Van links naar rechts: Sylvia van der Burg-Vermeulen (cluster 3), Christiaan Keijzer (cluster 2), Carin Littooij (cluster 1), René Héman (voorzitter KNMG

KNMG federatiebestuur – nieuwe stijl

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het federatiebestuur van de KNMG bestaat sinds 1 september 2017 uit vier bestuurders die samen de federatiepartners van de KNMG vertegenwoordigen op clusterniveau. De acht federatiepartners zijn daarmee niet langer per vereniging lid van het bestuur van de KNMG, maar hebben hun mandaat gegeven aan een kleiner bestuur.

‘Dat de Algemene Vergadering deze omvorming heeft bekrachtigd, is een heel mooi teken van onderling vertrouwen’, zegt voorzitter René Héman. ‘Dit maakt ons compact, een voorwaarde om krachtige standpunten, beleid en handvatten te ontwikkelen voor de brede artsenachterban op immateriële thema’s.’

Naast KNMG-voorzitter René Héman bestaat het bestuur uit:

  • Carin Littooij, vertegenwoordiger van cluster 1 (huisarts- en ouderengeneeskunde en geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten),
  • Christiaan Keijzer, vertegenwoordiger van cluster 2 (medisch specialistische geneeskunde), en
  • Sylvia van der Burg-Vermeulen, vertegenwoordiger van cluster 3 (sociale geneeskunde).

De voorzitters van de acht federatiepartners, die tot nu toe het bestuur vormden, vormen vanaf nu de leden van de Algemene Vergadering. De inbreng van individuele artsen wordt gewaarborgd via onder meer een in oprichting zijnd platform waar ook de districten in zijn vertegenwoordigd. Héman: ‘Want naast een slagvaardig bestuur met draagvlak is voeding vanuit de achterban voor een landelijke belangenbehartiger als de KNMG van levensbelang. Niet alleen horen we zo goed wat er speelt, het geeft ook ruimte voor discussie en aanscherping. Zodat we terecht een organisatie met impact zijn in bijvoorbeeld ethische en politieke kwesties die artsen raken.’

Download de pdf[/vc_column_text][vc_column_text]Bron: www.knmg.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]