Gezondheid vertegenwoordigd in de Kamer Sociale Geneeskunde van het Capaciteitsorgaan.

Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen en rapporteert hierover aan de zorgsector en de overheid. Het Capaciteitsorgaan kent verschillende Kamers die tot een inhoudelijk oordeel komen over de benodigde instroom in de opleidingen. Voor het specialisme arts M&G (inclusief de profielen) is dit de Kamer Sociale Geneeskunde van het Capaciteitsorgaan. De Kamer is samengesteld uit vertegenwoordigers van beroepsbeoefenaren, opleidingsinstituten en werkgevers en komt circa 4 keer per jaar bijeen. De Kamer werkt aan de hand van een bepaald model en volgens een vastgestelde  methode om eens per 3 tot 4  jaar tot een nieuwe capaciteitsraming te komen. Dit werk wordt voorbereid en ondersteund door een medewerker van het Capaciteitsorgaan.

Wegens het vertrek van Mariëlle Jambroes (zij is op voordacht van de KAMG lid van het College Geneeskundig Specialismen-KNMG geworden) zoeken wij een nieuw enthousiast en betrokken lid voor de Kamer Sociale Geneeskunde.

Graag komen wij in contact met een arts Maatschappij & Gezondheid:

  • die op landelijk niveau graag actief, positief en scherp meedenkt over de toekomstige capaciteitsplanning van opgeleide sociaalgeneeskundigen;
  • het belangrijk en interessant vindt om de beroepsvereniging KAMG hierin te vertegenwoordigen;
  • het leuk vindt om hierover korte lijnen met de KAMG te onderhouden.

Graag ontvangen wij uw belangstelling met een kort CV via een e-mail naar het secretariaat.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Mariëlle Jambroes die tot voor kort namens de KAMG lid was van de Kamer Sociale Geneeskunde van het Capaciteitsorgaan.

N.B. mogelijk is er plaats voor twee artsen Maatschappij & Gezondheid omdat ook de LAD een vertegenwoordiger zoekt in de kamer Sociale Geneeskunde van het Capaciteitsorgaan.